9 resoluties gevonden.


Beperking: Hendrik Lodewijk van Hatzfeld (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 5
Kolonel Haetzfelt verzoekt per brief d.d. Hamburg 21 nov. 1625 een vergoeding
01/04/1626, 1
Aissema schrijft d.d. Hamburg 11 maart en stuurt het antwoord mee van
28/01/1627, 1
In zijn brief d.d. Stade 26 dec. 1626 verzoekt de Deense koning
30/01/1627, 10
Z.Exc. suggereert op de op 28 jan. ontvangen brief van de Deense
25/03/1627, 8
Het verzoek van kolonel Haetzfelt betaling te krijgen van zijn traktement als
03/08/1627, 5
De koning van Denemarken schrijft d.d. Lauenburg 6 juli ter aanbeveling van
26/08/1628, 15
Anna Meijrincx , weduwe van luitenant-overste Valckenburch , verzoekt vergoeding van de
27/12/1628, 5
Baron van Gent meldt d.d. Soest [in Westfalen] 13 dec. dat overste
04/03/1629, 2
Overste Gent klaagt in een brief d.d. Soest [in Westfalen] 24 feb.

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten