49 resoluties gevonden.


Beperking: François de Laubespine (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 9
Op verder aandringen van Haulterive zijn Rantwijck en Oosterzee gecommitteerd tot het
25/04/1626, 11
Het verzoek van kolonel Haulterive om vergoeding van 1.000 gld. is opnieuw
27/04/1626, 9
Opnieuw komt het verzoek van Haulterive ter sprake. Een beslissing wordt uitgesteld.
06/06/1626, 21
Languerack heeft, voor de betaling van een zilveren servies in opdracht van
09/07/1626, 13
De RvS compareert en voert aan dat de vier nieuwe compagnieën onder
18/07/1626, 3
Conform de resolutie van gisteren is Doublet gemachtigd tegen een redelijke rente
26 /07/1626, 2
Doublet meldt ter vergadering dat Reael heeft verklaard geen lening te hebben
02/09/1626, 17
De Franse ambassadeur heeft eveneens een brief van de koning d.d. Nantes
07/10/1626, 6
Jan Huet verzoekt voorschrijven aan de provincie Friesland teneinde zijn werk als
12/11/1626, 2
De RvS compareert en overhandigt zijn propositie ter verkrijging van de consenten
24/11/1626, 5
De ontvanger-generaal vraagt de betaling te regelen van de dertien compagnieën nieuwe
26/11/1626, 8
Aangevoerd wordt dat Z.Exc. verzoekt de betaling te regelen van de ongerepartieerde
22/01/1627, 4
Z.Exc. en de RvS compareren en leggen de vergadering vier punten voor.
11/02/1627, 10
Johan Huet , secretaris van kolonel Hauterive , verzoekt mandement van appèl
12/02/1627, 4
Kolonel Haulterive verzoekt uitvoering van de resolutie van de RvS d.d. 26
06/03/1627, 13
Kolonel Haulterive verzoekt de vier compagnieën die onder zijn regiment zijn gesteld,
12/03/1627, 13
HHM lezen een verklaring van de Franse ambassadeur inzake de betaling van
03/04/1627, 5
De RvS bericht dat het regiment van Candale , de vier nieuwe
15/06/1627, 1
De RvS verschijnt ter vergadering en bericht over de achterstand van meer
18/06/1627, 8
Pasqual , hofmeester van kolonel Haulterive , heeft een brief van Languerack
23/11/1627, 2
HHM bespreken het verzoek van kolonel Haulterive . De kapiteins van de
29/11/1627, 1
Z.Exc. , Ernst Casimir en de RvS compareren en overhandigen de propositie
13/12/1627, 3
Schagen , Van der Lingen en Veltdriel , teruggekeerd uit Zeeland ,
04/02/1628, 11
D'Espesses compareert en doet een propositie over betaling van de extraordinaris pensioenen
13/03/1628, 9
HHM lezen een groot memoriaal van de Franse ambassadeur . Het in
31/05/1628, 5
De uit Zeeland teruggekeerde Brouwer bericht dat de Staten daar volledig consent
29/06/1628, 15
De raden van State De Rovere en Van der Lingen tonen de
12/08/1628, 9
De Gecommitteerde Raden van Zeeland schrijven d.d. Middelburg 9 aug. de Staten
28/09/1628, 13
HHM lezen een vanuit 's-Gravenhage geschreven brief van kolonel Haulterives aan de
25/10/1628, 23
Olphert Barentsz. , Hertevelt en ontvanger Johan Doublet compareren. Zij berichten dat
27/10/1628, 6
Ontvanger-generaal Johan Doublet compareert. Hij dient een lijst in van de achterstallen
30/10/1628, 6
Kolonel Haulterives verzoekt de hoge officeren en onderofficieren van de Franse natie
18/01/1629, 13
De RvS deelt verder mee dat op Utrecht en Groningen na, alle
03/02/1629, 1
Ambassadeur De Beaugy compareert en legt HHM een missive van de koning
05/02/1629, 11
Gerestein doet verslag van de opmerkingen van Z.Exc. op het rekest aan
24/05/1629, 4
Langerack schrijft d.d. Parijs 3 mei onder meer dat de kolonels Hauterives
16/08/1629, 8
De gearriveerde Rantwyck en Baersdorp , gedeputeerden te Arnhem , dringen erop
18/08/1629, 18
Ontvangen is een antwoord van kolonel Hauterives , geschreven uit het kwartier
18/08/1629, 24
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54. HHM overleggen
18/08/1629, 25
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54 en gedeeltelijk
20/08/1629, 10
Ontvangen is een brief van kolonel Hauterives , geschreven in zijn kwartier
23/08/1629, 23
Culemborg maakt HHM bekend dat de ambtman van Beesd en Rhenoy het
25/08/1629, 26
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d.
28/08/1629, 5
Culemborg heeft HHM in zijn afwezigheid de inhoud van een gisteren geschreven
31/08/1629, 2
Ontvangen is een vanuit Vreeswijk geschreven, ongedateerde brief van Hautein . Hij
19/11/1629, 10
Gelezen is de remonstrantie van kolonel De Haulterives om bevorderd te worden
20/11/1629, 1
Geresumeerd is de brief van de RvS d.d. 10 nov. met overwegingen
23/11/1629, 9
Noortwijck meldt dat ambassadeur De Beaugij hem verteld heeft dat de koning
23/11/1629, 13
Essen en de andere gedeputeerden van HHM doen verslag van het overeenkomstig

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten