221 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Bergen op Zoom* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
10/01/1626, 12
schrijft d.d. 9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom ... en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent ... aldaar, Cornelis Oostermans , moet HHM laten weten of dit klopt, op basis van welke lijst en ... paspoorten niet mede ondertekent, wie dat tegenwoordig is, door wie hij is aangesteld en op welke ... commissie hij dient en waarom de paspoorten die op één dag zijn verstrekt niet door een-en-dezelfde
12/01/1626, 5
Nieuw Gastel , Standdaarbuiten , Rucphen en Zegge in het markizaat van Bergen op Zoom zowel
22/01/1626, 1
schrijft d.d. 14 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 10 jan. dat hij op advies van ... Admiraliteit levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op Zoom ... de paspoorten niet heeft getekend en dat hij dient op commissie van die van Zeeland. HHM ... in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.
29/01/1626, 6
Kapitein Wijngarden schrijft d.d. Steenbergen 26 jan. dat huislieden uit de omgeving met meer dan twintig gehuurde ... ressorteren verkrijgen uit Bergen op Zoom allerlei levensmiddelen. HHM vragen de RvS om advies.
30/01/1626, 10
de RvS kennen HHM Anna Kirpatrick , weduwe van de in dienst van het land te Bergen op Zoom gesneuvelde ... De RvS wordt gemaand het traktement te betalen uit de gemortificeerde betalingen op de staat van oorlog.
03/02/1626, 6
Admiraliteit schrijft d.d. Rotterdam 30 jan. dat in Bergen op Zoom het verbod op de uitvoer van levensmiddelen
12/02/1626, 3
Lokeren verzoekt over de zes maanden die hij te Bergen op Zoom en de drie maanden die hij
13/02/1626, 1
, Hoeven , Standdaarbuiten en Zegge in het markizaat van Bergen op Zoom hebben
14/02/1626, 12
In zijn advies d.d. 13 feb. op het op 12 feb. ingediende rekest van de heer van Lokeren stelt de RvS dat deze ... zich tijdens de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda zeer goed heeft gedragen en dat hem
17/02/1626, 3
De heer van Lokeren krijgt alsnog eenmalig 1.200 gld. voor zijn te Bergen op Zoom en Breda geleverde goede diensten.
27/02/1626, 10
Hendrick van Nassau verzoekt een mandement om de goederen van het markizaat Bergen op Zoom te kunnen genieten. HHM verwijzen hem naar de ordinaris justitie.
18/03/1626, 18
in 1611 overleed. , de markies van Remy , teneinde gedurende een jaar op zijn ... goederen in onder andere het graafschap Bergh en het markizaat van Bergen op Zoom
06/04/1626, 11
Ter vergadering verzoeken drost en burgemeesters van Bergen op Zoom in de betaling van de nieuwe,
30/05/1626, 6
De magistraat van Etten [Etten-Leur] in de Baronie van Breda verzoekt de op 17 feb. door de RvS toegestane ... uit Bergen op Zoom , maar over water te mogen halen om afzetterij van de soldaten op het
04/06/1626, 9
, twintig uit die van Van der Meulen en uit die gelegen te Bergen op Zoom en ... hierbij aan. Inzake de door Quast gevraagde versterking op de kust is besloten daartoe
05/06/1626, 2
HHM besluiten conform het advies van de RvS van 2 juni op het 30 mei ingediende verzoek van Etten [Etten-Leur] ... grote hinder die de ingezetenen ondervinden van het halen van hun provisie uit Bergen op Zoom ... mogen zij, ondanks de grote kans op fraude, in het vervolg hun levensmiddelen via schans
25/06/1626, 13
goederen. Ook vraagt hij voor zijn onderhoud elk half jaar uit Bergen op Zoom levensmiddelen
27/06/1626, 21
Het rapport over de stand van zaken in Bergen op Zoom , Goes en Tholen dat generaal van de konvooien en licenten
04/07/1626, 2
Jacob Sem , konvooimeester en majoor op schans Blaak , antwoordt op het schrijven ... te bemoeien met de konvooien en licenten. Hij meldt dat in Bergen op Zoom paarden ... Bergen op Zoom worden gestuurd. De bevoorrading van het fort zal door de RvS worden geregeld.
18/07/1626, 9
J. Schagen , ontvanger en commies te Steenbergen, schrijft d.d. 15 juli dat er sinds het sluiten ... bier zijn betrokken door de dorpelingen, aangezien de inwoners van Steenbergen ... niet alleen uit Bergen op Zoom betrekken, maar ook via een tweede lijst op ... plattelandsbewoners, hun levensmiddelen uitsluitend uit de dichtsbijzijnde stad, Bergen op Zoom, ... de licentmeester te Dordrecht op te dragen dat hij zich aan dit besluit moet houden.
28/07/1626, 18
en Etten [Etten-Leur] hun waren halen uit Dordrecht en Bergen op Zoom . ... leveren voor nader onderzoek en in de tussentijd hun waren uitsluitend te betrekken uit Bergen op Zoom. Ook
13/08/1626, 15
De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat Dordrecht klaagt over de op 28 juli genomen ... resolutie waarin Brabant se dorpen is opgelegd hun benodigdheden uitsluitend uit Bergen op Zoom
18/08/1626, 5
van Tholen te kennen dat de aartshertogen op 5 april 1621 op verzoek van de pastoors en ... priesters uit het district Breda en Bergen op Zoom een generaal sauvegarde hebben verstrekt ... aan alle kinderen en personen die de mis willen bijwonen. Zij die op het platteland begeren
27/08/1626, 16
te nemen, in het bijzonder vanwege de zes in Bergen op Zoom en de vier in Heusden ondergebrachte ... compagnieën die sterk aandringen op betaling. De ontboden ontvanger-generaal heeft ... toegezegd voor dit doel op een door de RvS te geven opdracht 12.000 gld. te zullen leveren.
02/09/1626, 2
Strijen komen, aan te houden en over te dragen. Op grond van het advies van de RvS zal aan ... door te laten. Als de ruiters te Bergen op Zoom zich hierover bezwaren zal worden bezien hoe dat het best ... geregeld kan worden. Op het rekest van de baljuw zal worden geappointeerd dat hij paarden, maar ook andere
02/09/1626, 13
ingediende verzoek van de Brabant se dorpen die vallen onder Breda , Bergen op Zoom ... verkopen. Uit dezerzijds steden mogen echter uitsluitend op grond van lijsten goederen, ook
05/09/1626, 12
Op verzoek van Roosendaal wordt de lijst waarop de ingezetenen levensbenodigdheden halen veranderd. ... Voortaan mag naar keuze uit Dordrecht of Bergen op Zoom worden gehaald, op voorwaarde ... dat telkens op de achterzijde van de lijst wordt aangetekend wat is meegenomen.
10/09/1626, 3
De RvS moet adviseren over het verzoek van Pieter Suis en andere paardenhandelaars om paarden naar hun woonplaats Bergen op Zoom te mogen brengen.
11/09/1626, 3
De kornet van Rihoven mag naar Bergen op Zoom drie, Jan van Brugge zes en Cornelis Meus
11/09/1626, 4
vijand het leger op het lijf valt en tot een riskante slag dwingt. De kans op uiteenvallen ... Na beraadslaging stellen de gedeputeerden dat indien het leger zich op Groenlo ... raken en zou Z.Exc. zich kunnen versterken met de ruiters van Bergen op Zoom en de voor ... een dergelijk offensief onmogelijk maakt, zal op oordeelkundige wijze worden bezien
12/09/1626, 2
Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Steenbergen blijven, mogen Danckert ... één merrie halen. Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Zevenbergen blijven ... paarden in respectievelijk Sprang , [ Muilkerk aan de Dussen ] en Bergen op Zoom , mogen ... voor de compagnie van ritmeester Brochem konvooivrij naar Bergen op Zoom brengen.
14/09/1626, 1
Schipper Cornelis Cornelissen mag op een binnenlands paspoort vier jonge paarden naar Middelburg brengen. Nicolaes Bouijns ... en Pieter Suijs mogen zestien paarden naar Bergen op Zoom brengen, onder waarborg dat zij daar blijven.
17/09/1626, 2
ritmeester Van der Wel , mag één paard naar Bergen op Zoom voeren. Isac Venin , Pierre Gadan en ... Laurens Janssen mogen elk twee merries naar Middelburg brengen, allen op één binnenlands paspoort.
21/09/1626, 3
[Etten-Leur] en Leur ) hun goederen uit Bergen op Zoom weten te betrekken, zonder ... toe te staan op de nieuwe akte van HHM. Die staat de dorpelingen toe hun waren daar te halen ... waar dat het beste uitkomt, maar wel op voorwaarde dat dit telkens wordt geëndosseerd.
03/10/1626, 1
vier respectievelijk twee paarden naar Bergen op Zoom brengen op een binnenlands paspoort.
08/10/1626, 11
Conform eerdere resoluties zijn de lijsten van de dorpen in het markizaat van Bergen op Zoom veranderd
19/10/1626, 2
te verplichten hun waren naar Geertruidenberg , Steenbergen of Bergen op Zoom
24/10/1626, 5
Conform het advies van de RvS d.d. 22 okt. wordt aan het platteland van Steenbergen dezelfde toestemming ... verstrekt voor de verkoop van het eigen gewas en het halen van levensbehoeften als op 2 sept. aan ... de onder Breda , Bergen op Zoom en andere kwartieren vallende dorpen is gegeven.
06/11/1626, 9
zal de Rotterdamse Admiraliteit een jacht naar Bergen op Zoom sturen
14/11/1626, 5
Jan Barckemeij , ruiter onder ritmeester Van der Wel , mag op een binnenlands paspoort voor de compagnie zes paarden naar Bergen op Zoom brengen.
17/11/1626, 2
Gillis Forbisseur , ruiter onder ritmeester Brochum , mag op een binnenlands paspoort twee paarden naar Bergen op Zoom brengen.
23/11/1626, 4
Naar aanleiding van hetgeen op 9 nov. door Huissen naar voren is gebracht laten de heren van ... tot het halen van hun goederen uit of Bergen op Zoom , of Steenbergen , of Geertruidenberg ... vrij te laten in het halen van hun levensbehoeften, maar die wel te laten aftekenen op een lijst. ... uitvaren of binnenlopen, tot goede buit te verklaren. Languerack en Mibassen zullen op de
03/12/1626, 8
van het markizaat van Bergen op Zoom . HHM laten het erbij en geven hem een bedrag van 125 gld. eens.
08/01/1627, 14
van zijn compagnie heeft moeten betalen. Gedurende de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda
11/01/1627, 4
Tilburg vraagt dezelfde akte als op 2 sept. 1626 is verleend aan de dorpen die behoren tot onder meer Bergen op Zoom
11/02/1627, 3
De ruiters Berquemei en Nys Claessen is toegestaan met binnenlands paspoort acht paarden voor de compagnieën in Bergen op Zoom te halen.
18/02/1627, 11
Essayeur-generaal Laurens van Theilingen is voor acht jaar octrooi verleend op zijn gedenkpenningen. ... Niemand mag die kopiëren, op straffe van verlies van penning en stempel, met een boete ... van 100 gld. Hij toont drie van zijn ontwerpen: het beleg en ontzet van Bergen op Zoom ... , de slag van graaf Bossu op de Zuiderzee en één met de inscriptie "me patriae impendi ... non gratus si petis ultra" op de ene zijde en "nunquam numen abest, saltem confidite Belgae" op
24/02/1627, 3
Brecht te mogen brengen en elk half jaar uit Bergen op Zoom volgens bijgevoegde specificatie
01/03/1627, 1
Ruiters van de compagnieën in Bergen op Zoom doen diverse verzoeken tot invoer van paarden. ... De gouverneur van Bergen op Zoom vraagt de invoer toe te staan van twee koetspaarden, twee
02/03/1627, 7
Nicolaes Bouijns mag acht paarden naar zijn woonplaats Bergen op Zoom brengen voor

Volledige tekst Meer opties..