43 resoluties gevonden.

Gezocht op: lillo (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  lillo

Zoekopdracht aanpassen
20/02/1626, 3
Kapitein Broucqsaut schrijft d.d. Lillo 13 feb. in antwoord op de brief van HHM d.d. 9
19/05/1626, 9
Kapitein Brucksaut zal worden teruggeschreven dat hij voorbij Lillo geen houtskool van de vijand
26/10/1626, 2
hem behulpzaam te zijn met een jacht op Lillo en zijn paspoort uit te breiden met de mogelijkheid ... voor verder transport te Lillo een schip uit Antwerpen te ontbieden.
14/12/1626, 3
De commandant van Lillo zal worden geschreven ambassadeur Soranco die via Antwerpen naar de Republiek reist, ongemoeid te laten.
19/04/1627, 8
De Admiraliteit te Rotterdam schrijft over in Lillo voorgevallen wanordelijkheden omtrent
01/05/1627, 3
Carolus Helmans , wonend te Zevenbergen, mag met zijn vrouw, kind, knecht en meid via Lillo naar Brabant gaan en terugkeren.
05/08/1627, 10
van Bergen op Zoom , Tholen en Lillo door over de bijeenkomst van de vijand
22/10/1627, 20
nomineert d.d. 21 okt. Philips van Sonst en Steven van Groningen als konvooimeester van het fort te Lillo
29/11/1627, 4
Bergen op Zoom en te Lillo zal schrijven. Zij moeten de rechtstreeks naar het genoemde
27/12/1627, 17
hoge vloed is berokkend aan de nieuwe forten omtrent Lillo In de marge wordt gesproken van
09/02/1628, 2
De president meldt dat Z.Exc. voornemens is te vertrekken naar Bergen op Zoom en Lillo
08/03/1628, 7
Vanwege het bericht over transport van een partij hout naar Lillo en daarvandaan over Doel [Beveren] naar ... Zandvliet verzoeken HHM Z.Exc. de commandant te Lillo te schrijven geen hout meer te laten passeren.
11/03/1628, 5
Aangezien er langs Lillo , Roosendaal en nabijgelegen plaatsen veel planken, balken en ander hout worden
10/05/1628, 1
een jacht met een scheepskeuken gereedmaken om de ambassadeur en zijn gevolg naar Lillo
07/07/1628, 14
gld. 8 st. 8 d. naar Brabant te hebben verzonden. De wachtkapitein voor Lillo , Cornelis
24/07/1628, 3
In een rekest meldt Gysbrecht Leendertsz. , schipper uit Vlissingen, met zijn schip in Lillo
26/07/1628, 14
kapiteins, officieren en soldaten van het nieuwe fort [ Blauwgaren ] bij Lillo te betalen.
31/10/1628, 15
Guillam van Noorenborch , handelaar in azuursteen, verzoekt om zonder over te laden drie schepen met stenen langs Lillo naar
16/12/1628, 16
van de Admiraliteit te Middelburg d.d. 14 december. Deze betreft de te Lillo aangekomen ... maar is door de commies te Lillo opgehouden, omdat de uitvoer van hout bij plakkaat verboden ... is. Na kennisneming van het bericht van de RvS besluiten HHM dat de commies te Lillo goed heeft
31/01/1629, 5
plaats een redoute zou moeten opgeworpen worden die met soldaten uit Lillo bezet kan worden,
10/03/1629, 9
konvooien of licenten verschuldigd indien de vracht te Lillo verbodemd werd. De supplianten
04/04/1629, 3
aan Abel Sinrino uit Bazel om via Lillo en Antwerpen naar zijn vaderland te gaan.
10/04/1629, 7
te worden voor de uitgevoerde versterkingen aan de forten rond Lillo . De vergadering
16/05/1629, 2
Antwerpen te reizen via Willemstad en Lillo . De commandanten van beide plaatsen krijgen
23/05/1629, 6
Ontvangen is een brief met berichten van commandant Hoedemaecker d.d. Lillo 16 mei. Er wordt geen resolutie genomen.
31/05/1629, 19
Mr. Mathijs Treurniet verzoekt om de onmiddellijke betaling van de 20.600 gld. voor de werken aan fort Lillo en het hoornwerk
25/06/1629, 14
van Isaac Snewijns , koopman te 's-Gravenhage, om een schip geladen met 25 last naar de vloot bij Lillo
06/07/1629, 18
geen bezwaar zou zijn, mocht zout net als andere waren in Lillo overgeladen kunnen worden.
07/07/1629, 11
Cornelis Servaesz. Lantschot , op wacht voor Lillo , een pakje met geld aangeslagen
10/07/1629, 19
heeft hierover de commandanten van Lillo en Liefkenshoek d.d. 26 juni geschreven, waarop
27/07/1629, 2
huisraad over het water langs Lillo en via Antwerpen naar hetzelfde kasteel te brengen.
04/08/1629, 2
schadeloosstelling voor de goederen die door kapitein Cornelis Servaes te Lillo zijn
10/09/1629, 3
HHM wijzen het verzoek van Geertruijdt Gerridts om een paspoort voor het vervoer van een schip met tufsteen langs Lillo naar Antwerpen af.
11/10/1629, 3
over water en over land van Dordrecht naar Antwerpen en vice versa, via Willemstad en Lillo .
17/10/1629, 12
om restitutie van 946 gld. 8 st. 8 p. die te Lillo ten onrechte in beslag zijn genomen en sindsdien worden vermist.
01/11/1629, 4
maakt. Dit geld is door kapitein Cornelis Servaes Lantschot op de wacht voor Lillo
23/11/1629, 2
Leeuw . Dit bedrag is door kapitein Lanschot op de vloot voor Lillo in beslag genomen en
07/12/1629, 15
te Lillo laten aanhouden. HHM stellen een besluit uit tot morgen.
09/12/1629, 8
De Admiraliteit in Zeeland schrijft in haar brief d.d. Zeeland 3 dec. dat te Lillo met een speciale
27/12/1629, 5
Rave en consorten die 27 schepen met Noords hout hebben geladen om via Lillo naar ... in Zeeland de uitvoer van het hout te Lillo tegenhoudt, ondanks het feit dat zij de rechten ... het hout vrij doorgelaten wordt naar Antwerpen en de commandant en de konvooimeester te Lillo te gelasten
31/12/1629, 15
HHM verlenen de deken van Hilvarenbeek paspoort voor hem en zijn twee dienaren om via Lillo naar Antwerpen
07/01/1630, 6
Ontvangen is een brief van Groeningh , konvooimeester te Lillo d.d. aldaar 2 jan., betreffende
02/05/1630, 9
Deze goederen zijn echter in de vloot te Lillo in opdracht van de Admiraliteit in

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten