56 resoluties gevonden.


Beperking: Raad van Vlaanderen (instelling)

Zoekopdracht aanpassen
18/03/1626, 20
De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. Middelburg 27 feb. over het verzoek op 19 dec. 1625 gedaan door Jan Livini ,
28/03/1626, 7
De Raad van Vlaanderen moet adviseren over het verzoek van Nicolaes Daems uit het Vlaamse IJzendijke om octrooi voor het nalaten van zijn goederen.
20/05/1626, 14
Baljuw, burgemeesters en schepenen van de steden en ambachten van Axel ,
30/05/1626, 10
Cornelis Copal verzoekt en krijgt executorialen aan de Raad van Vlaanderen ter
16/06/1626, 10
tegen het appointement dat de Raad van Vlaanderen heeft gegeven aan de naburige
19/09/1626, 22
appointement van de Raad van Vlaanderen. Omdat beide partijen bij hun standpunten blijven,
30/10/1626, 10
Willem Brasser en Simon Adriaenssen van Gronewegen c.s. krijgen mandement van appèl
11/11/1626, 17
van het vonnis van de Raad van Vlaanderen ten gunste van de erfgenamen van Maria de Conincx .
20/01/1627, 9
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. Cornelis Iselendoorn
08/02/1627, 4
Willem de Rovre en Maria de Rovre , weduwe van Jan Cabelliau
10/02/1627, 5
tot notaris. De Raad van Vlaanderen zal de kandidaat onderzoeken en advies uitbrengen.
03/03/1627, 4
De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 25 feb. over het hem op 15 feb. ter hand gestelde rekest
06/03/1627, 7
in de Republiek. HHM verlenen de gevraagde autorisatie op de Raad van Vlaanderen
15/03/1627, 3
Axel , Terneuzen en Biervliet klagen dat de Raad van Vlaanderen mandementen
26/06/1627, 13
Conform het verzoek van de Raad van Vlaanderen d.d. Middelburg 4 juni gelasten HHM Jacob ... de Blocq , griffier van de Raad van Vlaanderen die zich in Vlissingen ophoudt, vóór 1 aug. naar Middelburg
25/11/1627, 1
maken en daarop octrooi te hebben. HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .
04/12/1627, 6
verkregen. De Raad van Vlaanderen dient zich te laten informeren over deze zaak en HHM te adviseren.
09/12/1627, 11
In een rekest meldt Laureins Block dat de Raad van Vlaanderen zijn verweer, in eerste instantie ... van appèl. De Raad van Vlaanderen zal gevraagd worden over deze kwestie te berichten en adviseren.
15/02/1628, 14
op 29 dec. 1626 hebben gedaan. HHM schrijven de Raad van Vlaanderen geen mandementen of
16/03/1628, 4
hiertoe door nood gedwongen is. HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .
11/04/1628, 8
De Raad van Vlaanderen verzoekt nadere uitleg over de brief van 15 feb. Hij vraagt of HHM met hun resolutie willen afwijken
15/04/1628, 16
Naar aanleiding van de op 11 april ontvangen brief van de Raad van Vlaanderen zullen HHM het op 15 feb. genomen
22/04/1628, 3
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van Willem Roels , raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen. ... te kunnen handhaven, vraagt deze HHM vier problemen op te lossen: I De Raad van Vlaanderen
03/06/1628, 3
doen. HHM stemmen in met het verzochte relief en de volle macht voor de Raad van Vlaanderen.
06/06/1628, 7
goed te keuren. HHM geven het verzoek voor advies aan de Raad van Vlaanderen .
24/06/1628, 6
april ingediende rekest en de documenten van Willem Roels , raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen.
04/07/1628, 2
in een beroepszaak. HHM geven het rekest aan de Raad van Vlaanderen en laten deze erover berichten.
11/08/1628, 9
Conform het op 28 mei opgestelde advies van de Raad van Vlaanderen stemmen HHM in met het op 16 maart ingediende
15/08/1628, 1
De Raad van Vlaanderen schrijft d.d. Middelburg 27 juli dat het op 4 juli bij HHM ingediende
17/08/1628, 20
HHM vragen hierover eerst advies aan de president en leden van de Raad van Vlaanderen.
12/09/1628, 12
bij HHM beroep te hebben aangetekend tegen een ongehoorde beschikking van de Raad van Vlaanderen
07/10/1628, 15
De Raad van Vlaanderen te Middelburg adviseert d.d. 7 sept. over het op 6 juni ingediende rekest ... Zij verwijzen de supplianten naar de Raad van Vlaanderen en laten deze over hun zaak beslissen.
10/10/1628, 5
Op verzoek van Phillips Eduwart verlenen HHM hem na onderzoek van de
24/10/1628, 14
De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 28 sept. over het op 4 dec. 1627 ingediende rekest van
25/10/1628, 10
HHM geven het rekest aan de Raad van Vlaanderen . Deze moet informatie inwinnen en erover adviseren.
07/12/1628, 10
De president en de leden van de Raad van Vlaanderen adviseren d.d.
23/01/1629, 8
De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 30 nov. 1628 op het verzoek van vrouwe Franceline degli Assettadi , dat zij
19/02/1629, 7
HHM lezen het rekest van Jan Castelein , boer te Cadzand, en
21/05/1629, 1
President Beaumont verzoekt meester Pieter Engelbrecht , voormalig pensionaris te Duinkerke, die
25/05/1629, 21
Engelbrecht , voormalig pensionaris te Duinkerke, als boventallig lid van de Raad van Vlaanderen
06/06/1629, 4
mededelingen van Jensma besluiten HHM dat de RvS Willem Roels , fiscaal van de Raad van Vlaanderen
23/06/1629, 9
RvS d.d. 20 juni op het rekest d.d. 12 juni van Willem Roelsius , raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen. ... ontvangen worden door de stad Sluis , daarvoor gebruikt worden. HHM zullen de Raad van Vlaanderen
27/09/1629, 6
Ontvangen is een schriftelijk antwoord van de president en raadslieden van de Raad van Vlaanderen
29/10/1629, 13
Vlaanderen van 17 sept. op het uitgebrachte advies. HHM besluiten dat de Raad van Vlaanderen
31/12/1629, 12
mandement laten uitvoeren op 14 maart bij klokslag. De graaf verzoekt HHM de Raad van Vlaanderen ... van het mandement en het exploot aan de Raad van Vlaanderen te sturen voor informatie en advies.
05/01/1630, 2
Jaecques Mol , koopman woonachtig te Dieppe, wordt op diens verzoek akte
10/01/1630, 3
Maria Claes , weduwe van Philippe Gercij , verzoekt in het bezit
17/01/1630, 14
Fiscaal Willem Roelsius compareert ter vergadering met een schrijven van de Raad
26/01/1630, 22
Tienhoven heeft HHM meegedeeld dat baljuw Roussel van Sluis zich heeft aangegeven
30/01/1630, 14
Noortwyck en Schaffer rapporteren dat zij conform de resolutie van HHM van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten