19/09/1629

19 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Maerten Allertsz. van der Duyn c.s. wordt op hun verzoek de uitvoer van tweehonderdvijftig paarden toegestaan, te weten 224 naar Frankrijk en 26 naar Engeland, op voorwaarde dat 's lands rechten worden betaald. Ook moet borg worden gesteld dat binnen zes weken na het inschepen van deze paarden een attestatie wordt afgegeven waaruit blijkt dat de paarden daarheen zijn verscheept.

2 HHM overleggen wat er met de 89 man en het overige volk moet gebeuren dat resident Aissma onder sergeant-majoor Protz heeft doen werven. Het volk was inmiddels te Enkhuizen aangekomen of daarheen op weg.
HHM machtigen de RvS om het volk indien mogelijk bij zwakke compagnie├źn als rekruten onder te brengen, en aan te vullen met kapiteins en officieren van het geworven volk.

3 Alle trommelslagers van het leger zullen in verband met de overwinning op 's- Hertogenbosch ieder 1 gld. ontvangen, en de trompetters ieder 2 gld. Deze zullen door commies De Jong worden uitbetaald.

4 De Moor, edelman van Z.Exc., heeft aan de gedeputeerden van HHM alhier het eerste bericht overgebracht dat die van 's- Hertogenbosch beraadslagen. In verband daarmee wordt hem een dozijn dubbele rijders toegekend.

1 S.G. en RvS verplaatsten zich waarschijnlijk vandaag naar Vught .