716 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Berg* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 11
dat zijn onderdanen hun paspoorten voor het vissen bij Spitsbergen niet verkopen of verhandelen zoals Braem
03/01/1626, 6
hun vis zowel te Breda als te Geertruidenberg ter markt te brengen omdat hun visvangst meestal
05/01/1626, 7
met Schwarzenberg de successie in Gulik en Berg en dependerende gebieden is overeengekomen.
10/01/1626, 10
van HHM d.d. 8 dec. 1625 overhandigen die van Dongen een lijst van het in Geertruidenberg
10/01/1626, 12
schrijft d.d. 9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom
12/01/1626, 5
Oud Gastel , Nieuw Gastel , Standdaarbuiten , Rucphen en Zegge in het markizaat van Bergen op
14/01/1626, 9
De gebroeders Jasper en Hendrick Koercamps uit het graafschap Ravensberg verzoeken ... soldaat in Bourtange, uit Ravensberg is gehaald. De RvS zal disponeren.
19/01/1626, 3
goederen zouden zij dezelfde behandeling moeten krijgen als Zevenbergen , dat wil zeggen vrij en ... HHM besluiten dat de dorpen de helft van de goederen op de lijst uit Geertruidenberg
22/01/1626, 1
de Zeeuwse Admiraliteit levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op ... in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.
26/01/1626, 9
te Düsseldorf de executie van Gulik [Jülich] en Berg ter hand te willen ... raden in overweging in dit geval retorsie te plegen tegen de papen in Gulik en Berg en elders waar
29/01/1626, 6
Kapitein Wijngarden schrijft d.d. Steenbergen 26 jan. dat huislieden uit de omgeving met meer dan twintig gehuurde ... ressorteren verkrijgen uit Bergen op Zoom allerlei levensmiddelen. HHM vragen de RvS om advies.
30/01/1626, 10
Gelet op het advies van de RvS kennen HHM Anna Kirpatrick , weduwe van de in dienst van het land te Bergen
03/02/1626, 5
Capelle in de Langstraat verzoeken de hun toegestane levensmiddelen buiten Geertruidenberg
03/02/1626, 6
De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Rotterdam 30 jan. dat in Bergen op Zoom het verbod
06/02/1626, 9
de Deense koning betreffende Spitsbergen niet ter discussie worden gesteld.
12/02/1626, 3
Lokeren verzoekt over de zes maanden die hij te Bergen op Zoom en de drie maanden die hij
12/02/1626, 13
Gulik [Jülich] en Berg . De RvS zal de Kleefse raden schrijven dat zij moeten uitzoeken
13/02/1626, 1
Oudenbosch , Hoeven , Standdaarbuiten en Zegge in het markizaat van Bergen op Zoom
14/02/1626, 12
zich tijdens de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda zeer goed heeft gedragen en dat hem
17/02/1626, 3
De heer van Lokeren krijgt alsnog eenmalig 1.200 gld. voor zijn te Bergen op Zoom en Breda geleverde goede diensten.
17/02/1626, 7
hun in veiligheid gebracht koren licentvrij te mogen terughalen uit Geertruidenberg
18/02/1626, 7
van Clootwijck mogen voor het herstel van hun door soldaten afgebroken huis van Geertruidenberg
19/02/1626, 10
Op advies van de RvS wordt aan de inwoners van Raamsdonk toegestaan dat zij uit Geertruidenberg de
20/02/1626, 1
De magistraat van Zevenbergen verzoekt zonder lijst de nodige waren te mogen aanvoeren en
25/02/1626, 2
Op hun rekest van 20 feb. adviseert de RvS die van Zevenbergen gelijk te behandelen als de anderen, dat wil zeggen het halen
26/02/1626, 5
Hoff van Emmerik [Emmerich] naar Geertruidenberg hebben vervoerd. De RvS mag disponeren.
27/02/1626, 10
Hendrick van Nassau verzoekt een mandement om de goederen van het markizaat Bergen op Zoom te kunnen genieten. HHM verwijzen hem naar de ordinaris justitie.
02/03/1626, 1
de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg niet beschikbaar zijn, wordt Hoeffyser
04/03/1626, 6
De RvS moet adviseren over het verzoek van die van Zevenbergen een maand de tijd te mogen hebben voor het opstellen van een lijst.
09/03/1626, 5
Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.
09/03/1626, 6
, weduwe van de Amsterdamse koopman Jan Baptista Bartelotti , mag Zevenbergen
18/03/1626, 2
is genomen omdat hij wat zaaigoed naar zijn zoon in het Land van Zevenbergen heeft gebracht.
18/03/1626, 18
In een brief aan Z.Exc. verzoekt graaf Aelbert van den Bergh paspoort voor zichzelf, ... De eerste schoonvader van Albert was zijn oom, Herman, graaf van den Bergh , die ... op zijn goederen in onder andere het graafschap Bergh en het markizaat van Bergen
19/03/1626, 3
Op de aanmaning van Z.Exc. van enige dagen geleden de fortificatie van de stad Steenbergen daadwerkelijk
23/03/1626, 4
Opnieuw wordt over de fortificatie van Steenbergen beraadslaagd. Aangenomen wordt de zaak door Z.Exc. en de RvS
30/03/1626, 5
Zevenbergen heeft de lijst met benodigde levensmiddelen ingeleverd. De lijst gaat naar de RvS voor onderzoek en advies.
31/03/1626, 1
De RvS moet adviseren over het verzoek van vissers uit Drimmelen bij Geertruidenberg om ter voorkoming
06/04/1626, 3
Robrecht Gijsbertsen uit Zevenbergen mag voor driekwart vrij zijn in Barendrecht ondergebrachte ... drie paarden en ook wat minder belangrijke roerende goederen weer naar Zevenbergen brengen.
06/04/1626, 11
Ter vergadering verzoeken drost en burgemeesters van Bergen op Zoom in de betaling van de nieuwe,
07/04/1626, 9
Matthys Matthijssen , burgemeester te Zevenbergen, mag voor de bebouwing van zijn land twee paarden naar Zevenbergen brengen tegen Bosch' licent.
09/04/1626, 1
De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren
10/04/1626, 4
Steenbergen . Niet de stad zou versterkt moeten worden, maar op de vaart van Steenbergen zou een
10/04/1626, 9
kaartenmaker te Enkhuizen, krijgt octrooi gedurende zes jaar voor zijn nieuwe zeekaart van Spitsbergen
11/04/1626, 15
De zaak van de fortificatie van Steenbergen wordt opnieuw ter hand genomen. Het voorstel is
15/04/1626, 2
Inzake de fortificatie van Steenbergen wordt nu voorgesteld een bolwerk aan te leggen en vervolgens
18/04/1626, 3
en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt de uitvoer van paarden naar Zevenbergen ... meubelen en twee in veiligheid gebrachte koeien voor driekwart vrij naar Zevenbergen te brengen.
18/04/1626, 10
het door HHM genomen besluit van 15 april een deel van de versterking van Steenbergen te ... provincies in de petitie van 300.000 gld. die op 23 juli 1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, ... Omdat de fortificatie van Steenbergen haast heeft, mag de RvS ondertussen op deze consenten via ... ontvanger-generaal Doublet een derde deel van de verwachte aanbestedingskosten voor Steenbergen
24/04/1626, 11
klerk ingeschreven in S.G. 51. De Pruisische regimentstraden verzoeken d.d. Koningsbergen ... lichten. Ook zou men hem oorlogsmunitie, musketten en harnassen licentvrij naar Koningsbergen
28/04/1626, 8
Op attestatie van die van Zevenbergen mogen Clemen Clemensz. en een andere boer elk een paard voor de ... landbouw naar Zevenbergen brengen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij daar blijven.
29/04/1626, 2
Amsterdam 28 april dat kapitein Pieter Barentsz. Dorrevelt op de Elbe bij Freiberg

Volledige tekst Meer opties..