18 resoluties gevonden.

Gezocht op: ijzendijke (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  ijzendijke

Zoekopdracht aanpassen
17/03/1626, 6
De bedijkers van de Mauritspolder bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van
18/03/1626, 16
hoofdmannen uit IJzendijke om gelijke heffingen als die van Sluis en Aardenburg .
28/03/1626, 7
De Raad van Vlaanderen moet adviseren over het verzoek van Nicolaes Daems uit het Vlaamse IJzendijke om octrooi voor het nalaten van zijn goederen.
18/04/1626, 11
De baljuw, eerste en andere hoofdmannen van IJzendijke hebben in hun rekest te kennen gegeven
25/04/1626, 2
23 april op het 18 april ingediende verzoek van de baljuw, eerste en andere hoofdmannen van IJzendijke de ... gedurende zes jaar. Wel moeten zij zich verantwoorden tegenover de gevolmachtigden die naar IJzendijke
17/09/1627, 2
van der Swalme mag vier merries naar IJzendijke brengen op een binnenlands paspoort.
26/06/1628, 8
landen nabij Watervliet [Sint-Laureins] , en IJzendijke gegeven om deze naar eigen inzicht te
17/08/1628, 8
In een rekest meldt de magistraat van IJzendijke dat Jacob de Chantraine alias Broucqsaut ... c.s., bedijkers van de schor ten noorden van IJzendijke, conform het op 13 feb. 1614 verkregen ... octrooi van dijkage de kade rondom het oude fort van IJzendijke moeten verhogen tot boven ... dit echter niet naar behoren en blijven in gebreke. De suppliant verzoekt HHM de naar IJzendijke ... nemen. HHM machtigen de naar IJzendijke gaande president van de RvS om de staat van deze werken te
02/09/1628, 14
vader in 1610 in het voordeel van de ingelanden gemaakte zeesluis in de Oudemansdijk bij IJzendijke .
26/10/1628, 7
In een rekest meldt Leendert Antonisz. Spruyt , biersteker en koopman te IJzendijke, verschillende
10/11/1628, 11
Oenema , raad van State, compareert en bericht in IJzendijke te zijn geweest. Conform de resolutie ... van 17 aug. heeft hij de toestand van de op die datum door de magistraat van IJzendijke onder de aandacht ... 13 feb. 1614 verkregen octrooi voor dijkage van de schor ten noorden van IJzendijke onderzocht. Hij heeft
15/03/1629, 9
HHM lezen het rekest van de dijkgraaf en de gezworenen van de Mauritspolder (bij IJzendijke in ... Vlaanderen ), over hun conflict met de magistraat van IJzendijke over het maken en onderhouden van een
11/05/1629, 12
HHM lezen het rekest van Maycken Chyffers , weduwe van Nicolaes Daemsz. uit IJzendijke
16/06/1629, 10
Nicolaes Daems uit IJzendijke in Vlaanderen, aangaande de erfenis zonder testament van
27/07/1629, 10
HHM lezen de repliek van Maijcken Chijffers , weduwe van Nicolaes Daens , uit IJzendijke
07/08/1629, 1
proces van Maycken Chyffers , weduwe van Nicolaes Daems uit IJzendijke in Vlaanderen,
22/01/1630, 11
afficheren. De hoofdmannen en de baljuw van IJzendijke zullen worden gelast zich te ... van IJzendijke, of in welke zaken dan ook, zich de rechten van de suppliant toeƫigenen.
23/04/1630, 7
de uitgevaardigde ordonnantie van 22 jan. betreffende de baljuw en de hoofdmannen van IJzendijke

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten