28/11/1627

28 - 11 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM vinden het nodig dat de gezantschappen naar Frankrijk en Engeland bespoedigd worden, doch over de rangorde van de genomineerden voor het gezantschap naar Frankrijk is nog geen besluit genomen. Sommelsdijck komt uit Holland en volgens deze provincie moet dezelfde volgorde aangehouden worden als bij de Staten-Generaal, ondanks het feit dat hij gedeputeerd is in de RvS en Vosbergen ter vergadering van HHM compareert. De andere provincies geven Vosbergen voorrang overeenkomstig het algemeen bekende gebruik en de resolutie van 6 okt. 1625. Niettemin vinden ze het goed dat Sommelsdijck, om de preferentie te krijgen, voor de duur van het gezantschap ontslagen wordt van zijn eed als raad van State.
Een definitief besluit wordt uitgesteld.

2 Besproken wordt of HHM conform door Vosbergen met Joost Brasser gesloten contract over het overmaken van 90.000 gld. aan de koning van Denemarken zullen toezeggen de betaling van dit bedrag in contanten of met een obligatie te doen.
HHM stellen een definitief besluit uit.

3 Hertevelt heeft de reis naar Zeeland beleefd afgewezen in verband met enkele persoonlijke zaken.
HHM laten Schagen de reis maken met de door de RvS genomineerde heren Van der Lingen en Veltdriel.

4 De heren van Holland hebben het overzicht onderzocht van betalingen die de Admiraliteit te Rotterdam dringend moet doen aan de kapiteins die zich zowel op zee als in de Republiek bevinden. Zij stellen voor om ter afdanking van de matrozen van de kapiteins van Jasper Lieffhebber en Romer 35.000 gld. te laten lenen door Doublet op het miljoen of de 800.000 gld. waarom opnieuw verzocht is voor de Admiraliteiten.
HHM vinden het beter nog enkele dagen te wachten totdat men bericht uit zee zal hebben ontvangen over wat er is voorgevallen tussen de staatse schepen en die van de vijand.

5 HHM wensen Ter Cuilen die naar Roosendaal gaat voor overleg over de retorsie in Twente, een goede reis.