28 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Coevorden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  coevorden

Zoekopdracht aanpassen
27/01/1626, 13
verzoeken en te manen zich goed te doen informeren over de toestand van de magazijnen in de grenssteden Coevorden
31/01/1626, 8
Het garnizoen van Coevorden heeft Adriaen Pinninck uit Oldenzaal, die op paspoort van HHM naar het platteland
21/03/1626, 8
Magistraat en inwoners van de stad Coevorden verzoeken licentvrije invoer van de levensmiddelen en bouwmaterialen
11/05/1626, 6
de uitdieping van de IJssel . Zij verzoeken het slechte buskruit van Coevorden in Groningen
20/05/1626, 20
garnizoenen in Lingen , Oldenzaal , Bourtange , Bellingwolde en Coevorden
19/10/1626, 9
met een verplaatsing van kapitein Slijp van Coevorden naar Weststellingwerf en
12/11/1626, 2
eerdere besluitvorming, elke maand 500 pond uit de middelen van Coevorden voor de fortificaties
05/12/1626, 9
, drie in het Oldambt, drie in Bourtange , vijf in Coevorden , een bij ... als aparte strijdmacht ter bescherming van Friesland bij Coevorden gelegerd moeten worden of ... is, zou een deel van de ruitercompagnieën ondergebracht kunnen worden in Groningen, Coevorden
11/02/1627, 6
moeten zijn. Kapitein Moda , die met patent van Z.Exc. 105 dagen in Coevorden
11/03/1627, 2
Er dient speciaal op te worden gelet dat de proviandmeesters in Coevorden en Bourtange zich houden
07/04/1627, 3
sturen van vier personen voor het vacante ambt van konvooimeester in Coevorden . Het gaat om twee ... te willen weten of de huidige konvooimeester in Coevorden is aangesteld vanuit Friesland of Groningen.
27/04/1627, 3
13 april Wopko Polmans en Thomas van Bemmel voor het konvooimeesterschap van Coevorden
15/05/1627, 6
De RvS verschijnt ter vergadering vanwege de aanbesteding van fortificaties in Coevorden waarvan
27/05/1627, 4
op patent van Z.Exc. 105 dagen met zijn compagnie in Coevorden gelegerd is geweest. Zij
11/06/1627, 4
antwoordt d.d. Dokkum 23 mei op de brief van HHM van 27 april. Lieuwe van Voort , controleur in Coevorden, ... Thomas van Bemmel tot konvooimeester te Coevorden gekozen. Hij heeft de eed afgelegd.
23/07/1627, 14
van Friesland weigeren de fortificatiewerken in Coevorden te betalen, die voor contant geld zijn ... en Bellingwolde en dat de werken in Coevorden betaald dienen te worden uit de middelen ... te maken en dit op te sturen. Ondertussen dienen zij de werken te Coevorden te betalen. Er
30/07/1627, 8
Werkmeester Jan Janssen dient zich met zijn verzoek tot betaling van zijn in Coevorden gemaakte kosten te wenden tot de RvS.
02/11/1627, 6
gelegerd zijn. In geval van nood zouden de twee compagnieën uit Steenwijk en Coevorden
29/11/1627, 1
moet, conform eerdere besluitvorming, elke maand 500 pond uit de middelen van Coevorden
04/05/1628, 8
levensmiddelen en munitie voor Leerort, Boneschans, Bellingwolde, Bourtange en Coevorden .
11/05/1628, 8
Oost-Friesland vanuit Coevorden , Bourtange en Bellingwolde tot de Jade
08/07/1628, 11
de pas van Schoonebeek te fortificeren en de redoute bij "Campshuis" onder Coevorden
09/07/1628, 1
bij "Campshuis" onder Coevorden met enkele werken worden uitgebreid. Vervolgens
04/09/1628, 13
is weggelaten. 10 st. vanwege het bouwen van een stalruimte en magazijn in Coevorden .
03/10/1628, 5
De RvS schrijft d.d. 's-Gravenhage 29 sept. dat de met zijn compagnie haakbusschutters in Coevorden
05/10/1628, 3
de ontvanger-generaal in bewaring ontvangen 62.810 pond 18 st. van de in Coevorden ... 1612 maandelijks van de gemene middelen uit Coevorden heeft ontvangen. HHM geven de remonstrantie
07/10/1628, 1
De RvS adviseert d.d. 4 okt. over het verzoek van ritmeester Burmania om in Coevorden servitiën te ontvangen. ... De Raad acht het beter de reeds bestaande stalruimte in Coevorden voor een eenmalig bedrag van 6.000
30/03/1630, 23
HHM lezen het antwoord van kapitein Quirijn de Blauw , commandant te Coevorden, op de brief van HHM d.d. ... juli 1629 door het garnizoen te Coevorden in beslag genomen. Hierover zal de RvS beslissen.

Volledige tekst Meer opties..