25 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Baronie van Breda* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  baronie, breda, van

Zoekopdracht aanpassen
10/01/1626, 12
9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom het plakkaat van retorsie ... en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent ... laten gaan. Ook laten zij aan elk van de dorpen van het markizaat per week een, twee (sommige ... Oostermans , moet HHM laten weten of dit klopt, op basis van welke lijst en kolom hij de ... kopie van de door de Admiraliteiten gemaakte schatting van de twintig schepen onder Haultain zal
14/01/1626, 11
Over het verzoek van predikant en kerkenraad te Ginneken en Bavel onder de Baronie van Breda ... om subsidie voor de bouw van een onderkomen voor de godsdienstoefening zal de RvS om advies gevraagd worden.
30/05/1626, 6
De magistraat van Etten [Etten-Leur] in de Baronie van Breda verzoekt de op 17 feb. door de RvS toegestane ... van de soldaten op het platteland te voorkomen. Ook verzoeken zij toestemming voor de onderlinge verkoop van hun ... graan, hout en schors ten behoeve van de uitvoer naar de Republiek. De RvS dient advies uit te brengen.
28/07/1626, 4
De RvS dient te adviseren op het verzoek van de ingezetenen van Terheijden in de Baronie van Breda enige levensbenodigdheden te mogen invoeren.
26/09/1626, 9
Jonker Nicolaes van der Duijn mag tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet elders terechtkomen ... bouwmaterialen naar Hage in de Baronie van Breda brengen. Het betreft 300 ... balken, 125 planken, 12 lichte balken, gezaagde delen, 140 latten, 2 planken van vurenhout, 100 daksparren,
02/12/1626, 6
rekest van Teteringen af te slaan. Omdat de ingezetenen onder de Baronie van Breda ... tegen betaling van Bosch' licent en tegen borgstelling dat de goederen niet elders belanden.
05/12/1626, 2
De ingezetenen van Hage in de Baronie van Breda verzoeken op grond van een lijst levensmiddelen te mogen halen. De RvS zal het verzoek bestuderen.
12/01/1627, 7
Het verzoek van Alphen en Chaam in de Baronie van Breda op een lijst levensbehoeften te mogen halen, wordt voor advies aan de RvS voorgelegd.
24/03/1627, 4
In een aan Z.Exc. aangeboden rekest verzoeken Gerart van Arendonck en consorten verlenging van een eerder ... Zundert in de Baronie van Breda te kunnen genieten. Ook willen zij het platteland bereizen.
14/04/1627, 4
De ingezetenen van het dorp Gilze in de Baronie van Breda verzoeken volgens de bijgevoegde ... lijst hun waren te mogen halen. Dirck van Elst wil maandelijks enige waren naar Goch ... een bijgevoegde lijst, wordt voor advies aan de RvS gegeven. De ingezetenen van Zevenaar ... zij voor het levensonderhoud van hun families nodig hebben. Cornelis Swaenen , Hendrick ... Anthonissen Schouw en enige andere inwoners van Hoeven in het markizaat van
04/05/1627, 6
Baronie van Breda tachtig magere ossen in het Land van Steenbergen hebben gekocht die daar zijn gevetweid.
15/05/1627, 18
het Land van Steenbergen zijn vetgemest naar die van de Baronie van Breda
29/01/1628, 7
kan de vermindering die de Baronie van Breda heeft gekregen vanwege de grote schade die de ingezetenen ... bij de belegering van hun stad hebben geleden over een jaar of twee worden stopgezet. De contributies
30/05/1628, 4
De RvS adviseert d.d. 27 mei over het op 26 mei ingediende verzoek van Jan Anthonisz. van Ryssel en vijf andere ... inwoners van Princenhage in de Baronie van Breda . HHM stemmen hiermee in mits zij 's lands belasting
09/06/1628, 3
Henricus Mispelboom , predikant, en de andere afgevaardigden van de kerk te Ginneken in de Baronie van Breda vragen ... autorisatie om in het land te mogen collecteren voor het herstel van hun kerkgebouw. HHM weigeren dit.
09/12/1628, 13
het rekest van Jan d'Aerssens , drossaard van de Baronie van Breda, om doorbetaling van de ... de gemene middelen in de Baronie van Breda te verbeteren en de ontvangers daarin bij te
14/12/1628, 17
van 9 dec. op het rekest van drost Johan d'Aerssen om doorbetaling van 300 gld. die ... hij jaarlijks ontvangt voor zijn inspanning om de gemene middelen in de Baronie van Breda te ... aangegeven motieven voor zijn verzoek alsmede zijn diensten tijdens het beleg van Breda
13/01/1629, 1
bijzijn van de RvS mee dat Z.Exc. uit Brabant vernomen heeft dat er als gevolg van ... het vijandelijke garnizoen te Breda . Ter voorkoming van muiterij zijn twee compagnie├źn ruiters ... te 's- Hertogenbosch gelicht en naar Breda gestuurd. De dorpen in de Baronie van Breda ... deel extraordinaris op te brengen, voor het onderhoud van elk van de ritmeesters van de twee ... advies van de RvS verbieden HHM de dorpen uit de Baronie bij te dragen aan het onderhoud van de twee
12/03/1629, 10
en afpersing ten aanzien van de konvooien. De auditeur van Breda en de ambtenaren van ... van een koninklijk plakkaat. Hij had met toestemming van HHM een aantal materialen uit Holland ... de tweede plaats wil hij de pastoors uit de Baronie van Breda verplichten mee te betalen aan de ... laten opdraaien voor de eventuele boete die hij door de auditeur van Breda c.s. opgelegd krijgt vanwege
20/07/1629, 6
schepenen en inwoners van de dorpen Zundert en Rijsbergen in de Baronie van Breda verzoeken in een ... rekest hun lijst voor het halen van levensmiddelen te vernieuwen en uit te breiden, aangezien het aantal
23/07/1629, 1
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 21 juli over het op 20 juli bij HHM ingediende rekest van ... de inwoners van de dorpen Zundert en Rijsbergen in de Baronie van Breda , waarin zij verzochten ... om uitbreiding van de lijst met levensmiddelen en verlenging indien HHM daartegen ... bezwaar maakten. Om het oorspronkelijke doel, namelijk het in ongelegenheid brengen van de
07/08/1629, 11
De inwoners van Etten [Etten-Leur] in de Baronie van Breda verzoeken om vernieuwing van de lijst tot het halen van levensmiddelen. HHM vragen advies aan de RvS.
14/03/1630, 15
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55. De gedeputeerden van Holland delen ter ... van 's- Hertogenbosch de Zuid-Holland se dorpen ontlast behoren te worden van het ... de Baronie van Breda te ontheffen van dit Bosch' licent om de handel van de provincies en het inkomen ... van de Admiraliteit te bevorderen. HHM besluiten het advies van de RvS hierover in te winnen.
13/04/1630, 7
Johan van Aerssen , drossaard van de Baronie van Breda, verzoekt om doorbetaling van 300 gld. jaarlijks die hij ... heeft ontvangen voor zijn inspanningen om de gemene middelen in de genoemde Baronie van Breda te bevorderen
16/04/1630, 20
HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 5 april op de resolutie van HHM van 14 maart, waarin ... zij de RvS om advies vragen of, in verband met de reductie van 's- Hertogenbosch , de dorpen in Zuid-Holland ... en onder de Baronie van Breda ontlast moeten worden van het Bosch' licent. ... met de betaling van vijandelijk licent over de goederen die zij uit de steden van deze zijde ... zullen halen. Wat betreft de dorpen van de Baronie van Breda: dit wordt in beraad gehouden.

Volledige tekst Meer opties..