178 resoluties gevonden.


Beperking: mr. Adriaen Ploos (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
26/04/1627, 8
Op het bericht dat Ploos is gearriveerd uit Utrecht en morgen terugkeert,
11/10/1627, 1
De Staten van Utrecht committeren d.d. 26 april Adriaen Ploos, ridder, heer
12/10/1627, 4
Z.Exc. is gisteravond gearriveerd. Culenborch , Noortwyck , Ploos , Walta ,
14/10/1627, 7
Z.Exc. , Ernst Casimir en de RvS verschijnen ter vergadering. De afgevaardigden
16/10/1627, 7
Bericht is dat de lakenkopers in het land het laken bovenmatig verlengen
21/10/1627, 5
Ploos zal een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 16/26 sept. aan
23/10/1627, 7
Aangezien naar aanleiding van de eergisteren ontvangen brief van resident Aissema besloten
29/10/1627, 1
Gelezen is de op 25 okt. overhandigde verklaring van de gedeputeerden van
01/11/1627, 7
De Admiraliteit te Dokkum schrijft d.d. 15/25 okt. dat de borg van
03/11/1627, 8
Op het dringende verzoek om een besluit te nemen over het accepteren
04/11/1627, 17
Nobel , Ploos , Oenema en Haersolte rapporteren dat Z.Exc. ermee instemt
05/11/1627, 9
Ter tafel wordt gebracht dat Joost Brasser voorstelt in Hamburg 50.000 rijksdaalder
08/11/1627, 1
De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 28 okt. ten eerste die van Gelderland en
08/11/1627, 2
Lochteren en Ploos rapporteren over de op 1 nov. ontvangen brief van
11/11/1627, 8
Enkele kooplieden die eerder voorgesteld hebben dat het ter verkrijging van de
16/11/1627, 10
Op het verzoek van ontvanger Baudewyn de Man c.s. om afdoening van
19/11/1627, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Culenborch heeft
25/11/1627, 24
Noortwyck , Ploos en Schaffer doen verslag van het onderzoek waartoe zij
06/12/1627, 11
Naar aanleiding van het bericht van Rantwyck zullen Essen , Noortwyck ,
15/12/1627, 1
In een namens de bewindhebbers van de WIC overhandigd antwoord op het
17/12/1627, 8
Ter vergadering compareren Scholto Beninga en Cyriacus Hisken , gedeputeerden van de
17/12/1627, 10
Feith en Ploos , op 15 dec. gecommitteerd om de kwestie tussen
18/12/1627, 15
Ernst Casimir zal aanstaande maandag vertrekken. Lochteren , Noortwyck en Ploos zullen
27/12/1627, 3
De Admiraliteit in Zeeland verzoekt d.d. 21 dec. om een nadere interpretatie
28/12/1627, 5
HHM geven de eerder toegezonden rekening van de Kleef se raden over
28/12/1627, 9
De gedeputeerden van Holland verzoeken alle provincies tot het inwilligen van de
29/12/1627, 3
Voor onderzoek van de declaraties van wijlen Berck worden naast thesaurier-generaal De
31/12/1627, 4
Op het verzoek van Carleton commissarissen aan te stellen om met hem
05/01/1628, 7
Eck , Nobel , Vosbergen , Ploos , Walta , Aelberts en
08/01/1628, 6
Essen , Noortwijck , Ploos en Schaffer melden dat om de contributies
10/01/1628, 1
Na lezing hechten HHM hun goedkeuring aan het onderstaande conceptantwoord Het in
12/01/1628, 4
Essen , Noortwijck en Ploos melden conform de resolutie van 27 dec.
13/01/1628, 8
Er is nog niet besloten over het rapport van 3 jan. aangaande
13/01/1628, 11
D'Espesses compareert en dient een propositie in over de kwestie van de
14/01/1628, 1
HHM laten burgemeester Bas aanstaande maandag samen met Sommelsdijck adviseren over de
14/01/1628, 2
De afgevaardigden van Groningen brengen enkele van Ernst Casimir ontvangen berichten te
14/01/1628, 3
HHM laten Essen , Noortwijck , Duick , Vosbergen , Ploos ,
14/01/1628, 4
Op advies van de aanwezige RvS besluiten HHM op de gisteren ingediende
15/01/1628, 16
In navolging van het rapport van de gecommitteerde heren en het advies
14/04/1628, 3
Eck , Noortwijck en andere door Holland te nomineren heren, Brouwer ,
14/04/1628, 7
Brouwer en Ploos onderzoeken de met dr. Opten Noort gesloten overeenkomst voor
15/04/1628, 5
Culenborch , Noortwyck , Brouwer , Ploos , Oenama , Haersolte en
15/04/1628, 12
Brouwer en Ploos hebben nagekeken wat er met dr. Opten Noort is
18/04/1628, 8
Dr. Pijnacker verzoekt afhandeling van zijn declaratie. HHM laten Eck , Nobel
20/04/1628, 10
De WIC-Bewindhebbers van de Kamer te Enkhuizen antwoorden d.d. Enkhuizen 15 april
27/04/1628, 10
Deze resolutie is in S.G. 53 is ingeschreven door een klerk en
29/04/1628, 16
Conform de resolutie van 27 april hebben griffier Johan van Goch en
01/05/1628, 5
De Admiraliteit in Zeeland verzoekt d.d. Middelburg 28 april om subsidie voor
01/05/1628, 6
HHM stemmen in met het verzoek van Carleton om zeven okshoofden wijn
03/05/1628, 3
De Bie , Noortwijck en Ploos hebben Carleton zijn brieven en de

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten