15 resoluties gevonden.


Beperking: Isaac Anthonio Luz (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
29/05/1627, 3
Isaacq Lus betoogt dat de hertog van Savoye hem in 1612 en
01/06/1627, 4
Isaac Lus mag naar Oosterhout twee wagenpaarden brengen en elke drie maanden
01/10/1627, 11
Uit de stukken van Baudewijn de Man en consorten, reders van De
08/10/1627, 10
Isaac Lus verzoekt conform de resolutie uit 1624 namens de Republiek naar
09/11/1627, 8
Isaac Antonio Lus verzoekt de door de hertog van Savoye uitgevaardigde "schala
09/11/1627, 13
Op het verzoek van Isaac Antonio Lus om naar Savoye gezonden te
29/12/1627, 11
Een beslissing op het verzoek van Isaac Lus om ten dienste van
19/02/1628, 12
Het voorstel van Isaac Lus om in Frankrijk de zaken van kooplieden
14/07/1628, 10
Naar aanleiding van het rapport van de afgevaardigden inzake de verschillende declaraties
03/11/1628, 10
De weduwe en erfgenamen van ambassadeur Berck verzoeken de geroyeerde posten op
18/11/1628, 4
Isaack Anthonius Lus verzoekt vanwege zijn diensten te zijner tijd te worden
24/11/1628, 8
Conform het op 22 nov. opgestelde advies van de RvS achten HHM
19/12/1628, 13
Oijen , Noortwijck , Ploos en thesaurier-generaal Van Goch berichten de remonstrantie
10/01/1629, 9
Eck deelt mee dat de weduwe en de erfgenamen van ambassadeur Berck
23/09/1629, 15
HHM lezen het verzoek van Isaack Lus om de bank van lening

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten