13/09/1629

13 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ter vergadering compareert Z.Exc., de prins van Oranje. HHM hebben met hem de capitulatie besproken, die zal worden gesloten met de gedeputeerden van de geestelijkheid, de magistraat en de burgers van de stad 's- Hertogenbosch.
Er wordt geen resolutie genomen. De gedeputeerden verzoeken om één uur vanmiddag met een verklaring te mogen komen. Dit wordt toegestaan.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

2 HHM bespreken de door de gecommitteerde van 's- Hertogenbosch ingediende punten.
De ingezetenen van deze stad zullen zich moeten gedragen conform de plakkaten van het land en genieten gewetensvrijheid zoals die alom binnen de Verenigde Provincies wordt toegestaan. Op het tweede punt zullen alle mannelijke geestelijken en religieuzen uit de stad moeten vertrekken, met behoud van hun goederen gelegen op het platteland waar contributie wordt betaald, alsmede in neutrale landen. Ze mogen de ornamenten meenemen. Wel moet een premie worden betaald om het eigendom en de voordelen ervan voor de helft te behouden. Op het derde punt besluiten HHM dat de geestelijke nonnen en conventualen in de stad mogen blijven en hun leven lang onderhouden worden uit de opbrengst van hun kloosters, maar HHM beslissen of ze in hun kloosters mogen blijven of niet. Op het vierde punt besluiten HHM dat de geestelijkheid de ornamenten en schilderijen uit haar kerken mag meenemen.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

3 De gedeputeerden van HHM hebben overlegd met Z.Exc. en de gedeputeerden van de geestelijkheid, de magistraat en de burgerij te 's- Hertogenbosch. De laatsten verklaarden zich akkoord met het genot van de goederen in het bovenstaande tweede artikel en dat gedurende hun leven. Ook zijn de artikelen en punten betreffende de toestemming aan de geestelijkheid, magistraat en burgerij bestudeerd en aangenomen. Ze zullen deze nacht naar de stad 's-Hertogenbosch gestuurd worden. Naast deze punten wordt de burgerij met een aparte akte toegezegd dat de 35.000 gld. die als rest van een grotere som gedurende de laatste belegering op rente of anderszins uit de stedelijke middelen zijn opgenomen, zullen worden afgelost.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .