37 resoluties gevonden.


Beperking: mr. Gerard Storm (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
17/01/1626, 9
Er wordt naar voren gebracht dat op diverse manieren wordt gefraudeerd met
28/03/1626, 4
Gerart Storm , fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit, heeft de inkomstenstaten opgestuurd
18/09/1626, 7
In een schrijven d.d. 16 sept. bericht de Rotterdamse Admiraliteit dat in
07/10/1626, 7
Als gevolmachtigde in een zaak tegen de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege
18/12/1626, 7
Naar aanleiding van hetgeen gisteren te berde is gebracht over de lading
09/01/1627, 12
Inzake het rekest van Salomon Michielsen Soetens c.s., gevolmachtigd door Keert de
13/01/1627, 11
Van fiscaal Storm is een brief d.d. 23 dec. 1626 ontvangen in
12/02/1627, 13
Salomon Michielsen verzoekt de fiscaal , secretaris en vendumeester van de Admiraliteit
24/08/1627, 7
Ontvanger-generaal Pieter Houffijser verzoekt de partijen die hij in opdracht van de
11/10/1627, 3
De Admiraliteit te Amsterdam en fiscaal Storm sturen informatie over Theunis Florissen
22/10/1627, 16
Baudewijn de Man c.s., reders van De Gulde Sterre , verzoeken HHM
09/11/1627, 10
De fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam adviseert d.d. 3 nov. over
30/11/1627, 12
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten adviseren over het op 8 nov.
18/02/1628, 17
De van fiscaal Storm ontvangen staat van inkomsten van de konvooien en
24/02/1628, 12
De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 17 feb. HHM de fiscalen van de andere
06/05/1628, 7
Fiscaal Storm stuurt de inkomsten van de Admiraliteit te Amsterdam over januari,
24/07/1628, 6
In een memorie bericht secretaris Morisset dat een schip uit Le Havre
01/08/1628, 14
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren. Conform de resolutie
11/08/1628, 13
HHM nemen geen besluit over een vanuit de Admiraliteit te Amsterdam op
05/09/1628, 7
Fiscaal Michael van den Brouck stuurt d.d. Rotterdam 4 sept. een nauwkeurige
11/09/1628, 8
De Admiraliteit te Amsterdam beveelt d.d. 12 aug. het verzoek aan van
20/10/1628, 12
De Admiraliteit te Amsterdam bericht d.d. Amsterdam 28 sept. dat de fiscaals
21/12/1628, 1
De Admiraliteit te Amsterdam bericht Amsterdam d.d. 16 dec. over het verzoek
22/12/1628, 10
In een verzoek melden de pachters van het kwart dat de Admiraliteit
14/03/1629, 12
Gerrardt Storm , advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam, schrijft d.d. Amsterdam
14/05/1629, 11
Ontvangen is een missive d.d. Amsterdam 12 mei van Gerardt Storm ,
10/07/1629, 14
Fiscaal Storm schrijft d.d. Amsterdam 26 juni. HHM nemen geen besluit.
20/10/1629, 5
Volequijn Mumma , koopman residerend te Amsterdam, die last en procuratie heeft
15/12/1629, 20
Overeenkomstig het gisteren door HHM genomen besluit over het verzoek van Jacob
23/12/1629, 3
Ontvangen is een brief van Gerrardt Storm , fiscaal van de Admiraliteit
04/01/1630, 19
Ontvangen is het antwoord d.d. 31 dec. 1629 van de Generaliteitsrekenkamer op
16/01/1630, 12
Gelezen worden de punten waarop de konvooien en licenten worden ontdoken, alsmede
21/01/1630, 4
Neck , de aanwezige gedeputeerde van de Admiraliteit te Amsterdam heeft HHM
16/02/1630, 3
Ontvangen is een brief van fiscaal Storm d.d. Amsterdam 4 feb. en
14/03/1630, 13
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. Jacob Claesz.
23/03/1630, 8
Fiscaal Storm is door HHM per brief in de vergadering ontboden. Hij
12/04/1630, 3
HHM lezen het verzoek van Volequyn Munima , koopman te Amsterdam. Hij

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten