18 resoluties gevonden.


Beperking: Matthias Quadt von Wickerath (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
21/08/1626, 12
Op credentie van de prins van Transsylvanië d.d. Corona 18 april compareert
25/08/1626, 13
De gecommitteerden tot het onderzoek van de op 21 aug. ingediende propositie
31/08/1626, 3
Eck , Antwerpen , Vosbergen , Rode , Walta , Alberts en
03/09/1626, 9
Kelffken , Antwerpen , Vosbergen , Rode , Walta , Varver en
09/09/1626, 10
Naar aanleiding van het verslag dat Kelffken , Duick , Vosbergen en
15/09/1626, 2
De conform de resolutie van 9 sept. opgestelde onverbindende tekst inzake de
17/09/1626, 10
Er wordt naar voren gebracht dat Quade zich bezwaard voelt door enkele
19/09/1626, 5
Conform de resolutie van 17 sept. is nog eens met Quade gesproken
23/12/1626, 14
Van de koning van Groot-Brittannië is een schrijven d.d. 3 dec. ontvangen
24/12/1626, 7
Matthias Quadt van Wickrod en Zoppenbroeck, gezant van de vorst van Transsylvanië,
04/01/1627, 13
Rantwijck en de andere gecommitteerden rapporteren dat gezant Quade de verdragsartikelen heeft
02/02/1627, 2
Quade wordt op zijn verzoek inzage gegeven in het ontwerp dat de
03/02/1627, 4
Gemeld wordt dat gezant Quade HHM verzoekt een aandeel in het subsidie
09/02/1627, 9
De gecommitteerden hebben met gezant Quade gesproken over de plannen om de
11/02/1627, 5
De keten voor gezant Quade is gewogen. De kosten bedragen inclusief medaille
15/02/1627, 10
Quaede verzoekt recredentie en een bevestiging van het overmaken van 30.000 rijksdaalder
06/04/1627, 3
Van orateur Haga zijn twee brieven van 13 en 26 jan. ontvangen.
04/05/1627, 14
De koning van Denemarken schrijft d.d. Stade 6 april. Hij verleent credentie

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten