129 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Amboina* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  amboina

Zoekopdracht aanpassen
26/03/1626, 3
schrijven van 27 feb. verzoekt de koning van Groot-Brittannië in de kwestie van Amboina [Ambon]
17/07/1626, 9
De brieven uit Amboina [Ambon] d.d. 25 okt. 1625 zijn gelezen. Randwijck , Schagen
20/07/1626, 8
HHM dat de twee onlangs hier aangekomen Oost-Indiëvaarders twee van de rechters van Amboina
22/08/1626, 16
gaan of zij de twee rechters die uit Amboina [Ambon] zijn gekomen willen horen. Besloten wordt
15/09/1626, 6
Santen die allebei rechter waren in de zaak Amboina [Ambon] , te hebben toegestaan
18/09/1626, 10
De voormalige rechters op Amboina [Ambon] Crayvanger en Pieter van Santen
25/09/1626, 8
Van Santen hebben verzocht, nu zij de voorgelegde vragen inzake Amboina [Ambon]
03/12/1626, 9
heren van Holland nog toe te voegen personen bespreken wat in de zaak van Amboina [Ambon] het best gedaan
23/12/1626, 9
Naar aanleiding van een brief van Joachimi d.d. Londen 11 dec. zullen de beraadslagingen over Amboina [Ambon] worden verhaast.
08/01/1627, 4
De gecommitteerden inzake de kwestie Amboina [Ambon] is verzocht ook te beraadslagen over de instructie voor de bezending naar Engeland .
15/01/1627, 3
De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van de Engelse klachten en de reactie
20/01/1627, 6
De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van hun ontmoeting met Z.Exc.
19/02/1627, 15
Joachimi ter naleving de resoluties van 15 en 20 jan. over Amboina [Ambon] gestuurd.
20/03/1627, 9
De resolutie van [20] januari over Amboina [Ambon] zal Joachimi en Catz worden gestuurd om dienovereenkomstig in de kwestie te handelen.
23/06/1627, 8
aangekomen schip bevonden zich twee rechters van Amboina [Ambon] aan boord, die zij hierbij aan HHM
24/06/1627, 2
door Catz in de [Privy Council] uitgesproken verzoek inzake het bloedbad op Amboina [Ambon] ... handelen de koning tevreden zal zijn. De kwestie Amboina hangt nauw samen met het optreden
24/06/1627, 20
Nieupoort . Deze voormalige rechters op Amboina [Ambon] beloven ten overstaan van de ... president het land niet te verlaten voordat de kwestie Amboina is afgehandeld.
12/07/1627, 10
de bezetting en de instructie voor het kruisen. Op het tweede punt van Amboina [Ambon] ... aan de basis van de gebeurtenissen op Amboina te hebben gestaan, zullen de rechters worden
26/07/1627, 12
om een van de hoven van justitie in Holland als rechters in de zaak Amboina [Ambon]
30/07/1627, 9
Joosten en Rolant Taijller , voormalige rechters op Amboina, te sturen met hun getuigenissen ... Engelsen op Amboina [Ambon] . Culenborch meldt dat Carleton in de kwestie Amboina
02/08/1627, 13
uit beide gerechtshoven gedelegeerde rechters af te vaardigen inzake de kwestie Amboina [Ambon] bekend gemaakt.
02/08/1627, 14
Holland op het punt van opbreken staan. Hij zal de resolutie van HHM over Amboina [Ambon]
04/08/1627, 7
van hetgeen door hem Joachimi is verricht inzake de schepen en Amboina
05/08/1627, 17
HHM schrijven inzake de kwestie Amboina [Ambon] ter uitvoering van hun resolutie van 26 juli
18/09/1627, 10
Loenius , raden in het Hof van Holland, als rechters in de kwestie Amboina [Ambon]
27/09/1627, 7
Vosbergen is verzocht te spreken met de gedelegeerde rechters in de zaak Amboina [Ambon]
29/09/1627, 13
Asperen spreken aangaande de instructie voor het proces van Amboina [Ambon] .
30/09/1627, 15
HHM laten hun fiscaal een ordinaris proces over de kwestie Amboina [Ambon] beginnen. Daartoe
02/10/1627, 19
In de zaak Amboina [Ambon] wordt commissie verleend aan de gedelegeerde rechters en fiscaal ... waarnemen aangaande de aanklacht tegen de aanwezige en nog te arriveren rechters van Amboina.
05/10/1627, 5
De commissies voor de gedelegeerde fiscaal en rechters in de zaak Amboina [Ambon] zijn
06/10/1627, 3
recht wordt gedaan in de kwestie Amboina [Ambon] . HHM schrijven terug wat hier in die
07/10/1627, 3
Gemeld wordt dat de gedelegeerde rechters in de kwestie Amboina [Ambon] hun commissie zonder voorbehoud aanvaarden.
12/10/1627, 9
omdat in de kwesties van Coenen en Amboina [Ambon] nog niets is gedaan. HHM verzoeken
15/10/1627, 3
Hij wordt gelast zo ijverig en goed mogelijk het proces tegen de rechters van Amboina
20/10/1627, 15
Fiscaal Sille vraagt om de stukken inzake Amboina [Ambon] opdat hij daarmee zijn rechtsvordering kan ... geven hem de proposities en klachten van de ambassadeur van Engeland over de rechters van Amboina, alsmede
11/11/1627, 9
Intussen is fiscaal Sille gelast de kwestie Amboina [Ambon] te bespoedigen.
13/11/1627, 2
Fiscaal Sille en mr. Hendrick van Persijn als adjunct in de kwestie Amboina [Ambon] hebben de eed ... afgelegd op de op 5 okt. gegeven commissie tot uitvoering van het proces tegen de rechters van Amboina.
30/11/1627, 15
gelasten HHM fiscaal Sille en zijn adjunct de kwestie Amboina [Ambon] ijverig
08/12/1627, 6
De gedelegeerde rechters inzake Amboina [Ambon] verzoeken om de informatie en andere stukken die deze zaak
15/01/1628, 16
vertellen zonder de kwestie Amboina [Ambon] of iets anders te noemen.
17/01/1628, 1
in 's- Gravenhage de voormalige rechters van Amboina [Ambon] kan vinden of zijn exploot uitvoeren.
29/01/1628, 9
geantwoord dat de kwestie van Amboina [Ambon] op bevel van HHM in handen van rechters is ... gesteld. Opdat HHM zien in welke staat de kwestie Amboina blijft, overhandigt Carleton hun ... door getuigen. Vertraging van de kwestie Amboina zal de klachten van de Engelsen vermeerderen, ... de handel. Zo kan die kwestie in Engeland geregeld worden, terwijl het proces van Amboina hier uitgezocht ... deze zaak overleven en alleen het proces onsterfelijk blijven. Enkele rechters en getuigen van Amboina
10/02/1628, 1
Fiscaal Sille bericht dat de rechters van Amboina [Ambon] hier zijn aangekomen en worden verhoord. ... confronteren met de voormalige rechters van Amboina. Sille verzoekt HHM daarom de koning van Groot-Brittannië
14/02/1628, 6
worden vastgehouden. In de zaak Amboina [Ambon] hebben HHM De zinsneden "op het verzoek ... vrij te geven. HHM begrijpen niet dat er niet meer schot in de zaak Amboina zit. De ... onderdeel van de bewijslevering. De gedelegeerde rechters hebben in de zaak Amboina geprocedeerd
15/02/1628, 9
hierheen gezonden worden zodat de rechters in de zaak Amboina [Ambon] hen kunnen ondervragen.
17/02/1628, 6
of ten minste de erop aanwezige voormalige rechters van Amboina [Ambon] te arresteren. Dit ... van achttien maanden die hij HHM heeft verleend om voldoening te geven inzake Amboina. ... zijn pas zes maanden daarna in beslag genomen, voordat er een besluit over Amboina was ... zij op verzoek van Carleton rechters hebben gedelegeerd inzake Amboina en met zijn medeweten en instemming ... . Inzake Oost-Indië of Amboina kan hij zijn koning echter weinig tevreden stellen.
26/04/1628, 13
geen goed werk kan verrichten in de zaak Amboina [Ambon] . Hij vraagt daarom of hij de zaak moet voortzetten
06/05/1628, 9
HHM zullen het rekest waarin de gewezen rechters te Amboina [Ambon] afdoening van recht verzoeken
13/05/1628, 20
Z.M. aangaande de herroeping van Johan Pieterson Coen , gerechtigheid in de kwestie Amboina [Ambon] ... genoemde zaken refereren HHM aan de op 16 dec. 1627 gegeven verklaring inzake Coenen en Amboina. Z.M. ... de spoedige overkomst vroegen van degenen die in Engeland tegen de rechters van Amboina hadden
16/05/1628, 18
van Nieupoort en Vincent Corthals , allen aangeklaagde rechters in de kwestie Amboina

Volledige tekst Meer opties..