16 resoluties gevonden.


Beperking: dr. Andries Bicker (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
23/07/1626, 4
Met de RvS is beraadslaagd over de huidige toestand van Emden .
03/08/1626, 2
Bicker , Ter Cuilen en Gruis zijn teruggekeerd uit het leger en
03/08/1626, 8
Bicker , Ter Cuilen en Gruis laten weten dat Diderich Halewijn verzoekt
04/08/1626, 7
Ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd van 332 gld. 10 st. voor de door Bicker
06/08/1626, 9
Dr. Witfelt , secretaris van de stad Emden, compareert met het verzoek
28/09/1626, 1
Rantwyck en Vosbergen hebben verslag gedaan van hun besprekingen met de afgevaardigden
11/03/1627, 6
De instructie voor de legatie naar Zweden en Polen is goedgekeurd met
23/03/1627, 9
De Staten van Zeeland antwoorden d.d. 17 maart op de brief van
17/04/1627, 5
Beaumont heeft meegedeeld dat diverse personen met de gezanten willen meereizen naar
05/05/1627, 15
Van den Honaert , Bicker en Beaumont verklaren gereed te zijn voor
06/01/1628, 7
Op verzoek van Laurens Sweis schrijven HHM aan hun ambassadeurs Rochus van
13/06/1628, 4
Beaumont meldt dat de gezanten van HHM uit Polen op 9 juni
14/06/1628, 8
Beaumont brengt te berde dat Bicker , evenals hij voormalig gezant naar
03/07/1628, 5
Raadpensionaris Duyck bericht dat burgemeester Bicker in Amsterdam brieven uit Danzig [Gdansk]
21/07/1628, 7
Beaumont dient het verbaal in met alle benodigde bijgevoegde stukken inzake zijn
09/03/1629, 16
Meerman , Camerling , Bicker en Trompet , allen extraordinaris gedeputeerden van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten