54 resoluties gevonden.


Beperking: Gedeputeerde Staten van Friesland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
29/01/1626, 4
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 14 jan. dat zij door het variabele weer geen Landdag
30/01/1626, 5
Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in een brief van 10 jan. aan de lijst van tegen de Duinkerkers
03/02/1626, 16
besluiten HHM, naar aanleiding van de 29 jan. ontvangen brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland ,
08/02/1626, 6
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 25 jan. dat zij een Landdag hebben uitgeschreven voor 6/16 feb.
12/02/1626, 1
Maria Wiemes , weduwe van kapitein Steven Brunfielt , klaagt dat diens
02/06/1626, 13
De instructie voor de heren die naar Friesland zullen gaan is opgesteld.
07/06/1626, 1
Brouchoven en Schaffer doen mededeling van de brieven die zij hebben ontvangen
08/06/1626, 11
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 26 mei dat zij alle mogelijke
04/09/1626, 11
Van Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 19 aug. ontvangen waarin zij voorstellen
19/10/1626, 9
In een schrijven van de Gedeputeerde Staten van Friesland wordt geklaagd over een tekort aan
20/10/1626, 2
Van de Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 6 okt. ontvangen waarin wordt ingegaan op
05/11/1626, 9
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 21/31 okt. in antwoord op de brief van HHM d.d. 20 okt.
24/12/1626, 6
Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 11 dec. dat commies Hartman vanwege de drukte met
26/01/1627, 7
Kapitein Jacob Starck beklaagt zich over het feit dat Friesland hem heeft
01/03/1627, 3
Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven de brieven van HHM van 25, 28 en 30 jan. en die van
06/03/1627, 9
De Gedeputeerde Staten van Friesland vragen in een schrijven d.d. 17 feb. wat geld op te sturen
19/03/1627, 13
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 5/15 maart dat zij er alles aan hebben gedaan
24/04/1627, 13
HHM schrijven de Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen in aanwezigheid van
15/06/1627, 4
De Gedeputeerde Staten schrijven d.d. Leeuwarden 25 mei dat de Staten van
16/06/1627, 15
De Gedeputeerde Staten schrijven d.d. 30 mei dat de Staten van Friesland
21/06/1627, 9
De gecommitteerde van Friesland schrijft dat Joost Jonstal door de provincie is
26/06/1627, 8
Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven dat de Staten Tyaerdt van Walta als raad in de Admiraliteit
26/06/1627, 14
Steven Laeckervelt , jonkheer Willem van Nievelt , Geert Roloffs en Wilhelmus
28/06/1627, 1
HHM keuren de concepten goed van de brieven aan de Gedeputeerde Staten van Friesland en de stad Dokkum inzake Adius .
03/08/1627, 9
Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 20/30 juli HHM op korte termijn te zullen berichten over hun
09/08/1627, 1
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 20 juli dat de Staten Tinco
27/08/1627, 9
Glaude Fontaine , boekdrukker van de Staten van Friesland, voorzien van aanbevelingsbrieven
02/09/1627, 1
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 13 aug. dat de Staten dr. Fecko van Jeltinga
16/10/1627, 2
De Gedeputeerde Staten van Friesland berichten d.d. Leeuwarden 2/12 okt. dat hun aandeel in het geld voor de
23/12/1627, 1
Bauck Tabes verzoekt de ambassadeurs naar Frankrijk te gelasten om te bemiddelen
31/05/1628, 10
HHM geven Ysbrant Any Vos op zijn verzoek voorschrijven aan de Staten
03/06/1628, 17
De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 27 april Tinco van Oenama om namens Friesland
07/06/1628, 1
De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 27 maart dr. Jeltinga als raad in
07/06/1628, 2
HHM verlenen de door de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. Leeuwarden 3 mei gecommitteerde Jelte van Eysinga recht van zitting.
26/07/1628, 11
De Gedeputeerde Staten van Friesland benoemen d.d. Leeuwarden 26 juni dr. Horatius Doman in
26/08/1628, 11
De RvS bericht over een brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. Leeuwarden 7 augustus.
04/09/1628, 13
Op verzoek van Jan Maesz. c.s. verlenen HHM hun voorschrijven aan de
18/09/1628, 8
De Gedeputeerde Staten van Friesland nomineren d.d. Leeuwarden 8 aug. Walta als raad van
01/12/1628, 13
Z.Exc. deelt HHM de inhoud van de brief mee van Ernst Casimir
04/12/1628, 1
Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. Leeuwarden 19 nov. met
05/12/1628, 2
Ontvangen is een brief van commandant Erentruiter d.d. Emden 20 nov., met
23/12/1628, 22
De Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken d.d. Leeuwarden 9 dec. om orders op basis waarvan zij
08/02/1629, 4
HHM ontbieden thesaurier-generaal Van Goch en delen hem de beslissing mee dat
18/04/1629, 12
De Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in hun brief d.d. Leeuwarden 3 april de voormalige commandant
20/05/1629, 7
De Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in een missive d.d. Leeuwarden 6 mei om Homme
22/05/1629, 6
Kapitein Willem Coenders , commandant van Leerort, schrijft in een missive d.d.
31/05/1629, 13
De Gedeputeerde Staten van Friesland vragen in een missive d.d. Leeuwarden 18 mei om goedkeuring van de
30/06/1629, 23
Op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Friesland krijgt boekdrukker Claude Fonteine het
24/07/1629, 11
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 4 juli dat de Staten van Friesland
03/08/1629, 2
HHM resumeren de kwestie van de wisseling van het commando te Leerort

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten