41 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Constantinopel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  constantinopel

Zoekopdracht aanpassen
02/02/1626, 2
Gelezen wordt een samenvatting van de brief van Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 21 juni ... Nederlandse schepen naar en met Franse schepen van Smirna naar Constantinopel [Istanbul]
20/04/1626, 9
Joseph Abenaulx krijgt 50 gld. om zijn terugreis naar Constantinopel [Istanbul] te bevorderen.
19/07/1626, 1
ten behoeve van de prins van Transsylvanië 30.000 rijksdaalder over te maken naar Constantinopel
22/07/1626, 12
dat zij toestemmen in het overmaken van de 30.000 rijksdaalder op Constantinopel [Istanbul]
23/07/1626, 3
van de koning van Denemarken is hervat. HHM zullen de 30.000 rijksdaalder in Constantinopel
24/07/1626, 2
Naar aanleiding van de resolutie van gisteren zal aan ontvanger Reael worden geschreven bij de kooplieden die op Constantinopel
01/08/1626, 4
Van Pieter Reael is een brief d.d. Amsterdam 30 juli ontvangen inzake de naar Constantinopel
07/08/1626, 7
Joost Brasser op bepaalde voorwaarden de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen wel naar Constantinopel
07/08/1626, 12
te hebben geschreven de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen naar Constantinopel
08/08/1626, 17
Brasser in zee te gaan voor het overmaken van de 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel ... 6¼ procent. In ruil daarvoor zal Brasser aan Haga te Constantinopel 17.647 Hongaarse dukaten
21/08/1626, 7
Op 8 aug. heeft Joost Brasser toegezegd dat hij 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul]
21/08/1626, 12
vandaar de noodzaak gezanten naar Constantinopel [Istanbul] te sturen. Bethlen wenst ... maand. De eerste termijnen wil hij wel in wisselbrieven op Belgrado en Constantinopel
26/08/1626, 3
Bethlen 30.000 rijksdaalder op Constantinopel [Istanbul] over te maken, hetgeen ondertussen
08/09/1626, 12
Van Haga is een brief d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 juli ontvangen waarin hij meldt dat de kaimakan aldaar is gewurgd. Behoeft geen resolutie.
08/09/1626, 13
hem Venetië kunnen laten verzoeken het bedrag rechtstreeks naar Constantinopel [Istanbul]
05/10/1626, 1
dat in de met hem overeengekomen akte d.d. 8 aug. is bepaald dat hij de 30.000 op Constantinopel [Istanbul]
21/12/1626, 9
van Frankrijk , Engeland , Venetië en de Republiek in Constantinopel
24/12/1626, 7
onder de geallieerden is gemaakt, heeft Z.M. toegezegd 100.000 gld. eens in Constantinopel
04/01/1627, 13
toegelaten. Z.M. heeft hem voorlopig toegezegd in Constantinopel [Istanbul] 100.000 gld. te
08/01/1627, 3
Deense koning heeft overgemaakt naar Constantinopel [Istanbul] . De ontvanger-generaal zal de betaling
16/01/1627, 14
van de derde termijn van het geld door hem voor de Deense koning op Constantinopel
15/02/1627, 10
en een bevestiging van het overmaken van 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel
17/03/1627, 12
Van Haga is een brief d.d. Constantinopel [Istanbul] 28 [dec. 1626] en een duplicaat van ... worden geschreven dat de 30.000 rijksdaalder in Constantinopel [Istanbul] klaarliggen.
12/04/1627, 1
Brasser meldt d.d. Amsterdam 10 april conform het contract van 8 aug. 1626 in Constantinopel ... de prins van Transsylvanië in Constantinopel wil het twee derde echter graag in Hongaarse ... van de drie eerste maanden subsidie en de naar Constantinopel overgemaakte 30.000 rijksdaalder.
16/06/1627, 23
Aangaande het herhaald verzoek van Buchner om 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel
01/09/1627, 7
, die voor enige jaren naar Constantinopel [Istanbul] is gestuurd, toestemming ... een ander bekwaam, Italiaans sprekende en ervaren jongeman uit Genève te kiezen die naar Constantinopel
30/10/1627, 13
Haga te gelasten de resident van Venetië te Constantinopel [Istanbul] te steunen
04/01/1628, 3
schrijft d.d. Bazel 3 dec. 1627 dat de predikant die van Genève naar Constantinopel [Istanbul]
21/02/1628, 11
te Amsterdam om deze met de eerste mogelijkheid aan orateur Haga in Constantinopel [Istanbul]
27/06/1628, 12
de koning van Denemarken overeengekomen 90.000 gld. en de naar Constantinopel
30/06/1628, 8
gesteld met de naar Constantinopel [Istanbul] overgemaakte 30.000 rijksdaalder.
18/08/1628, 16
namens de Deense koning betalen in Constantinopel [Istanbul] . Daarnaast heeft mr. Govert
10/10/1628, 2
Antonis Piscator , voormalig predikant van de familie van orateur Haga in Constantinopel, ... de door hem gemaakte transportkosten van zijn bagage en boeken van Constantinopel [Istanbul] naar de Republiek,
11/12/1628, 3
orateur Haga , op een gage van 600 gld. per jaar naar Constantinopel [Istanbul] is ... van de predikant naar Constantinopel heeft bemiddeld, een bedankbriefje te sturen.
12/12/1628, 2
300 rijksdaalder, alsmede de door predikant Antonius Legerius naar Constantinopel
22/12/1628, 7
Haga, bovenop de boeken die Liger op kosten van het land al naar Constantinopel [Istanbul]
29/12/1628, 17
de Turkse regering te Constantinopel [Istanbul] , worden Noortwyck en Ploos gecommitteerd.
14/02/1629, 1
genomen worden tegen het onrecht dat orateur Haga de Nederlandse kooplieden in Constantinopel
10/03/1629, 1
Ben. Turretien verstrekt heeft voor de reis van Leger , predikant uit Piedmont, naar Constantinopel
12/03/1629, 14
en het varen in admiraalschappen. Ten zesde klagen zij over de heffing te Constantinopel
11/04/1630, 4
Professor Jacob Gool wordt toegestaan de afbeelding van de stad Constantinopel [Istanbul] onder afgifte van een ontvangstbewijs

Volledige tekst Meer opties..