12/09/1629

12 - 09 - 1629

1

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

1 Het antwoord van de gedeputeerden van HHM wordt bestudeerd. Het is opgesteld naar aanleiding van het voorstel van de gecommitteerde van de geestelijheid, de magistraat en burgerij van 's- Hertogenbosch.
HHM besluiten dat alle mannelijke en vrouwelijke geestelijken uit de stad moeten vertrekken. Ten tweede komen alle geestelijke - en kloostergoederen binnen 's-Hertogenbosch alsmede de kerk- en pastoriegoederen binnen en buiten de stad, aan de Generaliteit. De opbrengsten uit de overige klooster- en geestelijke goederen op neutrale plaatsen of op het platteland waar men contributie betaalt, zullen voor de helft aan de Generaliteit en voor de helft aan de geestelijkheid toevallen. Ten behoeve van de ontvangst daarvan zal een rentmeester worden aangesteld die de helft van de opbrengst aan de geestelijkheid zal uitrekenen.

2 Ontvangen is een brief met berichten van resident Aissma d.d. Hamburg 22 aug. o.s.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Ontvangen is een brief van graaf Willem van Nassau d.d. Hintham 11 sept. met het verzoek om tot gouverneur van 's- Hertogenbosch benoemd te worden.
Er wordt geen resolutie genomen.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .