240 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Brabant* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  brabant

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 2
De bezitters van renten op Brabant verzoeken HHM de RvS op te dragen uitsluitend akkoord te
15/01/1626, 1
in de eerste te verstrekken sauvegarde van deze zijde voor het kwartier van Roermond , Brabant
04/02/1626, 6
acht weken ontslag uit zijn hechtenis om naar Brabant te reizen en aldaar de algemene uitwisseling van gevangenen
11/02/1626, 8
HHM lezen een memorie waarin wordt gesteld dat het schadelijk is voor het land dat de plattelandsbewoners van Brabant
12/02/1626, 6
op de goederen bestemd voor eigen provisie. Ook verzoeken zij de inwoners van Brabant te verbieden hop naar deze landen
26/02/1626, 4
Cornelis van Wassenaer , koopman te Rotterdam, krijgt met het oog op vrijlating van gevangenen een paspoort van HHM voor Brabant en Vlaanderen .
04/03/1626, 7
Schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel schrijven d.d. 20 feb. met het verzoek Brabant
07/03/1626, 2
Inzake het schrijven van de magistraat van Heusden komen HHM overeen niemand toestemming te geven hop uit Brabant naar deze streken te brengen.
13/03/1626, 8
Het verzoek van Rimbert Ariaens uit Waalwijk om hop uit Brabant hiernaartoe te brengen is afgewezen.
28/03/1626, 16
om betaling door rentmeester-generaal Jacob Swerius van vier renten op Brabant ... van Brabant en Swerius moeten adviseren over het begin van de betaling van de renten.
02/04/1626, 1
retorsie toepassen op die van Brabant en Vlaanderen indien de vijand de vordering niet intrekt.
04/04/1626, 1
verantwoordelijken in deze kwestie, de Staten van Brabant en de andere nu onder de koning van Spanje
04/04/1626, 16
met Z.Exc. maar menen dat de prins van Portugal - die naar Brabant gaat - deze taak met meer
08/04/1626, 5
, ritmeester, verzoekt met zijn gevolg uit Frankrijk via Brabant
20/04/1626, 8
zoals de Frankfurter, Neurenbergse en Metzer goudgulden en de in Brabant
23/04/1626, 3
verzoek gebruik te maken van het vertrek van de prins van Portugal naar Brabant ten
25/04/1626, 4
Over een ingeleverde lijst van personen uit Brabant die naar Noord-Holland zijn gegaan om ... daar magere ossen op te kopen en naar Brabant te vervoeren, wordt de RvS advies gevraagd.
07/05/1626, 3
Hof van Gelderland krijgt advocaat dr. Cornelis de Jonge paspoort om naar Brabant te
11/05/1626, 1
terugkeerd en heeft verklaard dat de baron al naar Brabant was vertrokken, aangezien
18/06/1626, 13
Daarin wordt ten eerste verzocht om een uitleg van de sauvegarden die aan de dorpen in Brabant
22/06/1626, 11
De superintendenten en rentmeester van de beden van Brabant zal om een reactie worden gevraagd.
27/06/1626, 4
Gedeputeerden van Brabant verzoeken de ingezetenen toe te staan onderling hun gewas te kopen en verkopen,
29/06/1626, 3
Vernomen is dat uit het onder de Spaanse koning vallende deel van Brabant
02/07/1626, 15
over de op 10 juni ontvangen brief van de Rotterdamse Admiraliteit inzake het hooi dat de Brabant
03/07/1626, 2
De RvS dient te adviseren over het verzoek van de heer van Schilde die zijn in Brabant gehakte hout naar
03/07/1626, 16
De bezitters van renten op de beden van Brabant hebben uitbetaling verzocht. Degenen
07/07/1626, 11
dat een grote hoeveelheid koren en andere waren vanuit de Brabant se dorpen naar de vijand wordt
08/07/1626, 5
Ten vervolge op het op 2 juli besproken advies van de RvS is de Brabant se boeren toegestaan hooi
09/07/1626, 12
Het advies van de superintendenten en rentmeesters van de beden van Brabant d.d. 25 juni over het op 22 ... en de Staten van Brabant zijn bezig de renten die vòòr de beden ten laste kwamen van de domeinen, op
11/07/1626, 14
Het verzoek van Jan en Dirck van Elshout om een paspoort voor een reis naar Brabant is afgewezen.
11/07/1626, 26
Het advies van de superintendenten en de ontvanger van de beden in Brabant d.d. 8 juli over de remonstrantie van
17/07/1626, 12
De prins van Portugal mag, eveneens tegen betaling van rechten, uit Holland zes paarden naar Brabant vervoeren.
23/07/1626, 5
wijze van retorsie vijftien van de aanzienlijksten uit Brabant en enkelen uit het kwartier
30/07/1626, 8
De hertogin van La Trémoille wordt tegemoetgekomen met 2.000 gld. rente die is geassigneerd op de beden van Brabant . Omdat
13/08/1626, 9
Het advies van de RvS d.d. 31 juli inzake de verkoop van het eigen gewas van de dorpen in Brabant is opnieuw besproken, maar met een besluit wordt nog gewacht.
13/08/1626, 15
brengen naar voren dat Dordrecht klaagt over de op 28 juli genomen resolutie waarin Brabant
24/08/1626, 13
ook paspoorten gevraagd voor de heren Hardij , Plastrier en Du Bois om via Brabant
31/08/1626, 4
paspoort kan Pallache naar Brabant en Vlaanderen reizen om daar de goede afloop van ... de uitwisseling af te wachten. Pallache zal terugkeren naar Brabant om het paspoort aan Kesseler
02/09/1626, 13
Het advies van de RvS d.d. 28 juli op het 27 juni ingediende verzoek van de Brabant se dorpen die
08/09/1626, 2
van Z.M., krijgt eveneens een paspoort voor een reis met dienaar en bagage door Brabant naar Frankrijk.
10/09/1626, 4
uit Breda. De superintendenten en rentmeesters van de Brabant se beden zal advies worden gevraagd.
22/09/1626, 6
Anna Maria van Wassenaer , dochter van de heer van den Bosch , krijgt paspoort om met haar bagage naar Brabant te reizen.
02/10/1626, 7
klachten over de vijand. De ontvangers van de contributies in Brabant zal worden opgedragen de betrokkenen
16/10/1626, 4
te mogen ontvangen die gelijk is aan de op 2 sept. aan de dorpen van Brabant vergunde akte.
20/10/1626, 3
een paspoort voor zichzelf en zijn dienaar om in Brabant en Vlaanderen schulden in te vorderen.
23/10/1626, 6
Erich Larssen , dienaar van de [Zweedse] koning, krijgt paspoort om uit de Republiek naar Brabant te reizen.
24/10/1626, 7
om met brieven voor de koning via Brabant naar Frankrijk te reizen.
29/10/1626, 1
HHM antwoorden dat de fregatten moeten worden bemand om vervolgens op de Maas Brabant te bewaken. De
04/11/1626, 11
Omdat Hendrick de Vos blijft aanhouden, zal de superintendenten en ontvanger van de beden van Brabant nader advies worden verzocht.
12/11/1626, 2
Eveneens vraagt de Raad voortzetting van de imposten, contributies en verdingen in Brabant ,

Volledige tekst Meer opties..