82 resoluties gevonden.


Beperking: dr. Ludwig Camerarius (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
27/01/1626, 6
De koning van Bohemen laat een brief van Camerarius d.d. Hamburg 4/14
10/06/1626, 14
De koning van Zweden schrijft d.d. Stockholm 22 april in antwoord op
13/08/1626, 12
Alvorens hem de verzochte audiƫntie te verlenen, is van de heer Camerarius
19/09/1626, 7
Van de koning van Zweden is een brief d.d. Dirschau 27 juli
21/09/1626, 6
Rantwyck en Vosbergen zijn gecommitteerd tot een onderhoud met Camerarius , door
17/11/1626, 1
Haga schrijft d.d. Contantinopel 19 sept. dat de Turken de belegering van
29/11/1626, 1
Aangevoerd wordt dat Camerarius HHM heeft verzocht te bemiddelen inzake de neutraliteit
28/12/1626, 5
Camerarius verzoekt ten behoeve van de Zweedse koning dertig tolvoeder rijnwijn te
14/01/1627, 11
Op verzoek van Camerarius zal hem de inhoud van de brief aan
13/02/1627, 7
Van de koning van Zweden is een brief uit september 1626 ontvangen.
23/02/1627, 7
Camerarius verzoekt uitvoer van vierhonderd schippond touw, twintig balen Frans canvas, honderd
02/03/1627, 1
Er is overlegd over de brief van de Zweedse koning van 13
26/03/1627, 10
Op de door de gecommitteerden voor de ambassade naar Zweden en Polen
02/04/1627, 5
Burgemeesters en raad van Danzig [Gdansk] verlenen d.d. Danzig 5 feb. credentie
01/02/1628, 2
HHM sturen resident Aissema naar de komende vergadering van de Hanzesteden. Hij
04/02/1628, 9
Eck meldt conform de resolutie van 1 feb. de inhoud van de
14/02/1628, 13
De Bie , Nobel of Boom en Schaffer zullen de beveiliging van
18/02/1628, 7
Naast De Bie en Schaffer zijn de Hollandse steden Dordrecht , Amsterdam
13/03/1628, 9
HHM lezen een groot memoriaal van de Franse ambassadeur . Het in
08/04/1628, 11
Op verzoek van Camerarius laten HHM hem veertien ankertouwen (twee van elf
24/05/1628, 14
Jan Wesselsz. van der Linden verzoekt betaling van de resterende 45 gld.
31/05/1628, 2
Het namens Camerarius ingediende verzoek om een aanzienlijke hoeveelheid buskruit naar Zweden
17/07/1628, 11
Naar aanleiding van de memorie van resident Camerarius zullen HHM de Hoge
21/09/1628, 5
HHM lezen een memorie waarin resident Camerarius vraagt om voor de koning
12/10/1628, 11
De heren van Holland berichten dat ene Spieringh in opdracht van de
21/10/1628, 8
Naar aanleiding van de memorie van Camerarius om een partij buskruit ten
24/10/1628, 5
Naar aanleiding van het verzoek van resident Camerarius om vijftigduizend pond buskruit
16/11/1628, 2
HHM laten Culenborch en Noortwyck het nieuws over de verovering van de
27/12/1628, 2
HHM lezen de memorie van resident Camerarius ondersteund door brieven van zijn
05/01/1629, 1
HHM bestuderen de tekst van de alliantie tussen de koning van Zweden
24/03/1629, 9
Bas en Beaumont worden gecommitteerd om de resident van Denemarken en die
31/03/1629, 17
Bas en Beaumont rapporteren dat zij conform de resolutie van HHM d.d.
02/04/1629, 1
President Rantwyck deelt mee dat de heer van Falckenberch , maarschalk van
17/04/1629, 6
HHM lezen de geloofsbrief van Ludovicus Camerarius als ordinaris ambassadeur van de
18/04/1629, 1
Ludovicus Camerarius compareert en verklaart krachtens zijn gisteren voorgelegde geloofsbrief van de
20/04/1629, 11
HHM lezen de propositie van Camerarius , die hij eerder op 18
23/04/1629, 11
Bas en Beaumont rapporteren dat zij krachtens de resolutie d.d. 20 april
02/05/1629, 1
Op de remonstrantie van resident Camerarius verlenen HHM een paspoort voor de
14/05/1629, 14
HHM horen het rapport van gedeputeerden Bas en Beaumont , die conform
15/05/1629, 3
HHM lezen het conform de resolutie van gisteren opgestelde rapport van Bas
23/05/1629, 4
HHM lezen de memorie van Camerarius , optredend als ambassadeur, waarin hij
07/06/1629, 1
Op verzoek van Camerarius , resident van de koning van Zweden, committeren
08/06/1629, 10
Rantwyck , Noortwyck en Vosbergen rapporteren dat zij conform de gisteren genomen
13/06/1629, 11
Lochteren en andere gedeputeerden rapporteren dat zij conform de gisteren genomen resolutie
16/06/1629, 16
Ter vergadering compareren enkele kooplieden uit Amsterdam . Zij dragen mr. Jan
19/06/1629, 24
Op de memorie van resident Camerarius , besluiten HHM dat geen rechten
22/06/1629, 10
HHM horen het rapport van Rantwyck en Vosbergen in afwezigheid van Noortwyck
30/06/1629, 13
Naar aanleiding van de memorie van Camerarius besluiten HHM alle provincies behalve
02/07/1629, 18
Ambassadeur Camerarius vraagt in een memorie de vrijlating van kapitein Morraij ,
05/07/1629, 6
President Beaumont deelt mee dat ambassadeur Camerarius sterk aandringt op een goede

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten