257 resoluties gevonden.


Beperking: Albrecht Fransz. Bruynings (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
28/08/1626, 14
Naar aanleiding van de gisteren door de RvS ingeleverde memorie over de
02/11/1626, 5
Voor Aelbert Brunincx c.s. zal worden geschreven aan baron van Gent .
31/05/1627, 8
Aelbert Brunincx en consorten hebben met Frans van Meschade laten onderhandelen over
15/04/1628, 14
Op verzoek van Aelbert Brunincx en Jacome Pauw laten HHM Noortwijck en
04/05/1628, 5
HHM verlenen de op 20 april door de Staten van Holland gecommitteerde
05/05/1628, 12
Brunincx en Aelberts zullen de zaak van dr. Pynacker afhandelen.
13/05/1628, 13
Nobel , Bruyninxs en Aelbertsz. onderzoeken het verzoek van Wijnant de Keyser
16/05/1628, 17
Bruninxs bericht dat Eicbert Woutersz. zijn octrooi voor het laten exploderen van
17/05/1628, 4
In aanwezigheid van Z.Exc. berichten Feit , Jensma en Goch dat de
20/05/1628, 10
Een brief van Bruninxs en Jensema d.d. Utrecht 19 mei behoeft geen
30/05/1628, 2
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Enkhuizen 26 mei over de
31/05/1628, 18
Bruninxs en Jensma berichten in Zwolle hun commissie te hebben meegedeeld aan
01/06/1628, 2
Bruininxs en Brouwer moeten met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten een
02/06/1628, 8
Bruininxs en Brouwer zullen de op aanschrijven van HHM gecompareerde commies Croon
03/06/1628, 13
In een memorie wordt gevraagd 's middags enkele heren af te vaardigen
06/06/1628, 3
Bruininxs en andere afgevaardigden berichten in bespreking te zijn geweest met agent
08/06/1628, 11
Na door Bruininx en Clant bericht te zijn over de zaak van
08/06/1628, 12
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen bericht Bruinincx geen geschikt schip
14/06/1628, 11
Naar aanleieding van het verzoek van Arent Smith , burger van Amsterdam,
14/06/1628, 16
HHM geven de door Moerbeeck ingediende remonstrantie om tot schade van de
17/06/1628, 7
Bruininxs bericht conform de resolutie van HHM over de modellen van de
22/06/1628, 9
In een rekest meldt kapitein Willem van Brederode nog een restant van
23/06/1628, 1
HHM geven een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 9
23/06/1628, 6
Bruininxs bericht over een brief van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier
27/06/1628, 10
De heren van Utrecht verklaren dat twee onder de vlag van admiraal
29/06/1628, 3
Jan Barentsz. , woonachtig in Haarlem, vraagt octrooi aan om gedurende veertig
29/06/1628, 16
HHM geven de brief met bijlagen van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul]
30/06/1628, 3
In een rekest melden Tate en Huibrecht Phillipssoonen Clapmoolen een uitvinding te
30/06/1628, 9
Bruininxs bericht over de brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 1
01/07/1628, 12
Noortwijck en Bruninxs hebben het model van de gisteren voorgestelde uitvinding van
06/07/1628, 10
Bruninxs en de andere afgevaardigden berichten conform de resolutie van 27 juni.
11/07/1628, 9
Lochteren en Bas berichten het op 6 juli ingediende rekest van Adriaen
11/07/1628, 13
Na bericht van Bruininxs en Aelbertsz. over de zaken van dr. Pynacker
13/07/1628, 12
Pieter Pietersz. Juten heeft een uitvinding gedaan om in de Republiek zoutwaterputten
26/07/1628, 15
Vanwege de afwezigheid van Noortwijck voegen HHM Bruininxs toe aan de afgevaardigden
28/07/1628, 1
Op aanhoudend verzoek van Abraham Speeck stellen HHM Bruininxs en Veltdriel in
29/07/1628, 11
Bruininxs , Schaffer en thesaurier-generaal Van Goch berichten de op 24 juli
31/07/1628, 7
De stadsbestuurders van Zaltbommel berichten d.d. Zaltbommel 18 juli dat twee uit
02/08/1628, 18
Deze resolutie is in S.G. 53 ingeschreven door een klerk. Veltdriel en
03/08/1628, 17
Haersolte bericht dat Philippe Calandrini via agent Carlaton heeft gezegd niet naar
04/08/1628, 13
Naar aanleiding van het rapport van Bruininxs over het op 22 juni
15/08/1628, 7
In een memorie verzoekt Josias van Vosbergen om commissarissen in aanwezigheid of
18/08/1628, 16
In S.G. 53 ontbreekt een klein gedeelte van de tekst van deze
18/08/1628, 17
Bruninxs en Schaffer berichten conform de resolutie van 15 aug. de zichzelf
19/08/1628, 8
De afgevaardigden Bruninxs , Schaffer en raad van State Schotte berichten krachtens
21/08/1628, 2
De Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam schrijven d.d. Amsterdam 18
21/08/1628, 11
De heren van Holland melden dat de vijand reeds negen vissersschepen uit
24/08/1628, 4
Huygens , Bruninxs , Stavenis , Rode , Eysinga , Haersolte en
25/08/1628, 9
Naar aanleiding van het verzoek van Dominicus van Weesel laten HHM Huygens
25/08/1628, 15
De uit Rotterdam teruggekeerde Bruninx bericht met Nobel krachtens de resolutie van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten