82 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Danzig* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  danzig

Zoekopdracht aanpassen
28/03/1626, 9
Koopman Herman Ubbinck uit Danzig [Gdansk] verzoekt tegen betaling van de rechten wijn voor de koning
15/05/1626, 9
als hij vanuit Danzig [Gdansk] een gelijke hoeveelheid salpeter heeft doen invoeren.
28/05/1626, 10
tegen die van Danzig [Gdansk] op de Oostzee in beslag genomen. HHM gaan akkoord.
22/07/1626, 8
Door de buskruitmakers wordt geklaagd over de onzuivere kwaliteit van de uit Danzig [Gdansk] aangevoerde salpeter. Besloten wordt hiertegen een plakkaat te ontwerpen.
27/07/1626, 6
Naar aanleiding van de klachten over de kwaliteit van de uit Danzig [Gdansk] en Koningsbergen
24/08/1626, 11
Joost Willemsen Nieukercken krijgt voorschrijven aan de magistraat van Danzig [Gdansk] teneinde de aldaar voor het
14/09/1626, 4
en grofgrein terug die door soldaten van Z.M. bij Danzig [Gdansk] zijn ontvreemd.
02/10/1626, 13
krijgt voorschrijven aan de koning van Zweden teneinde zijn in Danzig
02/10/1626, 18
de bijgevoegde brieven voor de koning van Polen en ook voor de stad Danzig
10/10/1626, 12
committeren tot een reis naar Zweden om te bemiddelen tussen Z.M. en de stad Danzig
15/10/1626, 4
HHM blijven bij hun eerdere resolutie inzake het verzoek van Laurens Sweis via de Republiek stenen naar Danzig [Gdansk] en Polen te mogen vervoeren.
22/10/1626, 1
te staan zijn waren van Danzig [Gdansk] naar Koningsbergen [Kaliningrad] of de Republiek te brengen.
23/10/1626, 18
te laten passeren die bepaalde kooplieden met schipper Jacob Lambertsen van Vlieland naar Danzig [Gdansk]
29/11/1626, 1
tussen de koning van Zweden en de stad Danzig [Gdansk] . De gedeputeerden van
10/12/1626, 11
Morgen zal met Z.Exc. de oorlog die de koning van Zweden bij Danzig [Gdansk] voert worden besproken.
11/12/1626, 6
Met Z.Exc. is over de oorlogssituatie rond Danzig [Gdansk] gesproken. Omdat de Republiek de in- en
12/12/1626, 9
Conform de resolutie van gisteren zijn de brieven aan de koningen van Zweden en Polen en ook aan de stad Danzig
16/12/1626, 13
aan Zweden , Polen en Danzig [Gdansk] . Nog niet alle provincies zijn daartoe gereed.
18/12/1626, 11
hebben besluitvorming verzocht over de aan de Zweden , Polen en Danzig
18/12/1626, 12
teneinde zijn bij Danzig [Gdansk] afgenomen zestig last haring terug te krijgen.
02/01/1627, 8
De concepten van aan de koning van Zweden , de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk]
09/01/1627, 7
van Zweden , de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk] niet kan worden uitgesteld
10/01/1627, 1
van Polen en de stad Danzig [Gdansk] . De brieven zijn vastgesteld en hun verzending is verordend.
06/02/1627, 10
Willemsen Nieukercken en compagnons, kooplieden te Amsterdam, zal de magistraat van Danzig
09/02/1627, 6
geld dat hun vanuit Danzig [Gdansk] is gestuurd, maar door de schepen van de koning in beslag is genomen.
10/03/1627, 9
van Polen en de magistraat van Danzig [Gdansk] opdat hun schip met bestemming Elbing ... [Elblag] , maar in Danzig vastgehouden, wordt vrijgegeven. Hendrick Hooftman
20/03/1627, 13
el duifsteen en tachtig molenstenen. Voor de stad Danzig [Gdansk] mag hij vrij vijftienduizend
26/03/1627, 10
die in Danzig [Gdansk] en Koningsbergen [Kaliningrad] tegen de oude vrijheden zijn
02/04/1627, 5
Burgemeesters en raad van Danzig [Gdansk] verlenen d.d. Danzig 5 feb. credentie op hun ... De propositie is geïnsereerd in S.G. 3186. De secretaris doet namens Danzig ... Zweedse koning voortduurt. Al die tijd heeft Danzig neutraliteit betracht om zo de vrije ... standpunt wordt behartigd. Danzig wil daarom nu opheldering over het standpunt van ... hun onderdanen altijd vrije toegang tot de haven van Danzig hebben genoten. Noch door de koning, noch
08/04/1627, 1
HHM bespreken de propositie van 2 april van de secretaris van de stad Danzig en lezen het conceptantwoord: ... de propositie van de secretaris gezien en bedanken het stadsbestuur van Danzig [Gdansk] onder gelijkluidende ... betuiging van vriendschap en voorspoed. De geruchten dat HHM de oorlog rond Danzig en omstreken ... van Zweden , de koning van Polen en de Raad van Danzig zal worden gestuurd. Dit ... HHM verwachten dat door middel van deze legatie Danzig overtuigd zal zijn van hun goede bedoelingen,
17/04/1627, 5
Beaumont heeft meegedeeld dat diverse personen met de gezanten willen meereizen naar Danzig ... Bicker van Amsterdam, waarin staat dat een van de schepen voor de reis naar Danzig
22/04/1627, 14
Elias Trip heeft verzocht de gezanten naar Zweden en Polen te gelasten bij Danzig [Gdansk] de
29/04/1627, 4
koning in Danzig [Gdansk] mocht zijn. De griffier zal het contact met hen onderhouden.
03/05/1627, 14
heeft van Calais een vat met vijftig stuks Doornikse trijpen naar Danzig [Gdansk] ... , die van de koning van Zweden represaillebrieven tegen Danzig had, aangehouden.
08/09/1627, 11
De gezanten in Zweden verzoeken d.d. 13 aug. op 1 okt. aanstaande twee oorlogsschepen in Danzig [Gdansk]
20/09/1627, 4
De Admiraliteit te Amsterdam verklaart dat opdracht is gegeven tot het sturen van twee oorlogsschepen naar Danzig [Gdansk] , om de gezanten te helpen terugkeren.
29/10/1627, 6
of omdat er niet in stond dat de goederen naar Danzig [Gdansk] of een andere neutrale
30/10/1627, 15
pijpen wijn uit Málaga en twee boten wijn uit Jerez , geconsigneerd voor Danzig ... stond dat de goederen voor Danzig geconsigneerd waren, aangezien dit alleen is gedaan ... realen geladen heeft, geconsigneerd aan de comparant te Danzig, en in het schip De Eenhoorn, ... de goederen geconsigneerd waren voor Danzig, terwijl het schip bestemd was voor Middelburg. Dit
07/12/1627, 3
pijpen Franse wijn. Deze heeft hij uit Amsterdam naar Danzig [Gdansk] gezonden en zijn onderweg door ... enkele Poolse schepen ingenomen en naar Danzig gebracht. Daar schijnt men deze goederen te willen verkopen.
22/12/1627, 10
gekregen aan de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk] , om teruggave van de goederen
06/01/1628, 7
via Danzig [Gdansk] en de Weichsel vrij naar Warschau te brengen.
20/01/1628, 15
bericht over de uitrusting van twaalf schepen te Danzig [Gdansk] , zodat deze daarheen varende schepen kunnen waarschuwen.
01/03/1628, 7
gelijke strekking in S.G. 53 is sprake van een brief van de gezanten in Polen d.d. Danzig ... die van de Sont naar Danzig [Gdansk] kunnen varen om de gezanten mee te nemen.
10/03/1628, 11
om de gezanten van HHM in Danzig [Gdansk] te halen zodra zij daartoe geld heeft. HHM
16/03/1628, 3
enkele particuliere goederen vrij vanuit Antwerpen door de Republiek naar Danzig
16/03/1628, 6
Nieukercken geven HHM voorschrijven aan de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk]
16/03/1628, 12
te hebben naar Danzig [Gdansk] te varen. Cracou bericht verder dat de koning
23/03/1628, 14
Op 16 maart verleenden HHM Elias Trip en Jost Willemsen voorschrijven aan Danzig [Gdansk]
27/03/1628, 13
en Polen schrijven d.d. Marienwerder 8 feb. dat de uitvoer van salpeter uit Danzig [Gdansk]
31/03/1628, 6
van de Admiraliteit te Amsterdam ingediende memorie machtigen HHM hen de naar de Sont en Danzig

Volledige tekst Meer opties..