7 resoluties gevonden.

Gezocht op: *De Heen* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
29/07/1626, 15
hebben naar voren gebracht dat uit Prinsenland , Roosendaal , De Heen , ... onder voorwendsel dat het hier eigen gewas betreft. De Rotterdamse Admiraliteit moet de ambtenaren ... van de konvooien en licenten bij de grenzen schrijven erop toe te zien dat dit niet gebeurt.
20/09/1627, 3
De volgende personen is de uitvoer van dieren toegestaan tegen Bosch' licent volgens de hoogste lijst voor ... Wal ieder twee merries naar Prinsenland ; Cornelis Wouters twee en de jonge meester ... één merrie naar Gastel ; Claes Vincken twee merries naar De Heen buiten Steenbergen ... Block één merrie naar de Noordgeest onder de poorterij van Bergen op Zoom .
28/04/1629, 4
van de drost, burgemeesters en schepenen van Steenbergen , Kruisland en De Heen . De ... schrijven dat de bewoners van het platteland aldaar steeds vrij geweest zijn om in de ... d.d. 8 maart 1622. Door de sluiting van de licenten van de kant van HHM verviel deze toestemming, ... mogen genieten. De vergadering stelt de RvS het rekest ter hand voor onderzoek en advies.
30/06/1629, 21
HHM lezen het rekest van de ingelanden van de polders De Heen , de Oude Heije en Nieuwe Heije ... bij Steenbergen om het verzoek van het bestuur van de dijk om het zeewater te weren uit de polders ... onder Steenbergen, af te wijzen en de beslissing over te laten aan het gerecht of de Raad van ... Brabant . HHM stellen de RvS dit rekest ter hand om mee in overweging te nemen bij het besluit.
04/07/1629, 10
HHM lezen het rekest van de gezamenlijke baanderheren van de polders ten westen van Steenbergen , ... te weten Westland , Sint Omcommerspolder , Oude Heije , Nieuwe Heije , De Heen ... en Graaf Hendrikpolder . Zij vragen het verzoek van de eigenaars van de genoemde polders om ... een octrooi voor het omslaan over de supplianten van een derde van de kosten voor de aanleg van ... een kadedijk, niet aan te nemen. De vergadering stelt de RvS het rekest ter hand om in overweging
10/07/1629, 20
HHM lezen het rekest van de ingelanden van het Westland en de Sint Omcommerspolder bij ... 20 mei 1628 van HHM een octrooi te hebben gekregen met de toestemming het geld voor de aanleg ... Heije en De Heen beweren hetzelfde en zij hebben een akte van opschorting verkregen van de ... iets bij te dragen tot de aanleg van de genoemde dijk, tenminste totdat zij merken dat de ... Oude Heije, Nieuwe Heije, De Heen en Halsteren tot betaling van hun respectievelijke omslag,
19/07/1629, 18
De ingelanden van de polder De Heen bij Steenbergen verzoeken HHM om de redenen die ... met de ingelanden van het Oude Land , het Westland en de Sint Omcommerspolder ... over het octrooi d.d. 20 mei 1628. De vergadering kan hier niet op ingaan.

Volledige tekst Meer opties..