20 resoluties gevonden.


Beperking: Georg Ernst (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 9
Essen , Haersolte en Schaffer , met de nu afwezige Noortwyck gecommitteerd
24/02/1626, 2
Het verzoek van de ritmeesters Van Stirum en Lindenaer om de enige
05/03/1626, 9
De RvS moet disponeren over het verzoek van de graaf van Stirum
18/05/1626, 2
Graaf Jurien Ernst van Stirum en ritmeester Johan Lindenar vragen de nu
22/05/1626, 12
Deze resolutie is gedeeltelijk gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 127. Noortwijck
25/03/1627, 10
Het verzoek tot betaling van de compagnieën van graaf Jurien Ernst van
16/02/1628, 6
Enkele kapiteins van de ongerepartieerde compagnieën en graaf Georg Ernst van Stirum klagen ondanks de repartitie geen
04/03/1628, 2
Graaf Georg Ernst van Stirum vraagt nogmaals om betaling voor zijn ruitercompagnie.
03/06/1628, 22
De RvS adviseert d.d. 2 juni door over de brief van de
01/07/1628, 2
HHM lezen het rekest van graaf Georg Ernst van Stirum . Ondanks zijn conform de resolutie van
02/09/1628, 1
In een rekest meldt graaf Georg Ernst van Stirum dat zijn ruitercompagnie bij de verdeling
16/12/1628, 7
De RvS maakt HHM de inhoud van de brief bekend van ritmeester Georg Ernst , graaf van Stirum, die met zijn
30/01/1629, 4
Georg Ernst, graaf van Stirum , wiens compagnie karabiniers gerepartieerd is op Gelderland
14/07/1629, 8
Op het verzoek van Henrick van Beeck en Bernaert Braem , wijnkopers
27/07/1629, 12
Ter vergadering wordt gerapporteerd dat de graaf van Stirum besloten heeft opnieuw
30/07/1629, 19
De RvS laat weten dat de "Etterdyck" bij Rees nog steeds niet
01/08/1629, 4
Ontvangen is een brief van de graaf van Stirum d.d. Arnhem 30
18/10/1629, 8
HHM lezen het verzoek van de graaf van Stirum tot betaling van
29/01/1630, 10
Op het door een brief van de gedeputeerden van het graafschap Zutphen
18/03/1630, 3
Ontvangen is een brief van de burgemeesters en de raad van Münster

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten