81 resoluties gevonden.


Beperking: Hof van Holland en Zeeland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
03/02/1626, 12
Het advies van fiscaal Kinschot over het geschil tussen Jan IJsbrantsen Gronestein
06/02/1626, 9
HHM stellen de memorie van Theodoro Rodenborgh ter hand van de Noordse
24/06/1626, 2
In een brief d.d. Loevestein 23 juni bericht luitenant Marcus de Bie
19/09/1626, 3
Naar aanleiding van een memorie van de Generaliteitsmuntkamer zal de magistraat te
29/09/1626, 8
In navolging van de brief van HHM d.d. 19 sept. heeft het
30/09/1626, 18
De ambassadeur van Denemarken heeft verzocht de Noordse Compagnie te laten dwingen
08/10/1626, 8
Het Hof van Holland verzoekt de uitlevering van de jezuïet Nicolaus Borlinus
16/10/1626, 21
Het Hof van Holland heeft HHM laten weten bevreesd te zijn voor
26/11/1626, 13
Enkele bewindhebbers van de VOC compareren en zeggen naar aanleiding van de
03/12/1626, 3
Geweldige Stakenbeeck verzoekt vergoeding van schade en smartengeld vanwege het hem aangedane
17/12/1626, 13
Generaalmeester Van Nispen biedt ter vergadering zijn uiteenzetting en advies inzake de
09/01/1627, 17
Johannes Uuttenbogaert , voormalig predikant te 's-Gravenhage, verzoekt te worden ontheven van
14/01/1627, 10
Evert Janssen uit Leiden krijgt voorschrijven aan het Rijkskamergerecht te Spiers .
15/04/1627, 17
Noortwyck en Vosbergen rapporteren dat Caignoncle en Linschoten hun geschil aan hen
19/04/1627, 3
De binnengekomen generaal Jacques van Nispen verzoekt het Hof van Holland te
20/04/1627, 1
De heer van Oosterwijck is ter vergadering ontboden. Na bekendmaking van de
20/04/1627, 2
Fiscaal Kinschot heeft gezegd alle stukken met betrekking tot Jan Kuisten aan
19/06/1627, 5
De binnengekomen secretaris Huigens bericht over het door griffier Rosa bij het
02/07/1627, 16
Op verzoek van Jan Cuisten zal het Hof van Holland worden verzocht
12/07/1627, 10
Ambassadeur Carleton verzoekt in een memorie afgifte van de op 26 dec.
20/07/1627, 16
Het Hof van Holland meldt dat maarschalk Mordian weigert aan de weduwe
22/07/1627, 20
Namens het Hof van Holland is bericht dat maarschalk Mordiaen alsnog weigert
05/08/1627, 17
HHM schrijven inzake de kwestie Amboina [Ambon] ter uitvoering van hun resolutie
27/09/1627, 5
De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij
02/10/1627, 19
In de zaak Amboina [Ambon] wordt commissie verleend aan de gedelegeerde rechters
08/12/1627, 1
HHM zullen de bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam schrijven dat
15/01/1628, 14
Kapitein Meolis vraagt om een kopie van het advertissement en uittreksel dat
24/01/1628, 1
De binnengekomen Simon van der Does bericht dat resident Wederhagen met een
25/01/1628, 2
HHM resumeren het besluit van gisteren inzake de kwestie Saint-Malo , waarover
15/02/1628, 5
De binnengekomen generaal Van Nispen overhandigt een overzicht van de door kapitein
17/02/1628, 5
De Franse ambassadeur compareert en bericht hoe de afgelopen nacht onenigheid is
18/02/1628, 5
D'Espesses heeft zijn propositie van gisteren schriftelijk opgestuurd. De in het Frans
21/02/1628, 3
De binnengekomen secretaris van D'Espesses heeft diens memorie De in het Frans
22/02/1628, 4
D'Espesses compareert. Hij vraagt opnieuw om bescherming van zijn familie en beveelt
22/02/1628, 7
De koning van Denemarken schrijft d.d. 21 dec. 1627 in aanbeveling van
23/02/1628, 14
De Bie heeft D'Espesses op de hoogte gebracht van de gisteren genomen
25/02/1628, 14
Naar aanleiding van de propositie van de Franse ambassadeur laten HHM het
26/02/1628, 1
HHM lezen een memorie van de Franse ambassadeur . De in het
13/03/1628, 9
HHM lezen een groot memoriaal van de Franse ambassadeur . Het in
28/04/1628, 5
HHM lezen het mede namens hun zwagers ingediende rekest van Wirich van
29/05/1628, 9
Jonker Guilliaeme van der Weege c.s., eisers in cas van reformatie met
03/07/1628, 7
In een brief d.d. Nyhammar 1 mei verzoekt de koning van Zweden
14/07/1628, 12
Generaal Nispe verzoekt HHM om er bij het Hof van Holland op
15/07/1628, 15
De thesaurier-generaal bericht nader over de door generaal Nispe ter verklaring van
21/08/1628, 6
Joan van Raesfelt en consorten verzoeken hun reeds verschillende keren aan de
25/08/1628, 10
De president bericht door Z.Exc. te zijn ingelicht over de klacht van
30/08/1628, 5
Jan Ariensz. van der Burch en Sijmon Adriaensz. van Groenewegen c.s. voeren
19/09/1628, 4
HHM lezen het rekest van jonker Guillaume van de Wege als curator
20/09/1628, 9
Resident Johannes Schultetus toont een bemiddelend schrijven van de koning van Denemarken
07/10/1628, 13
Cornelis Pynaecker verzoekt zijn rechtvaardiging en de stukken aan enkele raadsheren van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten