494 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Bergen* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 11
dat zijn onderdanen hun paspoorten voor het vissen bij Spitsbergen niet verkopen of verhandelen zoals Braem
10/01/1626, 12
schrijft d.d. 9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom
12/01/1626, 5
Oud Gastel , Nieuw Gastel , Standdaarbuiten , Rucphen en Zegge in het markizaat van Bergen op
19/01/1626, 3
goederen zouden zij dezelfde behandeling moeten krijgen als Zevenbergen , dat wil zeggen vrij en
22/01/1626, 1
de Zeeuwse Admiraliteit levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op ... in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.
29/01/1626, 6
Kapitein Wijngarden schrijft d.d. Steenbergen 26 jan. dat huislieden uit de omgeving met meer dan twintig gehuurde ... ressorteren verkrijgen uit Bergen op Zoom allerlei levensmiddelen. HHM vragen de RvS om advies.
30/01/1626, 10
Gelet op het advies van de RvS kennen HHM Anna Kirpatrick , weduwe van de in dienst van het land te Bergen
03/02/1626, 6
De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Rotterdam 30 jan. dat in Bergen op Zoom het verbod
06/02/1626, 9
de Deense koning betreffende Spitsbergen niet ter discussie worden gesteld.
12/02/1626, 3
Lokeren verzoekt over de zes maanden die hij te Bergen op Zoom en de drie maanden die hij
13/02/1626, 1
Oudenbosch , Hoeven , Standdaarbuiten en Zegge in het markizaat van Bergen op Zoom
14/02/1626, 12
zich tijdens de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda zeer goed heeft gedragen en dat hem
17/02/1626, 3
De heer van Lokeren krijgt alsnog eenmalig 1.200 gld. voor zijn te Bergen op Zoom en Breda geleverde goede diensten.
20/02/1626, 1
De magistraat van Zevenbergen verzoekt zonder lijst de nodige waren te mogen aanvoeren en
25/02/1626, 2
Op hun rekest van 20 feb. adviseert de RvS die van Zevenbergen gelijk te behandelen als de anderen, dat wil zeggen het halen
27/02/1626, 10
Hendrick van Nassau verzoekt een mandement om de goederen van het markizaat Bergen op Zoom te kunnen genieten. HHM verwijzen hem naar de ordinaris justitie.
04/03/1626, 6
De RvS moet adviseren over het verzoek van die van Zevenbergen een maand de tijd te mogen hebben voor het opstellen van een lijst.
09/03/1626, 5
Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.
09/03/1626, 6
, weduwe van de Amsterdamse koopman Jan Baptista Bartelotti , mag Zevenbergen
18/03/1626, 2
is genomen omdat hij wat zaaigoed naar zijn zoon in het Land van Zevenbergen heeft gebracht.
18/03/1626, 18
op zijn goederen in onder andere het graafschap Bergh en het markizaat van Bergen
19/03/1626, 3
Op de aanmaning van Z.Exc. van enige dagen geleden de fortificatie van de stad Steenbergen daadwerkelijk
23/03/1626, 4
Opnieuw wordt over de fortificatie van Steenbergen beraadslaagd. Aangenomen wordt de zaak door Z.Exc. en de RvS
30/03/1626, 5
Zevenbergen heeft de lijst met benodigde levensmiddelen ingeleverd. De lijst gaat naar de RvS voor onderzoek en advies.
06/04/1626, 3
Robrecht Gijsbertsen uit Zevenbergen mag voor driekwart vrij zijn in Barendrecht ondergebrachte ... drie paarden en ook wat minder belangrijke roerende goederen weer naar Zevenbergen brengen.
06/04/1626, 11
Ter vergadering verzoeken drost en burgemeesters van Bergen op Zoom in de betaling van de nieuwe,
07/04/1626, 9
Matthys Matthijssen , burgemeester te Zevenbergen, mag voor de bebouwing van zijn land twee paarden naar Zevenbergen brengen tegen Bosch' licent.
09/04/1626, 1
De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren
10/04/1626, 4
Steenbergen . Niet de stad zou versterkt moeten worden, maar op de vaart van Steenbergen zou een
10/04/1626, 9
kaartenmaker te Enkhuizen, krijgt octrooi gedurende zes jaar voor zijn nieuwe zeekaart van Spitsbergen
11/04/1626, 15
De zaak van de fortificatie van Steenbergen wordt opnieuw ter hand genomen. Het voorstel is
15/04/1626, 2
Inzake de fortificatie van Steenbergen wordt nu voorgesteld een bolwerk aan te leggen en vervolgens
18/04/1626, 3
en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt de uitvoer van paarden naar Zevenbergen ... meubelen en twee in veiligheid gebrachte koeien voor driekwart vrij naar Zevenbergen te brengen.
18/04/1626, 10
het door HHM genomen besluit van 15 april een deel van de versterking van Steenbergen te ... provincies in de petitie van 300.000 gld. die op 23 juli 1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, ... Omdat de fortificatie van Steenbergen haast heeft, mag de RvS ondertussen op deze consenten via ... ontvanger-generaal Doublet een derde deel van de verwachte aanbestedingskosten voor Steenbergen
24/04/1626, 11
klerk ingeschreven in S.G. 51. De Pruisische regimentstraden verzoeken d.d. Koningsbergen ... lichten. Ook zou men hem oorlogsmunitie, musketten en harnassen licentvrij naar Koningsbergen
28/04/1626, 8
Op attestatie van die van Zevenbergen mogen Clemen Clemensz. en een andere boer elk een paard voor de ... landbouw naar Zevenbergen brengen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij daar blijven.
06/05/1626, 3
Op de door burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt aan Claes ... Jan Laureyssen van Bavel de uitvoer van respectievelijk drie en twee paarden naar Zevenbergen
08/05/1626, 4
toebehoren en enige noodzakelijke meubelen naar Zevenbergen te mogen vervoeren. De RvS moet hierover advies uitbrengen.
09/05/1626, 1
Op attestatie van het bestuur van Zevenbergen wordt Abraham Huberden en Cornelis Pietersen toegestaan tegen ... Bosch' licent en onder borgstelling respectievelijk twee paarden en een rode blaarkop naar Zevenbergen te brengen.
12/05/1626, 1
Op attestatie van de magistraat van Zevenbergen mag Dirck Jacobs voor de landbouw een
16 /05/1626, 1
Z.Exc. zou de Rotterdamse Admiraliteit drie fregatten willen laten uitrusten om tussen Geertruidenberg en Steenbergen
16 /05/1626, 3
Nassaupolder bij Zevenbergen brengen onder borgstelling dat zij daar blijven.
23/05/1626, 7
De heer van Villers , commandant van Willemstad, is toegestaan zijn twee paarden in Zevenbergen
30/05/1626, 6
goederen en levensmiddelen niet langer uit Bergen op Zoom , maar over water te mogen halen om afzetterij
04/06/1626, 2
Op attestatie van het bestuur van stad en land van Zevenbergen is Frans Theunis Francken toegestaan ... tegen Bosch' licent en borgstelling een paard voor de landbouw naar Zevenbergen te brengen.
04/06/1626, 9
van Nassau , twintig uit die van Van der Meulen en uit die gelegen te Bergen
05/06/1626, 2
. Vanwege de grote hinder die de ingezetenen ondervinden van het halen van hun provisie uit Bergen
05/06/1626, 5
bedden met toebehoren en wat noodzakelijke huisraad licentvrij naar Zevenbergen te brengen.
25/06/1626, 13
goederen. Ook vraagt hij voor zijn onderhoud elk half jaar uit Bergen op Zoom levensmiddelen
26/06/1626, 2
Op attestatie van burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen mogen Adriaen Hubrechtsen ... elders worden vervoerd, elk twee paarden voor de landbouw naar Zevenbergen brengen.

Volledige tekst Meer opties..