30 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Aken* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  aken, dinslaken, quakenbrück

Zoekopdracht aanpassen
11/02/1626, 6
weg was naar de jaarmarkt van Dinslaken . Hij verzoekt om restitutie, hetgeen ook dringend
11/04/1626, 6
van ketels die voor het sluiten van de licenten uit Aken [Aachen] kwamen.
06/06/1626, 11
De stadjes Dinslaken , Schermbeck en Holt verzoeken om eenzelfde akte van sauvegarde
20/06/1626, 5
De RvS adviseert d.d. 16 juni over het op 6 juni ingediende verzoek Dinslaken , Schermbeck
08/08/1626, 19
HHM beschikken nog niet op het verzoek van het stadsbestuur van Aken [Aachen] om ondanks het plakkaat van retorsie toch vrij handel te mogen drijven.
03/12/1626, 7
Rode en Schaffer rapporteren dat Jan Loos aanbiedt te Luik of Aken [Aachen]
15/02/1627, 13
De magistraat van Aken [Aachen] verzoekt een uitspraak dat met neutralen handel gedreven mag worden,
19/03/1627, 9
paarden die het klooster Bersenbrück en de stad Quakenbrück door een troep soldaten uit Deventer
31/03/1627, 7
Hendrick van Holtorp , commandeur van de Duitse orde in de heerlijkheid Gemert, mag voor zichzelf twee tolvoeder wijn brengen van Aken [Aachen] naar Gemert .
12/08/1627, 9
Claes Meijer krijgt voorschrijven aan de magistraat van Aken [Aachen] om daar vrij te mogen komen.
30/12/1627, 3
Dirck Heuft , koopman wonend te Dordrecht, dat de knechten die hij tegen grote kosten uit Aken
18/01/1628, 2
De Admiraliteit te Rotterdam vraagt of met "overheerde Landen" in het retorsieplakkaat tevens de stad Aken [Aachen] ... bedoeld wordt. HHM bepalen dat Aken daaronder niet wordt verstaan, aangezien het evenals Wezel en dergelijke
18/01/1628, 10
Keulen , Aken [Aachen] , Maaseik en Luik en die langs Namen en naar
22/03/1628, 5
vijftigduizend pond Zweeds koper over Calais naar Aken [Aachen] te mogen vervoeren. Zij willen
27/07/1628, 9
met hun schepen van Aken [Aachen] naar Wezet en daarvandaan over de Maas naar
12/08/1628, 5
waren in Münster op acht karren geladen om daarvandaan over Keulen naar Aken
11/09/1628, 7
advies over het verzoek van de prins van Barbason om met zijn vrouw en gevolg naar Aken
14/09/1628, 1
van de RvS. HHM verlenen de prins en zijn gevolg met bagage paspoort voor acht maanden om naar Aken
10/10/1628, 4
In een remonstrantie meldt de magistraat van Aken [Aachen] , welke stad neutraal is tegenover de Republiek, voor
24/01/1629, 1
moet betalen en dat ook Holten , 's- Heerenberg en Dinslaken elke maand moeten meebetalen
08/11/1629, 11
HHM lezen het verzoek van verschillende sympathisanten van de geloofsgenoten te Aken [Aachen]
12/11/1629, 13
het op 8 nov. bij HHM ingediende verzoek namens de uitgeweken geloofsgenoten van Aken [Aachen] ... ondervinden op het punt van de religie. In 1621 is door die van Aken akte van neutraliteit verleend
18/12/1629, 25
HHM besluiten de datum van de op 12 nov. aan die van Aken [Aachen] ten gunste van de religieuze verwanten geschreven
20/12/1629, 5
stemmen HHM in met voorschrijven aan de burgemeesters en bestuurders van de stad Aken
04/01/1630, 21
verkocht of in erfpacht gegeven zouden dienen te worden, zoals de magistraat van Aken [Aachen]
01/02/1630, 17
verdreven en gevluchte burgers en ingezetenen uit Gulik [Jülich] , Limburg , Aken
06/02/1630, 10
Ontvangen is het schriftelijke antwoord van de magistraat van Aken [Aachen] d.d. Aken 24 jan., op de brief van ... HHM d.d. 18 dec. 1629 betreffende de naar Aken uitgeweken alsmede de daar woonachtige geloofsgenoten.
06/02/1630, 12
Koperhandelaars verzoeken de facturen van uit Aken [Aachen] en uit andere plaatsen afkomstig koper
18/02/1630, 4
Steffen Ruland en Daniel Rulandt , wonend te Amsterdam, krijgen een voorschrijven aan de magistraat van Aken [Aachen] om een kort geding.
04/03/1630, 4
HHM ingediende verzoek van koperhandelaars in dit land, om de koperfacturen van Aken [Aachen]

Volledige tekst Meer opties..