25 resoluties gevonden.


Beperking: Willem Pijnsen van der Aa (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
10/02/1626, 9
HHM staan de stad Rees licentvrij twee samoreuzen met turf toe ten
07/03/1626, 13
Aangevoerd wordt dat Z.Exc. in overeenstemming met de resolutie van 17 feb.
13/03/1626, 18
Schipper Jan de Wal uit Nijmegen verzoekt brieven aan de gouverneurs van
06/04/1626, 10
De Amsterdamse Admiraliteit schrijft in haar advies op de verzoeken van Rees
01/05/1626, 3
De magistraat van Rees verzoekt voor het herstel van het corps de
06/06/1626, 3
Gouverneur Van Wevert schrijft d.d. Meurs 1 juni, niettegenstaande het verzet van
06/06/1626, 4
Voor Hans Vos uit Amsterdam zal aan de gouverneur van Rees worden
10/07/1626, 11
Het verzoek van kolonel Pinsen om voorraad en lakense stof ter kleding
13/07/1626, 5
De RvS moet adviseren over het hem overhandigde verzoek van Victor Hansz.
20/02/1627, 5
De heren van Holland brengen ter vergadering het aan hen gerichte verzoek
30/09/1627, 4
Burgemeesters, schepenen en raad van Goch schrijven d.d. Goch 22 september. Zij
02/10/1627, 3
Naar aanleiding van het verzoek van Hendrick Gillis zal kolonel Pinsen worden
24/01/1628, 3
HHM lezen het verzoek van kolonel Varick en de officieren onder zijn
25/03/1628, 3
De erfgenamen van Wilhelm van der Maze genaamd Elschaten , ingezetenen van
15/04/1628, 9
De op 11 april aangestelde Essen en Stavenisse berichten naar aanleiding van
03/06/1628, 15
De RvS adviseert d.d. 2 juni over het op 30 mei door
13/07/1628, 8
De RvS adviseert d.d. 10 juli over het op 8 juni ingediende
11/08/1628, 7
Jodocus Frijtagh tot Loringhoffen , adellijk inwoner van het in het bisdom
21/11/1628, 5
De president bericht dat de nieuw aanbestede fortificatiewerken bij Bergen op Zoom
20/12/1628, 6
HHM lezen het verzoek van kolonel Pijnssen die op diverse tochten en
11/01/1629, 3
Kapitein Nicolaes van Brederode , majoor in het regiment van kolonel Pynssen
10/08/1629, 15
Johan Brempt, heer in 't Venne , drossaard van Geldern, vraagt in
01/11/1629, 13
Johannes Acronius , predikant te Wageningen, verzoekt een beloning omdat hij gedurende
07/02/1630, 15
HHM lezen het op 1 feb. opgestelde advies van de RvS over
13/04/1630, 9
In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS resumeren HHM het advies van

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten