14/05/1628

14 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM resumeren de gisteren genomen resolutie over de door ambassadeur Carlille voorgestelde punten en houden daaraan vast.

2 HHM gelasten Mortangie de hofmeester van Carlille te melden dat na vandaag het defroy is afgelopen.