41 resoluties gevonden.


Beperking: Jan Wendelsz. (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
19/02/1629, 3
De burgemeesters en vroedschappen van Amsterdam melden d.d. 13 feb. dat Thysgen
04/09/1629, 12
Jan Wendelsz. uit Kuinre verzoekt om het generaal commando over de twee
15/10/1629, 7
De vrouwen, kinderen en de ouders van de gevangenen te Tunis en
20/10/1629, 14
HHM lezen de memorie van Johan Wendelsz. , de gecommitteerde van HHM
20/10/1629, 15
Bruninxs heeft de brief d.d. Tunis 20 juli van Lamberto Verhaer ,
30/10/1629, 15
Wijnant de Keyser verzoekt HHM zijn zoon aan te stellen als secretaris
01/11/1629, 18
Croock , die zich samen met Van der Dusse zou toeleggen op
02/11/1629, 11
HHM gaan in op de punten van de gisteren door Croock ter
02/11/1629, 12
HHM horen het rapport van de gedeputeerden die de instructie van Jan
05/11/1629, 9
Wynant de Keyser verzoekt om 10.000 gld. in mindering op de openstaande
05/11/1629, 10
HHM horen het rapport van Van der Dusse en Croock , die
07/11/1629, 11
Jan Wendelsen verzoekt een beslissing over de cadeaus voor de vice-koning van
10/11/1629, 2
HHM bestuderen het verzoek van Jan Wendelsen die als commissaris naar Tunis
10/11/1629, 19
Mahamat Vanigas , ambassadeur van de republiek Salé, verzoekt om met een
12/11/1629, 7
HHM horen het rapport van Huijgens die conform de resolutie van HHM
14/11/1629, 10
Naar aanleiding van het verzoek van Wijnant de Keijser om 10.000 gld.
20/11/1629, 3
De magistraat van Harlingen verzoekt in haar brief d.d. Harlingen 4 nov.
20/11/1629, 14
Na beraad besluiten HHM de heren van Holland te verzoeken commissaris Jan
21/11/1629, 3
Ontvangen is een brief van de magistraat van Harlingen d.d. Harlingen 8
22/11/1629, 7
Ter vergadering verschenen zijn de gedeputeerden van de stad Hoorn met een
24/11/1629, 14
Geresumeerd is het eergisteren niet afgehandelde verzoek van Jacob Jansz. Duynkercker .
01/12/1629, 6
Geresumeerd is de resolutie van HHM d.d. 24 nov. over het verzoek
04/12/1629, 11
Jan Wendelsz. die naar Tunis , Algiers en Salé gaat ter bevrijding
13/12/1629, 8
Jan Wendelsz. verzoekt om restitutie van de goederen en koopwaar ter waarde
15/12/1629, 15
Gelezen is het verzoek van commissaris Jan Wendelsz. , die met het
18/12/1629, 14
Op het verzoek van Wijnant Keyser , voormalig consul te Algiers, besluiten
18/12/1629, 15
Gelezen is het verzoek van Sebastiaen Bolleman , burgemeester van Schiedam, en
20/12/1629, 12
Gelezen en vastgesteld zijn de conceptgeloofsbrieven voor Jan Wendelsz. , die naar
22/12/1629, 2
Op het verzoek van Jan Wendelsz. , gecommitteerd om naar Algiers en
26/12/1629, 6
De vrienden van de gevangenen in Algiers en Tunis verzoeken Jacob Jansz.
27/12/1629, 1
Uit naam van Jan Wendelsz. wordt verzocht hem een kopie te geven
27/12/1629, 2
Gelezen is het verzoek van Wijnant de Keyser en de daarin in
02/01/1630, 7
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. Jan Wendels
04/01/1630, 9
Op een brief met berichten van commissaris Jan Wendels d.d. Hellevoetsluis 2
04/01/1630, 10
In een brief, geschreven door de Admiraliteit te Amsterdam op 3 jan.,
10/01/1630, 11
Agent Verhaer , teruggekeerd uit Tunis , verschijnt ter vergadering. Hij rapporteert
12/01/1630, 8
De gedeputeerden van de Admiraliteiten verschijnen ter vergadering. Zij delen mee conform
15/01/1630, 1
De naaste bloedverwanten, vrouwen en kinderen van de in Algiers , Tunis
20/01/1630, 5
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. HHM lezen
15/04/1630, 9
Op aanbeveling van professor Rivet zullen HHM schrijven aan commissaris Jan Wendelsz.
27/04/1630, 5
Ontvangen is een brief van Jan Wendelsz. d.d. Plymouth 29 maart en

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten