28 resoluties gevonden.


Beperking: Adriaen Repelaer (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
27/06/1626, 8
Olphert Barents en Adriaen Pieterssen zal worden gevraagd te adviseren over het
29/06/1626, 6
Olphart Barent en Adriaen Pieters rapporteren dat ontvanger Repelaer 26.944 gld. schuldig
30/06/1626, 2
De gedeputeerden van Holland hebben hun besluit in de zaak van konvooimeester
18/07/1626, 9
J. Schagen , ontvanger en commies te Steenbergen, schrijft d.d. 15 juli
01/09/1626, 14
Naar aanleiding van het op 20 juli ingediende verzoek van de weduwe
09/11/1626, 3
Ter vergadering wordt de originele lijst, op 7 sept. aan die van
13/11/1626, 2
Van konvooimeester Repelaer is een schrijven ontvangen in antwoord op de brief
15/02/1627, 3
Ontvanger Van IJck meldt de 40.000 gld. voor de Admiraliteit te Rotterdam
23/02/1627, 2
De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 19 feb. opnieuw in grote nood
25/02/1627, 1
De rekenmeesters Barents en Pieters compareren en adviseren op de brief van
08/03/1627, 2
Op het rekest van Adriaen Repelaer , konvooimeester te Dordrecht, zijn de rekenmeesters Olphert
24/03/1627, 10
De Admiraliteit te Rotterdam heeft een aan haar gerichte brief van het
10/04/1627, 8
De rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieterssen adviseren inzake de op 24
21/04/1627, 1
Voorzien van brieven van recommandatie van de magistraat van Dordrecht verzoekt konvooimeester
24/04/1627, 15
Het advies van rekenmeester Adriaen Pietersen over het rekest van konvooimeester Adriaen Repelaer is
01/05/1627, 7
Het advies van de Generaliteitsrekenkamer op het rekest van konvooimeester Repelaer is
04/05/1627, 11
Generaliteitsrekenkamer van 28 april met betrekking tot konvooimeester Adriaen Repelaer is
14/05/1627, 7
Konvooimeester Adriaen Repelaer verzoekt in zijn verdediging door gedeputeerden van HHM
24/12/1627, 14
Adriaen Repelaer , konvooimeester te Dordrecht, verzoekt 6.626 gld. aan door hem betaalde rente
29/12/1627, 9
Konvooimeester Adriaen Repelaer heeft gevraagd om een beslissing over de rente na de
05/02/1628, 11
Ondersteund door brieven van de magistraat van Dordrecht verzoekt Adriaen Repelaer , konvooimeester
21/02/1628, 2
De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 18 feb. ter voldoening van de resolutie van
15/03/1628, 2
De heren van Holland berichten over een remonstrantie van konvooimeester Repelaer .
21/03/1628, 14
De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 16 maart over het herhaalde verzoek van konvooimeester
06/04/1629, 4
Adam van Kuijchoven , erfgenaam van Cornelis van Slingelant , verzoekt om
25/01/1630, 1
Adriaen Repelaer , konvooimeester te Dordrecht, verzoekt ter betaling van zijn rekening alsnog
27/02/1630, 8
Admiraliteit te Rotterdam d.d. 16 feb., met informatie en advies over het verzoek van Adriaen Repelaer
02/03/1630, 15
is opgesteld op het herhaalde, op 25 jan. bij HHM ingediende verzoek van Adriaen Repelaer

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten