155 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Calais* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  calais

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 2
onderhoud van hun matrozen te Calais en zal vervolgens worden gekort op het subsidie voor de Admiraliteiten.
02/01/1626, 3
van zaken aangaande La Rochelle en laten zij weten dat de koning aanbiedt het in Calais
04/01/1626, 3
zal worden dat zij moeten volharden in de teruggave van het geschut dat te Calais van
02/02/1626, 1
net als op die voor Calais . HHM willen dit aan de gedeputeerden van de andere Admiraliteiten
06/02/1626, 12
vereist, voor het kruisen tussen de Hoofden [Nauw van Calais] , Het Kanaal , de Noordzee
10/02/1626, 13
. Hij meldt dat er een geldzending uit Spanje naar Calais verwacht wordt.
12/03/1626, 6
van zijn door de Engelsen in beslag genomen goederen uit Spanje , bestemd voor Calais . Hij moet wel kunnen
06/04/1626, 7
Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 18 maart met het verzoek ook de koning van Engeland ... besluiten inzake de tweede kwestie dat Mibassen bij aankomst van rekruten te Calais , Marinus Hollaer
22/04/1626, 6
dat zij hun kapiteins op de Noordzee varend en bij de Hoofden [Nauw van Calais] kruisend,
27/04/1626, 5
de Franse schipper uit Dieppe dat het toebehoort aan drie kooplieden uit Calais en
30/04/1626, 10
op de kust van Vlaanderen of die zich bij zwaar weer kunnen terugtrekken op Zeeland of Calais .
01/05/1626, 6
op de kust die de visserij, het transport vanuit Calais en de acties van de vijand met kleine
13/05/1626, 13
sluiting van de licenten grote angst en als ook de voor de vijand essentiële toevoer uit Calais
22/05/1626, 12
zit met de Duinkerkers die zeebrieven weten te krijgen alsof zij ingezetenen van Calais zijn.
25/05/1626, 4
Engelse vloot kan uitrusten zonder subsidiëring. Ook meldt hij dat via Calais vele ... worden afgezet. Tot slot meldt hij nog dat de vijand vanuit Calais wordt bevoorraad, waarbij
27/05/1626, 10
de afrekening te doen. Inzake de bedelaars uit Calais geven HHM hun goedkeuring ... van het bedrog dat wordt gepleegd bij het inklaren van goederen die in Calais terechtkomen zal
11/06/1626, 6
linnen tegen de oude rechten van 12 st. per stuk wordt uitgevoerd naar Calais
27/06/1626, 25
van het licent op de konvooien naar Calais nog even uitstellen aangezien meerdere leden bedenkingen
30/06/1626, 3
Naar aanleiding van een brief van Mybassen d.d. Calais 25 juni zullen HHM Languerack schrijven. Hij moet van ... de koning akte zien te verkrijgen teneinde van het kasteel van Calais zes en van de kade aldaar drie
07/07/1626, 12
ten aanzien van de goederen die naar Calais gaan de resolutie van 18 okt. 1625 wordt uitgevoerd.
19/07/1626, 5
het schip van kapitein Antony Jansz. in de haven van Calais is vergaan. Het schip had bijtijds
22/07/1626, 11
maanden in de Republiek te zijn, op voorwaarde dat hij met zijn dienstboden via Calais in- en uitreist.
25/07/1626, 9
Admiraliteit dat de oorlogsschepen bijna dagelijks kleine scheepjes van schippers uit Calais die
28/07/1626, 15
Men behoort geen wijnen voor vorsten te laten passeren. Het konvooigeld voor Calais
04/08/1626, 5
Mibassen schrijft d.d. Calais 28 juli dat wekelijks pinken uit Vlaanderen in Calais
06/08/1626, 3
Dorp bericht eveneens dat de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer de vijand zijn toegedaan ... overmeesterde vijandelijke fregatten door de gouverneur van Calais teruggegeven aan de
07/08/1626, 14
toegestaan. Hoewel de RvS geadviseerd heeft het licent op Calais en op het vervoer tot
10/08/1626, 3
afraadt in het openbaar te klagen over de begunstiging die de Duinkerkers in Calais
15/08/1626, 16
De Zeeuwse Admiraliteit stuurt een brief door van de gouverneur van Calais aan commandeur ... Dorp . Daarin wordt gevraagd om restitutie van een door burgers van Calais te Duinkerke
18/08/1626, 2
Nicolaes Dirxen uit Goch, wonend in Sint Lucas [Sanlúcar de Barrameda] in Spanje, verzoekt vanuit Calais naar de Republiek te
25/08/1626, 5
schrijven d.d. 19 aug. van de Admiraliteit te Middelburg over fregatten van de vijand in Calais en
27/08/1626, 14
ambassadeur van Frankrijk over de vijandelijke schepen in Calais en Boulogne-sur-Mer ... afnemen, zoals met de in Calais in bewaring gehouden kanonnen van de Republiek is
28/08/1626, 4
hebben betrapt die zijn goederen op Dover had verlicent maar daarmee naar Calais is gevaren. ... van het meerdere licent voor Calais. Zij verzoeken bij plakkaat te publiceren dat voortaan ... op Londen , Ierland of daaromtrent verkonvooien, maar daarmee naar Calais ... geschreven dat hij van de in Calais arriverende schepen de licentbrieven opvraagt en die elke
09/09/1626, 6
De raden doen tevens mededeling van een schrijven van Mibassen over het geschut te Calais
01/10/1626, 14
De Rotterdamse Admiraliteit stuurt een specificatie van zes stukken geschut die vorig jaar uit een te Calais gestrand
02/10/1626, 12
De luitenant-admiraal van Holland zal worden opgedragen een oorlogsschip naar Calais
03/10/1626, 12
schatting te maken van de drie kanonnen die door de gouverneur van Calais van het vergane schip van De Moor
03/10/1626, 13
na zijn aankomst te Calais met een oorlogsschip naar de Republiek te laten brengen.
06/10/1626, 2
van Mibassen te maken hebben met misnoegen over de bejegening van zijn persoon in Calais
12/10/1626, 2
verzocht Mibassen op te dragen hun maandelijks een lijst te sturen met de te Calais aangekomen
16/10/1626, 1
plakkaat profiteert, vooral zolang het licent op Calais nog niet is verhoogd. Zij hebben dit advies
16/10/1626, 7
Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven kapitein La Rocque met het eerstvolgende schip dat op Calais vaart over te brengen.
16/10/1626, 11
voor zover 's lands dienst dat toelaat. De pachters sturen hem naar Calais om toe te zien op de inning van de pacht.
03/11/1626, 12
de Franse gevangenen die door Pynacker vrijgekocht moesten worden voor Calais
03/11/1626, 13
geschreven hun opzichter goed op de hoogte te houden van de schepen die te Calais aankomen,
03/11/1626, 14
Ook zullen zij geen paspoorten meer mogen verstrekken met de zinsnede "laat passeren via Calais naar ... goederen te naasten en over een mogelijk verbod bij plakkaat Calais binnen te lopen met op Londen
09/11/1626, 13
van Holland worden geschreven Soranzo na aankomst te Calais
10/11/1626, 1
Mibassen deelt per brief d.d. Calais 3 nov. de namen mee van de schippers die sedert 28 aug. Calais ... afschrift om te bezien of de schippers hun goederen op Calais hebben verkonvooid. Mibassen zal worden geantwoord dat
21/11/1626, 5
de Vlaamse zandbanken bevindt en dat zij ook bij de Hoofden [Nauw van Calais] en Beachy
23/11/1626, 4
die het hout voor de aanleg van de haven van Calais uit een Vlaamse haven hebben gehaald.

Volledige tekst Meer opties..