59 resoluties gevonden.


Beperking: Pieter Maertensz. Hoeffijser (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
02/03/1626, 1
Pieter Hoeffyser , ontvanger-generaal van de konvooien en licenten te Amsterdam, deelt
08/04/1626, 7
Pieter Houffijser verzoekt betaling door Doublet van 43.380 gld., het resterende bedrag
08/05/1626, 15
De Directie van de Levantse handel vraagt d.d. Amsterdam 6 mei de
30/05/1626, 20
Ontvanger Pieter Houffyser is door de Admiraliteit te Amsterdam gestuurd met het
17/08/1626, 12
Pieter Hoeffyser , ontvanger van de konvooien en licenten te Amsterdam, laat
15/09/1626, 13
Naar aanleiding van het schrijven van de Amsterdamse Admiraliteit zal aan de
13/11/1626, 14
Berck schrijft d.d. Venetië 23 okt. op ontvanger Houffyser te Amsterdam 2.3581½
06/02/1627, 14
Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verzoeken ter vergadering de Generaliteitsrekenkamer
08/02/1627, 7
Pieter Hoeffijser meldt dat eind februari de termijn komt te vervallen van
03/04/1627, 15
De heren van Holland hebben op 6 feb. het verzoek van de
12/08/1627, 11
Ontvanger Hoeffyser vraagt in een memorie om betaling van de beloofde ondersteuning
14/08/1627, 19
In een rekest meldt ontvanger-generaal Pieter Hoeffijser dat de achterstallige rente en
24/08/1627, 7
Ontvanger-generaal Pieter Houffijser verzoekt de partijen die hij in opdracht van de
17/09/1627, 15
HHM nemen nog geen besluit over het verzoek van Christoffel van Breskes
11/10/1627, 4
Naar aanleiding van het verzoek van ontvanger Hoffijser tot betaling van twee
12/10/1627, 3
Naar aanleiding van het het verzoek van Pieter Houffijser om van Doublet
06/11/1627, 2
Op het verzoek van ontvanger Hoeffijser om betaling te ontvangen van het
28/01/1628, 5
In een rekest meldt Barent Tapkens dat de Admiraliteit te Amsterdam hem
28/02/1628, 1
HHM lezen het rekest van ontvanger-generaal Pieter Hoeffyser . Op 29 feb.
29/03/1628, 7
De Generaliteitsrekenkamer adviseert over de eergisteren ingediende rekesten van Cornelis Mouris Hobbe
29/04/1628, 22
Essen en andere daartoe aangestelde heren berichten over hun bespreking met de
02/05/1628, 3
Op verzoek van ontvanger Hoeffijser laten HHM hem door ontvanger-generaal Doublet de
05/05/1628, 18
In aanwezigheid van Z.Exc. bespreken HHM het op 29 april opgestelde rapport
13/05/1628, 6
Ontvanger Pieter Maertsz. Houffijser verzoekt toekenning van de op ordonnantie van de
18/05/1628, 15
De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 17 mei over het op 13 mei ingediende
24/06/1628, 10
Nicolaes Croon , commies ter recherche en monstering van de oorlogsschepen bij
07/07/1628, 18
Luchteren en Bas hebben het rekest van commies Croon en het op
10/07/1628, 6
Luchteren bericht over een brief van dr. Opten Noort , raad ter
18/08/1628, 11
In een rekest meldt Jan Gerridtsz. Wobma , chercher van de konvooien
25/08/1628, 4
In een rekest meldt ontvanger-generaal Pieter Houffijser dat de solliciteurs die de
05/09/1628, 7
Fiscaal Michael van den Brouck stuurt d.d. Rotterdam 4 sept. een nauwkeurige
06/09/1628, 10
Pieter Hoeffijser vraagt om terugbetaling van de aan de keurvorst van Brandenburg
09/09/1628, 4
De Generaliteitsrekenkamer schrijft d.d. 's-Gravenhage 7 sept. dat de ontvangers-generaal van de
16/09/1628, 1
HHM resumeren het op 26 aug. genomen besluit in de zaak van
19/09/1628, 7
De RvS adviseert d.d. 16 sept. dat bij het verzoek om aflossing
16/10/1628, 1
Ontvanger-generaal Pieter Maertensz. Houffyser verzoekt uitleg van de resolutie van 25 aug.
21/10/1628, 14
Joost Jacobsz. Olijcan verzoekt ontvanger Houffijsser hem jaarlijks zijn traktement van 120
28/10/1628, 8
Na resumptie van het op 5 sept. ingediende rekest van controleur Johan
14/11/1628, 11
De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt d.d. 13 nov. de Generaliteitsrekenkamer te gelasten
18/11/1628, 12
De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 's-Gravenhage 16 nov. over een brief van de
22/01/1629, 6
Johan Haga , broer van orateur Haga, schrijft dat HHM op 11
06/02/1629, 3
HHM beraadslagen verder over het verzoek van Jacob van der Rosieren ,
24/02/1629, 7
Pieter Hoeffijser , ontvanger-generaal van de konvooien en de licenten te Amsterdam,
04/03/1629, 3
De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt d.d. 27 feb. op verschillende brieven van
12/03/1629, 7
HHM lezen het rekest van Nicolaes Croon , commies ter recherche op
23/03/1629, 9
Ontvangen is een missive van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 19 jan.,
24/03/1629, 7
HHM lezen het advies van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 24 maart op de
03/07/1629, 13
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 30 juni op de
03/08/1629, 13
Gelezen wordt de remonstrantie van de Admiraliteit te Amsterdam . Ten eerste
02/10/1629, 17
HHM lezen het rekest van Pieter Hoeffyser , ontvanger-generaal van de konvooien

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten