28/06/1628

28 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM nemen nog geen besluit over een brief met bijlagen van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 22 juni.
Daarnaast lezen HHM de door de gezanten aan Z.Exc. geschreven brieven d.d. Parijs 22 juni welke per abuis door de heren van Holland in het College van de Gecommitteerde Raden zijn geopend.
HHM sturen deze brieven spoedig op aan Z.Exc. in Buren.