182 resoluties gevonden.

Gezocht op: la (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  la

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 3
dec. 1625 berichten Languerack en Sommelsdyck over de stand van zaken aangaande La Rochelle
09/01/1626, 1
ten nadele zal zijn van die van de religie in Frankrijk en in het bijzonder van La Rochelle ... alles aan doen de zaak van La Rochelle te schikken. Beide heren zal een kopie worden gestuurd
14/01/1626, 5
te schrijven dat hij diens op de rede van La Rochelle ongegrond in beslag genomen schip en goederen restitueert.
23/01/1626, 5
van de situatie rond La Rochelle . Beide brieven zullen Z.Exc. ter hand gesteld worden.
11/02/1626, 11
HHM lezen twee brieven van Sommelsdyck en Languerack , d.d. Parijs 4 en 6 feb., met het bericht dat op 5 feb. vrede is gesloten met La Rochelle .
06/03/1626, 4
Pieter de la Palma , baljuw van Middelburg, bericht dat hij David Jacobsen van Heulen , voormalig raad
09/03/1626, 1
verwijzing naar zijn ingeleverde verbaal, ter vergadering verslag van zijn reis naar La Rochelle
30/03/1626, 11
Pieter Jacobsz. van der Boetz te laten gaan. Hem is aangewreven naar La
29/04/1626, 17
President Noortwijck brengt naar voren dat de hertogin van la Trémoille hem te kennen
01/05/1626, 10
Noortwijck en Vosbergen hebben de hertogin van la Trémoille gelukgewenst en overgebracht dat HHM het
08/05/1626, 4
Arnoult de Bossch en François de la Torre verzoeken ten behoeve van hun vestiging aldaar, licentvrij twee of drie bedden met
16 /05/1626, 7
De koning van Frankrijk schrijft d.d. Fontainebleau 20 april ten gunste van kapitein De la Rocque
22/05/1626, 7
De hertogin van La Trémoille verzoekt HHM conform hun resolutie d.d. 16 nov. 1618 te verordenen
28/05/1626, 14
Gerapporteerd wordt dat de beweringen van Jan de la Salle niets te beduiden hebben en uitsluitend slaan op
30/05/1626, 11
aan HHM met berichten over de vrede tussen die van de religie en La Rochelle .
05/06/1626, 5
Conform het advies van de RvS wordt De Boske en De la Torre toegestaan twee of drie
09/06/1626, 6
De RvS moet adviseren over het verzoek van de weduwe van kapitein La Case . Zij wil restitutie van het
20/06/1626, 11
De RvS laat het aan HHM of de weduwe van kapitein La Casa vanwege de goede diensten van haar man
23/06/1626, 15
prijsschip een aantal kisten suiker heeft verkocht aan Jan Picault , koopman te La Rochelle. Picault
27/06/1626, 7
De erfgenamen van Pontus la Grue , voormalig licentmeester te Heusden, vragen kwijtschelding
04/07/1626, 6
op het bruiloftsfeest van de dochter van de hertogin van La Trémoille.
11/07/1626, 26
en de ontvanger van de beden in Brabant d.d. 8 juli over de remonstrantie van de hertogin van La
22/07/1626, 9
getoond waaraan hij zijn tekst over de gebeurtenissen te La Rochelle had ontleend,
26 /07/1626, 5
Nu mevrouw La Trémoille met haar dochter naar Engeland afreist, wordt in beraad gegeven of
28/07/1626, 2
Op verzoek van de hertogin van La Trémoille zal de Zeeuwse Admiraliteit worden geschreven haar
29/07/1626, 7
De hertogin van La Trémoille is van plan morgen te vertrekken. Noortwyck en Vosbergen zullen
30/07/1626, 8
De hertogin van La Trémoille wordt tegemoetgekomen met 2.000 gld. rente die is geassigneerd op de beden van Brabant . Omdat
06/08/1626, 6
Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 1.700 gld. voor goudsmid Thomas Cletcher vanwege het juweel dat aan de dochter van de hertogin van La Trémoille is geschonken.
08/08/1626, 22
HHM hervatten het 20 juni besproken advies van de RvS inzake het verzoek van de weduwe van La Case om een traktement, maar besluiten er niet op in te gaan.
08/09/1626, 2
om door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen. De la Follaine , hiernaartoe gekomen met brieven
09/09/1626, 3
behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van hun voor La Rochelle bestemde en door de Engelsen afgenomen
10/09/1626, 18
gerapporteerd dat de Franse ambassadeur en de heer De la Follaine het ... brief gegeven antwoord. Als de heer De la Follaine zijn weigering dit antwoord te accepteren volhoudt,
12/09/1626, 20
De heer De la Follaine compareert en neem zijn afscheid onder aanbieding van zijn diensten. Hij spreekt
14/09/1626, 5
Z.Exc. heeft geschreven dat hij conform het schrijven van HHM over de Franse kapiteins de heer De la
29/09/1626, 3
Eveneens op verzoek van D'Espesses krijgen Louis de la Barre , Raimond Bexeld ,
07/10/1626, 6
De Besco , Du Gonne , en La Rochette , aan zowel de luitenant-kolonel van markies
15/10/1626, 8
D'Espesses heeft de betaling aanbevolen van het traktement van kapitein La Rocque over het ... die daarvan op de hoogte zou zijn. Desgevraagd verklaart Sommelsdijck dat La Rocque door ... de koning is gebruikt in de regeling van de vrede met La Rochelle . Z.M. heeft hem ... toegekend. Deze beslissing geldt uitsluitend La Rocque en mag voor anderen geen precedent vormen.
16/10/1626, 7
Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven kapitein La Rocque met het eerstvolgende schip dat op Calais vaart over te brengen.
28/10/1626, 10
D'Espesses compareert en brengt naar voren dat de heer La Louette is gearriveerd ... tegen de onderdanen van de koning van Denemarken te behartigen. La Louette ... Nadat hem is audiëntie verleend heeft La Louette het rekest overhandigd en de inhoud daarvan
30/10/1626, 8
dat ambassadeur Thomassen naar aanleiding van het verzoek van La Louette
09/11/1626, 17
de rapporten die Disdorp over hem zal verstrekken. De tweede brief begeleidt twee boeren uit La Roche ... Zij zullen de twee uit La Roche afkomstige mannen ondervragen over de totstandkoming van het akkoord.
16/11/1626, 3
Culenborch en Vosbergen rapporteren dat advocaat La Louette cautie verzoekt voor ... ambassadeur is bereid de borg te stellen op voorwaarde dat La Louette die beantwoordt met borgstelling ... François . HHM laten op het door La Louette ingeleverde rekest apostilleren dat de Deense ambassadeur
21/11/1626, 2
In een door de Franse ambassadeur en La Louette ondertekend rekest is verzocht de
07/12/1626, 9
La Louette verzoekt een akte te mogen ontvangen waarin staat dat hij is benoemd tot raad van de ambassadeur van HHM in Frankrijk.
08/12/1626, 8
La Louette krijgt gratis paspoort voor vier personen om via Brabant naar Frankrijk te reizen.
10/12/1626, 6
Op grond van het rapport van Essen en Noortwijck over het op 7 dec. gelezen verzoek van La Louette is besloten dit in nader beraad te houden.
02/01/1627, 7
Tevens zijn er redenen waarom de compagnie niet aan de luitenant [ La Droise ] kan
08/01/1627, 14
De weduwe van La Case verzoekt restitutie van het geld dat haar man bij het aanvaarden
19/02/1627, 17
Compiègne eenvoudigweg wordt verlengd. De pogingen die La Louette onderneemt tegen ... en motieven. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat La Louette door HHM niet als advocaat
08/03/1627, 4
De baljuw van Middelburg, Pieter de la Palma , verzoekt een derde deel van de boete die Van der Heul is opgelegd.

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten