952 resoluties gevonden.

Gezocht op: republiek (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  republiek

Zoekopdracht aanpassen
03/01/1626, 11
worden teneinde betaling te verkrijgen voor hun schip dat gedurende een maand in dienst van die republiek was.
13/01/1626, 1
Saint-Julien . Laatstgenoemde reisde in 1625 naar de Republiek om voor Lodewijk XIII schepen
14/01/1626, 14
gegeven, maar hun verzoek levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen is afgewezen.
15/01/1626, 8
als ingezetene van de Republiek. De Admiraliteit moet de zaak naar recht en billijkheid afhandelen.
17/01/1626, 2
levensbehoeften voor zichzelf en zijn familie te mogen halen uit de Republiek. HHM laten appointeren
17/01/1626, 10
Een grote hoeveelheid boter en andere levensbenodigdheden zijn uit de Republiek naar Breda en vandaar
17/01/1626, 12
hun verzoek hun waren licentvrij uit de Republiek te mogen halen. Nader advies wordt verzocht aan de RvS.
19/01/1626, 2
Republiek brengen. Hun verzoek levensmiddelen uit de Republiek te mogen betrekken tegen Bosch' licent zal
19/01/1626, 3
jan. over het rekest van de vijf Zuid-Hollandse dorpen luidt dat zij hun levensbehoeften uit de Republiek
21/01/1626, 4
HHM blijven bij hun resolutie van 14 jan. inzake het nader verzoek van die van Waalwijk hun levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.
22/01/1626, 2
de RvS d.d. 20 jan. mogen de pachters hun levensbehoeften op Bosch' licent en volgens een lijst uit de Republiek
23/01/1626, 2
Lambert Cuijper uit Kaldenkirchen in het Land van Gulik verzoekt toegang tot de Republiek met twee karren met goederen. HHM vragen de RvS te adviseren.
24/01/1626, 2
Al enige tijd zijn de zaken ter zee aan verval onderhevig en heeft de Republiek veel van de oude
24/01/1626, 8
Het verzoek van de Clarissen te Boxtel om vis uit de Republiek te mogen halen is vanwege de consequentie afgewezen.
02/02/1626, 2
de Levant varen en door Italianen en Fransen worden bevracht menen de Directeuren dat de Republiek
04/02/1626, 11
HHM nemen nog geen beslissing over het verzoek van Jan Jacobs uit Vlijmen in het Land van Heusden driehonderd zakken hop naar de Republiek te mogen brengen.
06/02/1626, 2
's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen en geen akte daartoe te verstrekken
13/02/1626, 13
raken, maar ook hun weerslag hebben op de Republiek vanuit het perspectief van militie en commercie. ... . De hertog heeft begrepen dat de onenigheden tussen de beide Compagnieën door een in de Republiek
04/03/1626, 3
Guillaume Bartelotti verzoekt voor de Republiek van Venetië tegen licent honderdduizend pond buskruit te mogen invoeren. De RvS moet adviseren.
06/03/1626, 10
Contarini , ambassadeur van de Republiek van Venetië, bericht HHM ter vergadering over de hoge kosten die
10/03/1626, 5
De RvS adviseert het verzoek van Guillelmo Bartelotti tegen cautie toe te staan mits hij de last van de Republiek
12/03/1626, 1
Bartelotti mag tegen betaling van de rechten en tegen cautie honderdduizend pond buskruit naar de Republiek van Venetië uitvoeren.
17/03/1626, 3
Arnolt Jost, graaf van Bentheim , verzoekt d.d. Bentheim 27 feb. paspoort voor het halen uit de Republiek
07/04/1626, 15
moet opdragen dit volk op tijd naar de Republiek terug te brengen en tevens dat dit ook de
08/04/1626, 6
De blekers van Gestel bij Eindhoven verzoeken twee last as en één last zeep uit de Republiek te mogen invoeren.
08/04/1626, 9
Matheus van Lose uit Venetië krijgt paspoort voor zichzelf, zijn dienaar en bagage om door vijandelijk gebied naar de Republiek te reizen.
10/04/1626, 1
affectie van zijn heer voor de Republiek die hij, inclusief andere zaken, toezegt schriftelijk
21/04/1626, 8
In een brief d.d. Venetië 3 april meldt Berck dat hem in de senaat van de republiek het besluit ... dat de vijand de republiek niet is binnengevallen, hetgeen voor de opzegging een voorwaarde is.
02/05/1626, 2
lijst levensbenodigdheden uit de Republiek te mogen halen. Ook over het verzoek van Gennep
04/05/1626, 4
ossenweiders uit Besoijen, verzoeken zeventig ossen en veertig koeien uit de Republiek te mogen
05/05/1626, 7
uit de Republiek te halen. Ook lezen HHM een namens graaf Willem van Nassau overhandigde
06/05/1626, 16
prins van Denemarken worden geschreven hen te behandelen als ingezetenen van de Republiek.
07/05/1626, 1
koning van Spanje en de Infanta om met de Republiek over vrede te onderhandelen.
07/05/1626, 9
krijgen paspoort om in de Republiek vrij en ongehinderd met hun gevolg en bagage te reizen.
08/05/1626, 1
rechten en op straffe van tienvoudig Bosch' licent voor ieder beest dat na vetweiding niet naar de Republiek
08/05/1626, 2
Het verzoek van Essen en Kalmthout om levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen is afgewezen.
14/05/1626, 4
Tegen Bosch' licent mag Jan van Delff , kastelein te Bokhoven, voor zichzelf een rijpaard uit de Republiek naar Bokhoven brengen.
15/05/1626, 9
dat het buskruit wordt geleverd aan geallieerden van de Republiek. Hij mag pas tot de uitvoer overgaan
15/05/1626, 15
Hij wil honderd mud zout uit de Republiek naar Kalkar vervoeren. HHM staan dit niet
16 /05/1626, 5
De ambassadeur van Venetië verzoekt ten behoeve van de extraordinaris ambassadeurs van die republiek twee oorlogsschepen
22/05/1626, 19
waarop Anthonis Lieffhebber kapitein was, naar de Republiek terug te brengen.
27/05/1626, 10
naar de Republiek gebracht kunnen worden door oorlogsschepen die zich op hun vaarroute bevinden.
27/05/1626, 11
vijandelijke steden naar de Republiek te reizen om hier gedurende zes maanden zijn zaken af te handelen.
29/05/1626, 1
tegen Bosch' licent en onder borgstelling dat zij daar blijft vanuit de Republiek een bruine merrie voor de landbouw
29/05/1626, 15
Adam Zevelij krijgt octrooi voor de tijd van vijftien jaar om in de Republiek een instrument te
30/05/1626, 4
Het stadsbestuur van Kalkar verzoekt in een brief van 8 mei zout, wijn, zeep en andere levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen. HHM stellen een besluit uit.
30/05/1626, 6
graan, hout en schors ten behoeve van de uitvoer naar de Republiek. De RvS dient advies uit te brengen.
30/05/1626, 15
schrijft d.d. Uppsala 5 april met het verzoek Antoni Monier toe te staan in de Republiek ... ander materiaal uit de Republiek te halen, mits dit niet hetzelfde is wat op 20 maart is toegestaan.
02/06/1626, 11
het plakkaat, verschillende schepen uit de Republiek die in Genua of Livorno zijn bevracht,
06/06/1626, 5
ijzer en wat smeekolen bij Gennep ligt, de Republiek mag binnenvaren. Gezien de op 6 mei ontvangen

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten