19 resoluties gevonden.


Beperking: Pieter van Cammingha (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
06/01/1626, 3
De heer van Ameland heeft zijn dupliek op de repliek van de
24/01/1626, 3
De volmachten van Ameland verzoeken nieuwe stukken te mogen produceren op de
27/01/1626, 9
Petrus Pessius , predikant op Ameland, verzoekt om mandement van arrest tegen
31/01/1626, 5
De volmachten van Ameland verzoeken expeditie van hun proces tegen de heer
03/02/1626, 2
De volmachten van Ameland verzoeken de zaak tegen hun heer te renvoyeren
13/03/1626, 15
De heer van Ameland verzoekt expeditie van justitie in de zaak tegen
21/04/1626, 11
De gecommitteerden in de kwestie Ameland hebben voor de middag verslag uitgebracht
22/04/1626, 1
Het concept van de resolutie ter beslechting van de geschillen tussen de
24/04/1626, 5
De volmachten van Ameland verzoeken, naast de hun bij resolutie van 22
29/07/1627, 11
Hugo Petri , predikant op Ameland, verzoekt voorschrijven aan de heer van
25/09/1627, 14
Op verzoek van de heer van Ameland zullen diens onderdanen per brief
02/11/1627, 18
De gedeputeerden van de volmachten en ingezetenen van Ameland verzoeken HHM de
09/11/1627, 12
De door HHM gecommitteerden rapporteren dat de klachten van de ingezetenen van
21/12/1627, 2
De volmachten en de ingezetenen van Ameland verzoeken door HHM gemachtigd te
04/02/1628, 1
HHM lezen de remonstrantie van Petrus van Camminga , vrijheer en erfheer
18/02/1628, 12
Schaffer en de afwezige Lochteren zijn op 4 feb. aangewezen het rekest
22/06/1628, 11
Op verzoek van Hugo Petri , voormalig predikant op Ameland, verlenen HHM
08/11/1628, 5
In een rekest klaagt Petrus van Camminga , vrij- en erfheer van
22/01/1629, 5
Jan Waley , koopman te Enkhuizen, schrijft in een missive dat ongeveer

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten