172 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Breda* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  breda

Zoekopdracht aanpassen
03/01/1626, 6
van de RvS d.d. 29 dec. 1625. De inwoners van Drimmelen wordt niet toegestaan hun vis zowel te Breda ... de gouverneur van Breda onderworpen zijn. De sparren mogen worden gehaald tegen Bosch' licent.
10/01/1626, 12
en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent
14/01/1626, 11
Over het verzoek van predikant en kerkenraad te Ginneken en Bavel onder de Baronie van Breda
17/01/1626, 10
Een grote hoeveelheid boter en andere levensbenodigdheden zijn uit de Republiek naar Breda en vandaar
19/01/1626, 4
De dorpen die onder Breda ressorteren is tot nu toe het halen van levensbehoeften uit deze landen
22/01/1626, 2
en andere dorpen onder Breda . Voor hun in veiligheid gebracht koren geldt die toestemming echter niet.
29/01/1626, 6
Steenbergen 26 jan. dat huislieden uit de omgeving met meer dan twintig gehuurde wagens hun waren naar Breda
10/02/1626, 6
HHM wijzen het verzoek van rentmeester Mattenborch , om voor eigen behoefte levensmiddelen uit deze landen naar Breda te mogen brengen, af.
12/02/1626, 3
over de zes maanden die hij te Bergen op Zoom en de drie maanden die hij te Breda
14/02/1626, 11
het door de RvS uitgesproken oordeel over de bevoorrading van het leger voor Breda bij herziening
14/02/1626, 12
zich tijdens de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda zeer goed heeft gedragen en dat hem
17/02/1626, 3
De heer van Lokeren krijgt alsnog eenmalig 1.200 gld. voor zijn te Bergen op Zoom en Breda geleverde goede diensten.
18/02/1626, 6
Rentmeester Mattenborch verzoekt opnieuw enige wijnen en andere waren naar Breda te
25/03/1626, 3
Marten Martenssen Spierinck uit Breda wordt toegestaan de door hem tijdens de belegering van Breda
31/03/1626, 1
van schade hun kleine en witvis in Breda te mogen verkopen. Na bespreking
02/04/1626, 2
de RvS d.d. 31 maart en staan de vissers uit Drimmelen niet toe hun kleine vis op de markt te Breda
25/04/1626, 11
van 1.000 gld. is opnieuw gelezen. Het bedrag was hem nagezonden naar Breda
30/04/1626, 5
Wilhem Jacobsz. van Bergen . Eerstgenoemde wil zijn vanwege de in Breda met het turfschip
08/05/1626, 3
Willem Spaignart , burger van Breda, verzoekt de 1.250 gld. die hem zijn gerestitueerd te ... door hem aan de bij de belegering van Breda betrokken soldaten is voorgeschoten. Geappointeerd
08/05/1626, 5
Namens de burgers en inwoners van Breda is gevraagd om betaling van de servitiën. De RvS moet de zaak zonder uitstel afhandelen.
16 /05/1626, 1
vijandelijke verkenningen vanuit Breda te beletten. Ook zouden alle wachtschepen moeten worden voorzien van een
23/05/1626, 4
Melis Henricks Tack uit Roosendaal en Jan Pietersen Graaff , schipper uit Breda, ... zijn onder aanwending van geweld daarvandaan naar Breda vervoerd. De RvS dient te adviseren.
23/05/1626, 10
en commies Van der Haer voeren ter vergadering aan dat in Breda sterk
26/05/1626, 12
De RvS heeft geadviseerd dat men Breda de servitiën mag doen toekomen, zoals het gebruik is voor belegerde steden, tot op
27/05/1626, 9
hem tijdens het beleg van Breda aan de soldaten verstrekt, naar die stad te brengen.
29/05/1626, 10
Uit naam van de arme burgers van Breda is opnieuw gevraagd de servitiën te betalen. Voordat zij hierover
30/05/1626, 6
De magistraat van Etten [Etten-Leur] in de Baronie van Breda verzoekt de op 17 feb. door de RvS toegestane
09/06/1626, 2
van Geertruidenberg, eenmalig 600 gld. Hij heeft gedurende de belegering van Breda
17/06/1626, 11
Namens Breda is verzocht om een besluit over de servitiën. Commies Verhaer is in het bezit van een staat van
23/06/1626, 8
verzoekt van het bedrag waarmee de levensmiddelen voor de bevrijding van Breda zijn gekocht.
29/06/1626, 8
Inzake de namens Breda verzochte servitiën is vastgesteld dat deze kwestie zich ook bij toekomstige
02/07/1626, 11
Antwerpen en Beaumont hebben met die van Breda gesproken over de servitiën en berichten dat
03/07/1626, 5
Hun gedeputeerden melden dat de Staten van Holland zich inzake de servitiën van Breda akkoord hebben verklaard met
03/07/1626, 11
De weeskinderen van Dionijs Piggen , bij leven burgemeester te Breda, is tegen betaling van ... bewerkte balken en kozijnen voor de bouw van een huisje buiten Breda te halen.
07/07/1626, 6
Alvorens een definitief besluit te nemen over de servitiën voor Breda zal met de RvS en Z.Exc. worden gesproken over de in de toekomst voor deze zaken te gebruiken grondslag.
14/07/1626, 12
Met een besluit over het verzoek van de afgevaardigden van Breda wordt nog gewacht.
16/07/1626, 1
Het beraad over het rekest dat namens de burgerij van Breda is ingediend, is hervat. Besloten
21/07/1626, 5
Die van Breda hebben akte verzocht van de resolutie inzake de servitiën en vragen iemand
28/07/1626, 4
De RvS dient te adviseren op het verzoek van de ingezetenen van Terheijden in de Baronie van Breda enige levensbenodigdheden te mogen invoeren.
31/07/1626, 13
Het advies van de RvS inzake het verzoek van de dorpen bij Breda over de verkoop van hun gewas, is nog in beraad gehouden.
08/08/1626, 4
12 gld. per 42 dagen. Hij was gids tijdens het beleg van Breda en is door de vijand gemarteld.
11/08/1626, 11
Gedurende en na het beleg van Breda zouden enkele personen van de Admiraliteit te Rotterdam aan de kapitein
14/08/1626, 16
veiligheid van Breda naar Brussel te kunnen reizen, wordt Coenen gratis paspoort verstrekt.
18/08/1626, 5
op 5 april 1621 op verzoek van de pastoors en priesters uit het district Breda
02/09/1626, 13
d.d. 28 juli op het 27 juni ingediende verzoek van de Brabant se dorpen die vallen onder Breda
21/09/1626, 1
de luitenant van kapitein Pleuren . Hij is met paspoort van Breda gekomen en biedt,
21/09/1626, 3
schrijft d.d. Rotterdam 19 sept. dat de dorpen in de omgeving van Breda (onder meer
26/09/1626, 9
bouwmaterialen naar Hage in de Baronie van Breda brengen. Het betreft 300
23/10/1626, 3
bouwmaterialen naar de onder Breda gelegen en te herstellen hoeve doen brengen.
24/10/1626, 5
de onder Breda , Bergen op Zoom en andere kwartieren vallende dorpen is gegeven.

Volledige tekst Meer opties..