84 resoluties gevonden.


Beperking: Rudolf Christian (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
23/02/1626, 5
De Rudolf Christian beklaagt zich in een schrijven van 6/16 feb. over de gedeputeerden van HHM in
25/02/1626, 1
van hun besognes in Oost-Friesland . Aangezien Rudolf Christian uiteindelijk is vertrokken
04/03/1626, 8
Aangevoerd wordt dat de intentie van de op 15 nov. 1625 genomen
05/03/1626, 1
uitvoering over te gaan. De propositie Geïnsereerd in S.G. 3185. luidt als volgt. Rudolf Christian
11/03/1626, 4
Een gedeelte van deze resolutie is gedrukt: Aitzema, S. & O. kwarto
29/03/1626, 2
Feith en Broersema schrijven d.d. Emden 9/19 maart dat aldaar zijn aangekomen
21/04/1626, 7
Ter vergadering dienen burgemeester Bernardus Swalve , syndicus Johan Althusius , stadssecretaris
24/04/1626, 8
Aangezien er gevaar dreigt bij uitstel hebben de gedeputeerden van de stad
05/05/1626, 2
De ridderschap, de steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland
08/05/1626, 23
Ter vergadering hebben Z.Exc. en de RvS inzake Oost-Friesland geadviseerd de graaf
09/05/1626, 3
Op credentie van de graaf van Oost-Friesland d.d. Aurich 20 april zijn
11/05/1626, 7
Ter vergadering verschijnen de afgevaardigden van Emden die aanvoeren zich nog steeds
14/05/1626, 11
In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS doen de gecommitteerden van HHM
18/05/1626, 5
De afgevaardigden van de stad Emden hebben approbatie verzocht van de uitspraak
20/05/1626, 20
Met Z.Exc. en de RvS is, na gedaan verslag, gesproken over de
08/07/1626, 8
Dr. Wilhelmus Witfelt compareert, overhandigt zijn credentie van het stadsbestuur van Emden
22/07/1626, 3
De secretaris van Emden compareert en stelt dat de graaf van Oost-Friesland
23/07/1626, 4
Met de RvS is beraadslaagd over de huidige toestand van Emden .
09/08/1626, 1
De secretaris van de stad Emden compareert en dient een propositie Geïnsereerd
15/08/1626, 11
Gedeputeerden en administratoren van ridderschap, steden en stenden van het graafschap Oost-Friesland
19/08/1626, 10
Aangevoerd wordt dat agent Noordingen verzoekt de zaak van Emden met zes
28/08/1626, 13
De RvS compareert en meent inzake Oost-Friesland dat de graaf met zijn
01/09/1626, 11
Van de graaf van Oost-Friesland is een brief d.d. 26 aug. ontvangen
16/09/1626, 15
Aangezien de graaf van Oost-Friesland zich het meest verzet tegen de uitspraak
01/10/1626, 11
Dr. Amama compareert en overhandigt zijn credentie d.d. 23 sept. Hij dient
05/10/1626, 11
Ter vergadering verschenen adviseert de RvS de propositie van Amama te beantwoorden
06/10/1626, 13
constateren dat die juist zijn, zouden zij de stad Emden dienen te dwingen Rudolf Christian
05/11/1626, 3
De graaf van Oost-Friesland schrijft d.d. Aurich 18/28 okt. met het verzoek
06/11/1626, 2
Sommelsdyck compareert en brengt naar voren dat de RvS de brieven van
17/11/1626, 9
Walta en Huigens zijn teruggekeerd van hun reis naar het leger. Zij
20/11/1626, 1
en verzoekt HHM hun gedeputeerden terug te roepen en gedurende de absentie van de Rudolf Christian alles
21/11/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. In een
25/11/1626, 2
De graaf van Oost-Friesland heeft audiëntie verzocht. Eck en Noortwijck hebben hem
26/11/1626, 4
HHM hebben de gisteren namens de graaf van Oost-Friesland ingediende propositie gelezen.
29/11/1626, 2
HHM zullen de deputatie te Emden schrijven onmiddellijk enkelen uit haar midden
03/12/1626, 4
De gecommitteerden tot de conferentie met de graaf van Oost-Friesland zullen hem
17/12/1626, 8
Nu de gedeputeerden te Emden in hun brieven van 4 en 5
02/01/1627, 5
In S.G. 52 is het handschrift niet geheel leesbaar door beschadiging folio.
05/01/1627, 7
Feith doet verslag van de in Emden gehouden beraadslagingen. HHM bedanken hem
12/01/1627, 3
HHM hebben het conceptantwoord gelezen dat is opgesteld door de gedeputeerden die
13/01/1627, 8
Feith en Walta hebben met Z.Exc. overlegd over het conceptantwoord aan de
14/01/1627, 16
De graaf van Oost-Friesland is ter vergadering verschenen en hem is conform
15/01/1627, 1
Gemeld wordt dat de graaf van Oost-Friesland zich bij Z.Exc. zeer heeft
16/01/1627, 1
Essen , Noortwijck en Walta berichten dat de graaf van Oost-Friesland volhoudt
17/01/1627, 3
Z.Exc., die volgens de resolutie van gisteren op de hoogte is gebracht
19/01/1627, 6
Essen , Noortwijck en Walta rapporteren dat de graaf van Oost-Friesland blijft
26/01/1627, 5
De gecommitteerden die in conferentie zijn met de graaf van Oost-Friesland rapporteren
28/01/1627, 4
Culenborch en Walta rapporteren dat de graaf van Oost-Friesland ontevreden is over
30/01/1627, 4
Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. inzake de memorie van de graaf van Oost-Friesland
03/02/1627, 6
In zijn memorie in antwoord op het besluit van 30 jan. stelt

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten