103 resoluties gevonden.


Beperking: Johan van der Haer (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
15/01/1626, 10
Commies Van der Haer zet uiteen waarom de RvS nog niet definitief
15/01/1626, 11
Van der Haer rapporteert voorts dat, hoewel zij daartoe ernstig zijn verzocht,
19/01/1626, 4
HHM hebben geconstateerd dat de RvS een akte heeft verstrekt aan Kempenland
24/01/1626, 9
Namens Haga wordt verzocht hem niet alleen zijn traktement van 12.000 gld.
03/03/1626, 10
Commies Van der Haer , ter vergadering ontboden inzake Jacob Bolleman ,
27/04/1626, 13
Commies Van der Haer is ontboden en krijgt opdracht een staat te
28/04/1626, 17
Van der Haer overhandigt ter vergadering zowel het overzicht van de kosten
22/05/1626, 6
Doublet en Van der Haer geven in opdracht van de RvS ter
22/05/1626, 15
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Uit tevredenheid
23/05/1626, 10
Raad van State Sommelsdyck en commies Van der Haer voeren ter vergadering
17/06/1626, 11
Namens Breda is verzocht om een besluit over de servitiën. Commies Verhaer
21/07/1626, 5
Die van Breda hebben akte verzocht van de resolutie inzake de servitiën
23/07/1626, 13
Commies Jan van der Haer zal een staat maken van de soldij
08/08/1626, 8
De heren van Holland melden dat de RvS weliswaar de monsterrollen heeft
10/08/1626, 14
Van der Haer is ontboden en gelast onmiddellijk de ordonnanties van de
21/08/1626, 2
Inzake de betaling van 's lands soldaten op de vloot van L'Eremite
27/08/1626, 17
Van de RvS zijn enige overwegingen ontvangen ten aanzien van de aanspraken
27/08/1626, 19
Aangezien 10 sept. het hernieuwde plakkaat van de Munt gepubliceerd zal worden
28/08/1626, 14
Naar aanleiding van de gisteren door de RvS ingeleverde memorie over de
02/09/1626, 14
Commies Van der Haer overhandigt een lijst van twee maanden soldij voor
16/09/1626, 1
Naar aanleiding van het verzoek van de vrouwen van de mannen die
20/10/1626, 8
Kapitein Isenach laat per rekest weten dat de Bewindhebbers van de WIC
11/12/1626, 5
HHM lezen hetgeen Van der Haer conform de eerdere resolutie heeft aangetekend
07/01/1627, 4
Raden van State Sommelsdijck en Gruis brengen met commies Van der Haer
26/01/1627, 1
In opdracht van de RvS vraagt commies Van der Haer informatie over
05/02/1627, 5
Aeltien Huigen , zuster en enig erfgenaam van Geen Huigen Schapenham ,
06/02/1627, 14
Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verzoeken ter vergadering de Generaliteitsrekenkamer
10/02/1627, 1
Sommelsdyck en Sloot , raden van State, verschijnen samen met commies Van
11/02/1627, 7
Ter vergadering ontboden worden Carleton en Calandrini aangemaand hun belofte van 4
13/02/1627, 5
Commies Van der Haer heeft de lening van 20.000 gld. voor betaling
15/02/1627, 4
Commies Van der Haer blijft de lening van 20.000 gld. excuseren. HHM
31/03/1627, 1
paspoorten bij Johan van der Haer , ontvanger van het recht van de paspoorten, afhalen
14/04/1627, 1
De binnengekomen commies Van der Haer verklaart in opdracht van de RvS
27/04/1627, 20
Commies Van der Haer meldt dat de RvS weliswaar bij ordonnantie op
06/05/1627, 5
HHM laten commies Verhaer berichten over het rekest van Theodora van Welij
21/05/1627, 16
De weduwe van L'Eremite en voormalig fiscaal Renegom hebben betaling verzocht van
29/05/1627, 14
Boreel bericht over de punten die hij uit de brieven d.d. 17
07/07/1627, 17
Commies Van der Haer geeft in opdracht van de RvS te kennen
22/07/1627, 19
De Admiraliteit in Zeeland verzoekt te mogen weten door wie de dertig
07/09/1627, 17
Paul Donck , uitgevaren met de vloot van admiraal L'Eremite onder kapitein
22/10/1627, 4
Jan Willemsen Verschoor heeft gediend als schout-bij-nacht op de vloot van L'Eremite
18/11/1627, 7
Commies Van der Haer stelt voor dat HHM door gecommitteerden uit de
30/12/1627, 17
Op het verzoek van Herman van Middelcoop om betaling van een half
07/01/1628, 12
De weduwe van Jan Verschore uit Middelburg vraagt om betaling van 177
11/01/1628, 9
Volgens mededeling van ontvanger Van der Haer heeft de Admiraliteit in Zeeland
18/01/1628, 3
HHM horen het advies van commies Van der Haer over het rekest
27/01/1628, 6
Commies Van der Haer levert een staat in van de soldij van
19/02/1628, 14
Van de Lingen en Gruijs , raden van State, compareren met ontvanger-generaal
25/02/1628, 2
De kapiteins Engelbert Schutte en Pieter Evertsen de Vries , die beiden
24/03/1628, 3
Commies Van der Haer compareert en dient een door hem op bevel

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten