391 resoluties gevonden.


Beperking: Admiraliteit in Zeeland (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 7
De Admiraliteit te Zeeland laat via brieven van 27 dec. 1625 weten
02/01/1626, 8
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 29 dec. 1625 niet te weten waar
03/01/1626, 4
De Admiraliteitscolleges te Rotterdam , Amsterdam , in het Noorderkwartier en Middelburg
09/01/1626, 7
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 jan. over het
09/01/1626, 12
Mibaise schrijft dat meer dan negen schepen van de Generaliteit een Duinkerker
13/01/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Oosterzee legt
13/01/1626, 3
MattheĆ¼s Capoen verzoekt te mogen opvolgen in de vacature van controleur van
14/01/1626, 13
D'Espesses verzoekt om een oorlogsschip voor het vervoer van Franchiotti naar Frankrijk.
15/01/1626, 16
Van de Zeeuwse Admiraliteit is een brief d.d. 10 jan. ontvangen waarin
16/01/1626, 4
Z.Exc. wil twee bekwame personen naar de kust van Vlaanderen sturen om
17/01/1626, 1
Niettegenstaande de brief van de Zeeuwse Admiraliteit wil Z.Exc. toch twee bekwame
17/01/1626, 8
De ingelanden van Ossenisse , Hontenisse en de polder van Namen in
19/01/1626, 8
Naar aanleiding van het dringend verzoek van de reders in het Noorderkwartier
19/01/1626, 11
De Zeeuwse Admiraliteit zendt met haar schrijven van 15 jan. zowel aan
20/01/1626, 8
Over de zaterdag jl. door de pachters van de konvooien en licenten
22/01/1626, 1
Cornelis Oostermans schrijft d.d. 14 jan. in antwoord op de brief van
29/01/1626, 8
De Zeeuwse Admiraliteit heeft de informatie over zowel het ontkomen van de
31/01/1626, 3
De RvS adviseert d.d. 30 jan. de Zeeuwse Admiraliteit te machtigen om
01/02/1626, 1
De koning van Denemarken geeft d.d. Rotenburg 31 dec. 1625 credentie op
05/02/1626, 4
De Staten van Holland schrijven 20 dec. 1625 met het verzoek om
06/02/1626, 12
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51. Besluit en
07/02/1626, 6
Gemeld wordt dat Theophile Thibaut zijn aanspraken op het land vanwege de
12/02/1626, 15
Na lezing en bestudering van het advies van de gedeputeerden van de
13/02/1626, 2
De gedeputeerden van de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam , het Noorderkwartier
14/02/1626, 8
Agent Carleton dringt aan op de instelling van een adviesjacht waarmee brieven
06/03/1626, 2
De Admiraliteit te Middelburg verzoekt d.d. 23 feb. om uitsluitsel over het
06/03/1626, 6
Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 102. Sommelsdyck en
13/03/1626, 14
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 9 maart dat er dagelijks een grote
17/03/1626, 4
De Engelse koopman George Henleij verzoekt restitutie van een uit Duinkerke naar
21/03/1626, 12
De RvS stelt in zijn advies van 17 maart over het schrijven
24/03/1626, 1
Het achtste artikel van de op 7 sept. 1625 gesloten alliantie met
27/03/1626, 5
De Admiraliteit te Middelburg schrijft d.d. 23 maart de equipage voor de
02/04/1626, 9
De gisteren opgeschorte kwestie van de financiƫle steun voor de Rotterdamse Admiraliteit
03/04/1626, 5
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 9 maart dat zij op ratificatie door HHM aan
05/04/1626, 2
2 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van Joachimi inzake de
07/04/1626, 8
Naar aanleiding van het verzoek van Ossenisse , Hontenisse en de polder
14/04/1626, 12
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 8 april over de benarde positie van het College en dat het om muiterij
16/04/1626, 7
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 11 april dat haar schepen de Theems
24/04/1626, 10
De Zeeuwse Admiraliteit en Marinus Hollaer verzoeken per brief meer schepen voor
25/04/1626, 9
Op verzoek van Abraham Jennes , koopman te Londen, zal de Admiraliteiten
28/04/1626, 16
Naar aanleiding van hetgeen gisteren is naar voren gebracht over de jachten
01/05/1626, 6
Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van de Amsterdamse Admiraliteit is
06/05/1626, 2
In navolging van de resolutie van gisteren compareren twee gedeputeerden van de
08/05/1626, 12
De Admiraliteit te Middelburg schrijft 6 mei in antwoord op de brief
08/05/1626, 13
De Zeeuwse Admiraliteit heeft een lijst opgestuurd met gevangenen uit Zeeland die
11/05/1626, 8
De afgelopen vrijdag door de RvS ingediende propositie inzake de 450.000 gld.
13/05/1626, 4
Met Z.Exc. zijn de 8 mei ontvangen brieven van de Amsterdamse en
25/05/1626, 4
Manmaker is ter vergadering verschenen en heeft zijn credentiebrief van de Admiraliteit
28/05/1626, 7
Manmaker , ter vergadering ontboden, is de gisteren genomen resolutie op de
04/06/1626, 10
Op verzoek van de Deense koning zal aan de Admiraliteiten te Rotterdam

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten