42 resoluties gevonden.

Gezocht op: harderwijk (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  harderwijk

Zoekopdracht aanpassen
29/06/1626, 1
Gedeon de Haze , boekverkoper te Harderwijk, vraagt enkele kerkelijke en politieke personen aan te wijzen voor een onderzoek ... naar de in Harderwijk tegen hem voorgenomen verbanning. HHM renvoyeren hem aan de provincie Gelderland .
16/10/1626, 10
In een anoniem schrijven wordt meegedeeld dat Raymont Muijs , chercher te Harderwijk, melding maakt
16/06/1627, 16
HHM lezen de credentie d.d. Harderwijk 31 mei van Christian , de jongere vorst van Anhalt, op
20/10/1627, 18
Belgicarum ecclesiarum doctrina et ordo . Dit werk verscheen in 1627 te Harderwijk bij
21/02/1628, 11
et ordo . Dit werk verscheen in 1627 te Harderwijk bij Nicolaus à Wieringen en bij
21/04/1628, 4
de door de Staten van Gelderland genomineerde Gerrit van Heuckelom , burgemeester van Harderwijk, om
03/06/1628, 1
genoemde Rutger Huigens, Coenraedt van Dieden , burgemeester te Harderwijk, en dr. Henderick
12/06/1628, 2
de commissaris vertrekken naar Harderwijk , Elburg en Hattem , de garnizoenssteden
06/07/1628, 12
De weduwe van Caspar van Sutphen, inwoonster van Harderwijk, verzoekt appèl op een op 27 april door de RvS in haar nadeel gewezen
06/11/1628, 6
Coenraedt van Dieden , burgemeester te Harderwijk, compareert. Hij toont een uittreksel
26/12/1628, 6
HHM lezen het verzoek van Gerridt Hermansz. Cassenburch , controleur van de konvooien en licenten te Harderwijk, ... Admiraliteit te Amsterdam een geschil heeft uitstaan met Jan Storm , ontvanger te Harderwijk.
08/01/1629, 7
, controleur van konvooien en licenten te Harderwijk, te horen over hun geschillen en daarover te rapporteren.
22/01/1629, 12
van de konvooien en licenten in Harderwijk, heeft gehoord aangaande hun onderling
29/01/1629, 6
hebben dat het kantoor van de konvooien en licenten dat drie of vier geleden in Harderwijk ... in Overijssel . Om deze reden verzoeken zij dan ook het kantoor in Harderwijk op te heffen ... denkt ze dat het kantoor opgeheven mag worden, aangezien de goederen waarop in Harderwijk licent betaald ... HHM besluiten de retroacta over de instelling van het kantoor te Harderwijk na te kijken.
30/01/1629, 5
het kantoor van de konvooien en licenten in Harderwijk nagekeken. Ook hebben ze de remonstrantie
31/01/1629, 9
nu voor enige privé-aangelegenheden naar Harderwijk te mogen vertrekken. HHM lasten ... Van der Meyden om vanuit Harderwijk naar de munt van Overijssel en eventueel ook naar Kampen
12/02/1629, 10
aangaande haar eis tegen de Admiraliteit te Amsterdam om het kantoor van de licenten in Harderwijk
20/02/1629, 6
Meyde rapporteert dat hij krachtens de resolutie van HHM d.d. 31 jan. van Harderwijk naar
27/02/1629, 3
de Heren Negentien te Amsterdam , over het kantoor van de konvooien en licenten te Harderwijk
12/03/1629, 8
Seruwens om in het vacante ambt van controleur van het kantoor te Harderwijk benoemd te worden.
06/08/1629, 1
Zwolle , Naarden en Muiden elk met zes halve kanonnen; Harderwijk met twee
08/08/1629, 2
De gedeputeerden van Holland wijzen op de zwakke bezetting van Harderwijk en Elburg
15/08/1629, 8
de benodigdheden voor de andere steden. Ook zullen de steden Kampen , Zwolle , Harderwijk
17/08/1629, 23
onder andere dat een goed officier uit deze stad naar Harderwijk gezonden moet worden voor het
17/08/1629, 25
Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Harderwijk d.d. Harderwijk 6 aug. o.s. Er wordt geen resolutie genomen.
18/08/1629, 9
Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Harderwijk d.d. aldaar 7/17 aug., met een kopie ... zullen uit het garnizoen te Utrecht twee compagnieën soldaten lichten en deze naar Harderwijk sturen. ... Ook zal Golstein worden ontboden en gemaand naar Harderwijk te vertrekken.
18/08/1629, 10
Golstein , ter vergadering gecompareerd, wordt commissie gegeven om te Harderwijk het commando te voeren. Hij heeft
18/08/1629, 11
gerichte brief van het stadsbestuur van Harderwijk , alsmede een kopie van de brief van graaf ... Hendrik van den Bergh aan die van Harderwijk. Er wordt geen resolutie genomen.
18/08/1629, 12
sergeant-majoor geschikt is om als commandant te Harderwijk te worden ingezet. HHM zullen
18/08/1629, 23
Ingenieur Dubois wordt gelast zich in plaats van ingenieur Van Thijen naar Harderwijk te begeven. Laatstgenoemde
18/08/1629, 26
klerk ingeschreven in S.G. 54. Ter versterking van het garnizoen van Harderwijk besluiten ... alhier kapitein De Vries met een compagnie te lichten en deze naar Harderwijk
19/08/1629, 11
een brief van het stadsbestuur van Harderwijk . Er wordt geen resolutie genomen.
20/08/1629, 18
van het koren te vernietigen. Daarnaast zullen HHM schrijven aan de commandanten te Harderwijk
23/08/1629, 10
Ontvangen is een missive van Reinier Golstein , commandant te Harderwijk. De magistraat aldaar
25/08/1629, 7
Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en raad van de stad Harderwijk d.d. ... aldaar 13 aug. o.s. Jonker Reinier van Golstein , commandant over het garnizoen te Harderwijk, ... met advies van de RvS die van Harderwijk terug te schrijven zich er niet van te laten weerhouden
25/08/1629, 8
niet te kunnen toestaan dat de magistraat van Harderwijk in haar rechten wordt beknot.
29/08/1629, 10
en klaar is om te worden geoogst. HHM zullen schrijven aan de commandanten te Harderwijk
01/09/1629, 15
, Zutphen , Doesburg , Deventer , Zwolle , Kampen , Hattem , Harderwijk
04/09/1629, 18
en in het Noorderkwartier schrijven dat ze alleen levensmiddelen naar Amersfoort , Harderwijk of Elburg
06/09/1629, 2
Ontvangen zijn brieven van: Reinier van Golstein d.d. Harderwijk 4 sept.; Haga d.d. Constantinopel
14/09/1629, 3
van commandant Golstein en de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Harderwijk d.d. Harderwijk
01/11/1629, 5
Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Harderwijk d.d. 15/25

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten