19 resoluties gevonden.


Beperking: dr. Andreas Winsemius (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
03/06/1627, 5
Burgemeester Henricq Schonenborch en syndicus Andreas Winshemius compareren en tonen hun credentiebrieven
13/07/1627, 5
Winshemius , syndicus van de stad Groningen, verschijnt ter vergadering en reageert
18/05/1628, 19
Burgemeester Hendrick Schoonenborch , de raden Hugo van Nyeveen en Gerhardus Buningen
16/09/1628, 3
Burgemeester Schonenborch en syndicus Winshemius van de stad Groningen compareren en dienen
07/11/1628, 2
Gockinga , syndicus van de Ommelanden, compareert en dient een propositie in.
30/10/1629, 18
HHM ontvangen een brief van de Staten van Groningen d.d. Groningen 15/25
10/11/1629, 17
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 18 okt. over de
21/12/1629, 19
Ter vergadering verschenen zijn De Witte en andere extraordinaris gedeputeerden van Holland
26/12/1629, 1
Ter vergadering verschenen is De Beaugij , ordinaris ambassadeur van de koning
26/12/1629, 3
Gelezen is het conceptantwoord op de memorie van ambassadeur Vane betreffende de
31/12/1629, 12
Winsemius rapporteert dat hij de brief van de graaf zu Schwarzenberg d.d.
31/12/1629, 13
Winsemius rapporteert dat hij de brief van de Kleef se stadhouder en
31/12/1629, 14
Winsemius rapporteert dat Johan Preijscher , gevolmachtigde van Bremen, namens de kooplieden
11/01/1630, 11
HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 5 jan. op de
24/01/1630, 4
Manmaecker en Winsemius wordt verzocht te onderzoeken hetgeen Aaron Querido , koopman
24/01/1630, 5
Manmaecker en Winsemius zullen de remonstrantie van Jacob Olfertsz. de Jong ,
28/01/1630, 4
Manmaecker en Winsemius rapporteren conform de resolutie van HHM van 24 jan.
06/02/1630, 2
Op verzoek van de Portugees Aaron Querido , wonend te Amsterdam, wordt
07/02/1630, 17
Het rapport van Beaumont en Schaffer is gehoord. Zij hebben conform de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten