15/09/1629

15 - 09 - 1629

1

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 14 september. Hij schrijft dat de absente collega's zijn opgeroepen om op korte termijn naar 's- Gravenhage te komen om aldaar de zaak van de gevangenen te Amersfoort af te handelen. Zij zijn van plan zondag aanstaande vanuit Utrecht naar 's-Gravenhage te vertrekken.
HHM zullen hierop terugschrijven dat ze de zaak van de gevangenen zeer graag te Utrecht afgehandeld zien en dringen er daarom op aan in de bekendmaking 's-Gravenhage in Utrecht te veranderen.

2 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 14 sept., met het relaas van zijn inspanningen bij de afzending van enkele compagnie├źn naar het leger.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 HHM lezen het op 10 sept. door de RvS opgestelde advies over de brief van Camerarius aan HHM van 5 sept., met het verzoek om door enkele kooplieden ten behoeve van de koning van Zweden een flinke hoeveelheid buskruit en lonten te laten uitvoeren.
HHM zullen hier voorlopig niet op ingaan, omdat er momenteel in dit land nauwelijks genoeg buskruit is om het leger te voorzien en de magazijnen te bevoorraden. Ook moet aan de VOC en de WIC worden teruggegeven wat zij aan het land hebben geleend. Van lonten is er eveneens weinig voorraad.

4 Ontvangen zijn twee brieven met berichten van stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau beide d.d. Arnhem 13 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

5 Ontvangen is een brief met berichten van de gedeputeerden te Arnhem d.d. aldaar 13 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

6 In verband met een militaire functie verzoekt Jacob van Amstel van Mynden, heer van Loenersloot, Oucoop en Ter Aa een voorschrijven aan Z.Exc.
Dit verzoek wordt afgewezen.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .