64 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Brussel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  brussel

Zoekopdracht aanpassen
30/01/1626, 4
dat zijn zoon David Pallache op eigen kosten en op paspoort van Z.Exc. naar Brussel
13/03/1626, 9
Het graafschap Zutphen verzoekt paspoort voor Henrick ten Broecke voor een reis naar Brussel
17/03/1626, 11
HHM volgen het advies van de RvS van 14 maart en slaan het verzoek van Hendrick ten Broeck om paspoort op Brussel af.
30/04/1626, 14
onderhoudskosten. Pallache mag weer naar Brussel reizen en daar verklaren dat indien de Infanta ... krijgt paspoort mee van Z.Exc. voor Kesseler en in Brussel zal Pallache paspoort voor
20/05/1626, 12
David Pallache schrijft d.d. Brussel 14 mei dat men in Brussel eerst het aantal en de kwaliteit
24/06/1626, 9
Z.Exc. laat weten dat hij van de graaf van Schwarzenberg , ambassadeur van de keizer te Brussel, een ... te nemen naar Duitsland . HHM staan dit niet toe omdat de paarden [eerst] naar Brussel zouden gaan.
24/07/1626, 11
naar Heusden is gevoerd, beoogt het wederzijds gevangen zetten in Brussel op te lossen ... al met dat doel is vrijgelaten en naar Brussel is vertrokken. HHM laten het daarbij.
14/08/1626, 16
Berckel uit Rotterdam brengt een brief over van Jan Janssen Coenen , die in Brussel bij de ... veiligheid van Breda naar Brussel te kunnen reizen, wordt Coenen gratis paspoort verstrekt.
16/09/1626, 2
d.d. Middelburg in Vlaanderen 13 sept. dat Kesseler weer naar Brussel
28/09/1626, 1
mee te reizen om in hun plaats naar Brussel of 's- Gravenhage te gaan als dat zo uitkomt.
06/11/1626, 4
De Hamburg se gezanten Hendrick Luntzman en Johan Gant krijgen paspoort om met bagage en gevolg uit Brussel hiernaartoe te reizen.
06/11/1626, 15
weer naar Vlaanderen zal vertrekken. Hij is van plan door te reizen naar Brussel om
07/11/1626, 2
dagelijks een paar uur naar buiten te gaan. Hij vraagt paspoort voor een bode van Brussel
21/12/1626, 10
de raden laten weten dat over deze zaak aan de Finantie van Brussel geschreven zou moeten
08/02/1627, 8
Evenwel dient Joachimi een oogje in het zeil te houden als Van Male uit Brussel
17/03/1627, 3
koopman Erick Lasson uit Stockholm, in Brussel is geweest om de koophandel tussen
23/03/1627, 14
Tevens zal hij iemand naar Brussel zenden om van de Infanta eenzelfde
24/03/1627, 7
de strooptochten van de Spanjaarden aldaar tegen te houden. Het zou daarom beter zijn in Brussel
28/03/1627, 1
uit het graafschap worden geweerd. Daarna zal hij naar Brussel gaan om een gelijkluidende akte
08/04/1627, 4
van de vervallen middelen tijdens de drie maanden waarin Rudolf Christian in Brussel
21/04/1627, 10
rusten totdat de akte van neutraliteit in Brussel is verkregen en over de punten van de graaf van Oost-Friesland
22/04/1627, 15
Amsterdam over het verbod van de handel op Zweden . Uit Brussel zijn enkele
14/05/1627, 11
van drie maanden die de graaf van Oost-Friesland heeft om in Brussel akte
25/05/1627, 1
geestelijke genaamd Blasius Soares naar Brussel te mogen sturen om betaling
31/05/1627, 4
van de sinds 10 oktober 1626 aan weerskanten gemaakte gevangenen. Hij zal naar Brussel terugkeren
02/06/1627, 6
, een Portugese geestelijke die in Rotterdam gevangenzit, paspoort om naar Brussel ... genomen gevangenen. Kesselaer heeft het op zich genomen naar Brussel te gaan om hierover van
14/07/1627, 15
krijgt de vrouwe van Achelen , douairière van Indevelt , paspoort om van Brussel
15/07/1627, 1
hun geschreven over de mededeling van de president dat ene Visscher uit Brussel
27/07/1627, 10
om met hun dienaren en bagage naar Brussel te reizen en daarvandaan terug te keren.
24/09/1627, 12
hierheen heeft gestuurd, door de komst van don Diego de Mexia naar Brussel beëindigd.
01/11/1627, 2
Hij zit gevangen te Heusden omdat hij op paspoort van HHM enkele paarden naar Brussel
01/11/1627, 4
I, 595-596. in. Hij meldt wat hem en de andere gecommitteerden in Brussel ... HHM het garnizoen in Emden en Leerort weg te halen omdat in Brussel bezwaar wordt
02/11/1627, 18
HHM hen te machtigen enkelen uit hun midden te committeren naar Brussel te vertrekken om aldaar de
09/12/1627, 14
Jan van Wouweren , raad en commies van de Financiën te Brussel , verzoekt een paspoort om naar het platteland te kunnen gaan. Dit wordt afgewezen.
21/12/1627, 2
De volmachten en de ingezetenen van Ameland verzoeken door HHM gemachtigd te worden iemand naar Brussel
04/02/1628, 1
deze niet te hoeven bewerkstelligen. Door verzending per expresse heeft hij in Brussel
11/02/1628, 1
Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk mag voor de in Brussel residerende [Franse]
18/02/1628, 12
verder dat de heer van Ameland per expresse iemand van Leeuwarden naar Brussel heeft gestuurd
23/03/1628, 10
naar Frankrijk te gaan. Tevens mag Boutard vrij twee tonnen haring meenemen naar Brussel .
13/07/1628, 18
HHM verlenen paspoort voor Antonij Chambers om met zijn dienaar van Brussel naar Spa te reizen, mits hij ['s lands rechten] betaalt.
04/09/1628, 1
over deze schending bij Zandvliet en Stabroek en vervolgens te Brussel geklaagd en
06/09/1628, 2
uit handen van de RvS te krijgen en deze naar Brussel te mogen sturen. HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.
08/09/1628, 6
titel. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3795. te Brussel voorgenomen
12/09/1628, 3
Zevenbergen, om voorschrijven aan het provinciaal hof van Gent en de secrete raad te Brussel . Zij
11/11/1628, 9
op 17 april 1627 door een beschikking van de Raad van Brabant te Brussel te hebben ... zijn verkocht, terwijl dit reeds eerder in Brussel was gebeurd. Godines heeft het bevel hiertoe ontvangen.
29/12/1628, 11
bericht ontvangen dat de graaf van Carlisle binnen enkele dagen vanuit Brussel naar 's-
13/02/1629, 2
waarin staat dat enkele voorname kooplieden uit Amsterdam , katholieken, in Brussel zijn
05/04/1629, 4
beloofd in het geheim de nodige stappen te laten zetten. Hiervoor moet een geheim agent naar Brussel
25/04/1629, 17
bezet te houden, in te nemen of aan te vallen. De hertog zal dit ook in Brussel ... vrij mogen ademen. De hertog is zelf naar Brussel afgereisd met de intentie om daar en indien
28/05/1629, 19
Raadpensionaris Duyck deelt mee dat hem de inhoud van een brief d.d. Brussel 22 mei is meegedeeld,

Volledige tekst Meer opties..