11 resoluties gevonden.


Beperking: Boudewijn Hackius (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
06/03/1627, 9
De Gedeputeerde Staten van Friesland vragen in een schrijven d.d. 17 feb.
16/03/1627, 4
Barent Tapkens verzoekt ontslagen te worden van het arrest waarmee Boudewyn Hackius
09/12/1627, 9
Boudewyn Hackius vraagt om commissarissen ter openbaarmaking van enkele zaken die hij
20/04/1628, 2
Isbrandus Annij Vos klaagt dat hij in Friesland voor het pachtgeld van
16/05/1628, 9
Naar aanleiding van het verzoek van Isbrandus Annij Vos om liquidatie met
26/05/1628, 10
Baudewyn Hackius verzoekt Anny Vosch te gelasten op een neutrale plaats met
06/04/1629, 10
Boudewijn Hackius en compagnie, pachters van de wijnen te 's-Gravenhage, vragen machtiging
05/10/1629, 7
HHM lezen het verzoek van Bouwdewyn Hackius en compagnie, tegenwoordig pachters van
29/10/1629, 11
Ontvangen is een antwoord van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. aldaar 26
12/04/1630, 7
Boudewyn Hackius , tegenwoordig pachter van het kwart van de konvooien en
29/04/1630, 8
Arnhem en Bruinxs rapporteren conform de resolutie van 27 april Boudewijn Hackius

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten