05/06/1628

05 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van de door secretaris Huygens namens de RvS gedane remonstrantie laten HHM biljetten aanplakken om op een vastgestelde dag in Bergen op Zoom enkele vestingwerken aan te besteden. Zij vertrouwen erop dat de Staten van Zeeland ondertussen hun voor de betaling hiervan benodigde consenten zullen dragen.

2 De gedeputeerden van HHM berichten met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten over de vastgestelde instructie voor de bevelhebbers van de tien door de VOC op zee te brengen oorlogsschepen.
HHM nodigen de bewindhebbers uit om hun gedachten hierover te horen. Daarna zullen zij de instructie nader bespreken.

3 In aanwezigheid van Z.Exc. lezen HHM het op schrift gestelde en gisteren mondeling gedane voorstel van de afgevaardigden van Amsterdam.
In aanmerking genomen wat de afgevaardigden vandaag aan hun voorstel hebben toegevoegd en de overwegingen van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges, besluiten HHM dat de leiding over de schepen in handen van laatstgenoemden hoort te berusten. Niettemin nemen zij het voorstel van Amsterdam wel in acht.
Omdat inzake de financiering verschillende adviezen zijn gegeven, heeft Z.Exc. voorgesteld die van Amsterdam het voor de equipage benodigde bedrag op rente te laten lenen. Binnen twee of drie jaar zouden de provincies dit dan kunnen terugbetalen.
HHM verzoeken de Amsterdamse afgevaardigden dit alles met hun lastgevers te bespreken opdat zij een nader voorstel kunnen doen waarover HHM of de verschillende lastgevers een nuttig besluit kunnen nemen.